A- A A+

Home » VIII Wydział – Sąd Grodzki

VIII Wydział – Sąd Grodzki

Przewodniczący Wydziału – SSR Mirosław Irzycki

Przyjęcia stron
Przewodniczący VIII Wydziału Sądu Grodzkiego przyjmuje strony w środę od godz. 10.00 do 12.00.

Kierownik Sekretariatu – Danuta Seweryniak

Sekretariat Wydziału – dane kontaktowe
ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
pok. 307, piętro II

Tel.: 074 865 13 92-93
Tel.: 074 865 13 90
Fax: 074 865 13 02

e-mail: 8grodzki@klodzko.sr.gov.pl

Sekcja Wykonawcza
Tel.: (074) 865 13 95

Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałek
od 12.00 do 18.00

od wtorku do piątku
od 8.30 do 14.30

UWAGA!
Wgląd do akt w poniedziałek od godz. 15.30 do 18.00 tylko po uprzednim ustaleniu terminu,
od wtorku do piątku od godz. 8.30 do 14.30

Godziny pracy
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00

od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.