A- A A+

Home » VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie

Przewodniczący Wydziału – Referendarz Piotr Kinel

Przyjęcia stron 
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje strony w piątki od godz. 12.00 do 13.00.

Kierownik Sekretariatu – Aldona Młynarska

Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe
ul. Aleja Niepodległości 2
57-450 Nowa Ruda

Tel.: 074 872 11 39
Tel.: 074 872 16 87
Fax: 074 872 11 39

Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałek
od 9.00 do 18.00

od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

UWAGA!
Wgląd do akt w poniedziałek od godz. 15.30 do 18.00 tylko po uprzednim ustaleniu terminu,
od wtorku do piątku od godz. 8.30 do 14.30

Godziny pracy
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00

od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.