A- A A+

Home » II Wydział Karny

II Wydział Karny

II Wydział Karny prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Przewodnicząca Wydziału – SSR Anna Wołosecka-Berk

Z-ca Przewodniczącego Wydziału – SSR Renata Salwach

Przyjęcia stron
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w czwartki w godz. od 10.00 do 12.00.

Kierownik Sekretariatu – Robert Nowakowski

Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
pok. 231, piętro I

Kierownik sekretariatu:
Tel.: 074 865 13 20

Sekretariat:
Tel.: 074 865 13 21
Tel.: 074 865 13 92
Tel.: 074 865 13 93

Fax: 074 865 13 01

e-mail:
karny@klodzko.sr.gov.pl

Sekcja Wykonawcza:

Kierownik Sekcji Wykonawczej:
Tel.: 074 865 13 95

Sekretariat Sekcji Wykonawczej:
Tel.: 074 865 13 71
Tel.: 074 865 13 76

Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałek
od 9.00 do 18.00

od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

UWAGA!
Wgląd do akt w poniedziałek od godz. 15.30 do 18.00 tylko po uprzednim ustaleniu terminu,
od wtorku do piątku od godz. 8.30 do 14.30

Godziny pracy
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00

od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.