A- A A+

Home » Druki i wzory

Druki i wzory

FORMULARZE – http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

1. Pozew o alimenty
2. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
3. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
4. Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na paszport
6. Apelacja od postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku
7. Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
8. Zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy Wydział III Rodzinny i Nieletnich
9. Pozew o zapłatę kwoty
10. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
11. Wniosek o dział spadku
12. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
13. Zażalenie powoda/pozwanego wnioskodawcy/uczestnika postępowania
14. Apelacja
15. Wniosek o ustalenie pełnomocnika z urzędu
16. Pozew o rozwód
17. Zgodny wniosek o separacje
18. Pozew o separację
19. Wniosek o ubezwłasnowolnienie
20. Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego
21. Wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności
22. Wniosek o wydanie odpisu wyroku/postanowienia z uzasadnieniem.
23. Wniosek zwolnienie od kosztów sądowych
24. Wniosek o wyznaczenie obrońców z urzędu
25. Wniosek o zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu
26. Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności
27. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności
28. Wniosek o rozłożenie grzywny na raty
29. Sprzeciw od wyroku nakazowego
30. Wniosek o warunkowe zwolnienie
31. Wniosek o wydanie wyroku łącznego
32. Wniosek o wydanie wyroku/ postanowienia z uzasadnieniem
33. Wniosek o zatarcie skazania
34. Zażalenie
35. Zażalenie
36. Apelacja
37. Apelacja
38. Odwołanie
39. Wniosek o wydanie odpisu wyroku
40. Zażalenie
41. Zażalenie
42. Apelacja
43. Apelacja
44. Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
45. Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej   
46. Załącznik – Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy   
47. Wniosek o wpis w księdze wieczystej   
48. Załącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowania   
49. Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej   
50. Wniosek o założenie księgi wieczystej   
 51. Oświadczenie o stenie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania  
52. Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
53. Skarga na czynności komornicze
54. Wniosek o wszczęcie egzekucji

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.