A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I C 866/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-20 09:00:00
I C 2768/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-20 09:00:00
I C 117/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-20 09:50:00
I Ns 508/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-20 10:00:00
I Ns 851/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-20 10:20:00
I C 2864/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-20 10:30:00
I Co 1628/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-20 11:00:00
I Cps 54/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-20 11:00:00
I Ns 484/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-20 11:30:00
I C 689/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-20 12:00:00
I Ns 134/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-20 12:00:00
I Ns 407/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-20 12:20:00
I C 1504/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-21 08:50:00
I Cps 91/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-21 09:00:00
I Ns 780/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-21 09:00:00
I Ns 1487/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-21 09:00:00
I C 1329/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-21 09:20:00
I C 939/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-21 10:00:00 odwołano termin rozprawy
I Cps 94/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-21 10:00:00
I Ns 683/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-21 10:20:00
I C 1129/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-21 11:00:00
I C 4083/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-21 11:30:00
I Ns 541/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-21 11:45:00
I Ns 458/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-21 12:00:00
I Ns 1542/2015 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-21 12:20:00
I C 3090/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-21 13:00:00
I Ns 520/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-21 13:00:00
I Cps 99/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-21 13:20:00
I C 2250/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-08-22 09:00:00
I Ns 321/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-22 09:00:00
I Co 1070/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-22 09:20:00
I C 973/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-08-22 10:00:00 odwołano termin rozprawy
I Co 1581/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-22 10:00:00
I C 607/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-22 10:30:00
I Ns 371/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-08-22 11:00:00
I C 979/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-08-22 12:30:00
I C 2675/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-22 13:00:00
I C 567/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-22 14:00:00
I C 887/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 09:00:00
I C 912/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 09:00:00
I Ns 119/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 09:00:00
I Ns 361/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 09:15:00
I C 1185/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 09:20:00
I Co 1947/2015 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 09:30:00
I C 1186/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 09:40:00
I Ns 1093/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 09:40:00
I Cps 103/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 10:00:00
I Ns 111/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 10:00:00
I C 1168/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 10:10:00
I Ns 244/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 10:30:00
I Ns 534/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 10:40:00
I C 1124/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 11:00:00
I Cps 106/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 11:00:00
I Ns 281/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 11:15:00
I Ns 487/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 11:30:00
I C 1174/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 11:40:00
I Ns 546/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 12:00:00
I Ns 618/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 12:00:00
I Ns 319/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 12:10:00
I C 1271/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 12:20:00
I Ns 457/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 12:20:00
I C 902/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 12:40:00
I C 1151/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-23 13:00:00
I Co 1526/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 13:00:00
I Ns 348/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-23 13:00:00
I Co 785/2015 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-23 13:30:00
I C 1393/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-08-27 09:00:00
I C 3632/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-27 09:00:00
I C 1030/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-27 10:00:00
I C 3350/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-08-27 10:45:00
I Ns 317/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-27 11:00:00
I Ns 518/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-27 11:30:00
I C 200/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-08-27 12:00:00
I Ns 533/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-27 12:00:00
I C 2665/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-27 12:20:00
I C 1001/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-08-27 13:20:00
I Co 2176/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-28 09:00:00
I Ns 521/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-08-28 09:00:00 postanowienie
I Co 926/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-28 09:20:00
I C 9/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-08-28 09:40:00 odwołano termin rozprawy
I C 1272/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-08-28 09:40:00
I Ns 223/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-28 09:40:00
I C 1189/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-28 10:00:00
I Ns 972/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-08-28 10:00:00
I C 1522/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-28 10:20:00
I C 1720/2014 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-28 11:00:00
I Ns 425/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-08-28 11:50:00
I Ns 54/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-08-28 12:00:00
I Ns 437/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-28 12:20:00
I Ns 609/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-28 13:00:00
I C 78/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-29 09:00:00
I C 1252/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-08-29 09:15:00
I C 213/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-08-29 09:30:00
I Co 2115/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-29 09:30:00
I C 1221/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-08-29 10:00:00
I Ns 527/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-29 10:00:00
I Ns 540/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-29 10:30:00
