A- A A+

Home » Konta bankowe

Konta bankowe

Konta Sądu Rejonowego w Kłodzku

1. Dokonywanie wpłat dotyczących:
– wpisów sądowych
– kosztów sądowych
– grzywny
– opłat kancelaryjnych
należy dokonywać na numer konta :
NBP O/O WROCŁAW 49 1010 1674 0055 4222 3100 0000
IBAN/SWIFT PL
BIC NBPLPLPW

2. Dokonywanie wpłat dotyczących:
– poręczenia majątkowe
– kaucji, wadiów
– depozytów sądowych
należy dokonywać na numer konta:
BGK Wrocław 60 1130 1017 0021 1001 9090 0004
IBAN/SWIFT PL
BIC ​GOSKPLPW

3. Dokonywanie wpłat dotyczących:
– zaliczek na biegłych i kuratorów
należy dokonywać na numer konta:
BGK Wrocław 48 1130 1033 0018 8163 1620 0004
IBAN/SWIFT PL
BIC ​GOSKPLPW

4. Opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym:
Informujmy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowy w Kłodzku nr 48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.

W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę np. INs 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.