A- A A+

Home » V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału – Referendarz Piotr Kinel

Przyjęcia stron
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje strony w poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00.

Kierownik Sekretariatu – Kamila Podsiedlik

74 / 865 13 50  74/ 865 14 50

Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe
ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
pok. 116, parter

Tel.: 74 865 13 52-54

Fax: 74 865 13 02
e-mail: wieczyste@klodzko.sr.gov.pl

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Tel.: 74 865-13-06

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Tel. 74/ 865 14 06

Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałek
od 9.00 do 18.00

od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

Godziny pracy
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00

od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.