I Ns 1159/2014 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-29 10:30:00
I C 670/2014 Przewodniczący: SSR Andrzej Józefowski I Wydział Cywilny 2018-08-29 11:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 500/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-29 11:20:00
I C 199/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-29 11:30:00
I Ns 411/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-29 11:40:00
I Ns 607/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-08-29 11:40:00
I Ns 603/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-08-29 12:00:00
I C 468/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-08-29 12:15:00
I Ns 327/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-29 12:30:00
I Ns 334/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-08-29 12:30:00
I Cps 105/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-08-29 13:00:00
I C 585/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-30 09:00:00
I C 614/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-08-30 09:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 1228/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-08-30 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 2556/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-08-30 09:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 183/2015 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-08-30 09:00:00
I Ns 645/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-08-30 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 652/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-08-30 09:00:00
I C 1187/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-08-30 09:30:00
I Co 1099/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-08-30 09:45:00
I C 4040/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-30 10:00:00
I Ns 803/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-08-30 10:00:00
I C 938/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-08-30 10:30:00
I C 1011/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-08-30 11:00:00
I C 1206/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-30 11:00:00
I C 1180/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-30 11:50:00
I C 1036/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-08-30 12:00:00
I C 1330/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-08-30 12:00:00
I Ns 549/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-30 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 580/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-30 12:10:00
I Ns 364/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-30 12:30:00
I C 2219/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-30 13:00:00
I Ns 80/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-08-30 13:00:00
I Ns 513/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-08-30 13:10:00
I C 3348/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-03 09:00:00
I Ns 273/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-09-03 09:00:00
I C 1142/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-03 10:00:00
I C 898/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-03 10:35:00
I C 4063/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-03 10:45:00
I Co 1340/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-09-03 11:20:00
I C 1123/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-03 11:30:00
I C 1007/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-09-03 11:50:00
I C 1216/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-03 12:00:00
I Ns 1367/2015 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-03 12:15:00
I C 1040/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-09-03 13:00:00
I C 986/2014 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-09-04 09:00:00
I C 997/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-04 09:00:00
I C 1167/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-09-04 09:30:00
I C 982/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-04 09:40:00
I C 901/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-09-04 10:30:00
I C 1102/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-04 10:30:00
I C 22/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-09-04 12:00:00
I Ns 165/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-04 12:00:00
I Ns 598/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-04 12:15:00
I C 760/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-09-04 12:30:00
I C 1084/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-04 12:30:00
I C 558/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-09-04 13:00:00
I C 1032/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-09-04 13:40:00
I C 941/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-05 09:00:00
I C 1051/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-05 09:00:00
I Ns 125/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-05 09:00:00
I Ns 537/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-05 09:00:00
I Ns 498/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-05 09:20:00
I C 981/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-05 09:30:00
I Ns 18/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-05 09:30:00 przesłuchanie w miejscu zamieszkania
I C 229/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-05 10:00:00
I C 2710/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-05 10:00:00
I Ns 524/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-05 10:00:00
I C 891/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-05 10:30:00
I C 1328/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-05 11:00:00
I Ns 373/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-05 11:00:00
I Ns 214/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-05 11:20:00
I C 1087/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-05 11:30:00
I Ns 973/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-05 11:30:00
I C 868/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-05 11:35:00
I Ns 490/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-05 11:50:00
I C 1569/2012 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-05 12:00:00
I Co 1054/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-05 12:00:00
I Ns 547/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-05 12:10:00
I Nc 2422/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2018-09-05 12:15:00
I Ns 154/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-05 13:30:00
I Ns 588/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-05 13:45:00
I C 163/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-06 09:00:00
I C 775/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-06 09:00:00
I Ns 312/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 409/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 09:00:00
I Ns 645/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 09:20:00
I Co 1929/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-06 09:30:00
I C 1196/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-06 09:50:00
I C 965/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-06 10:00:00
I C 466/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 10:10:00
I C 1050/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-06 10:20:00
I Ns 681/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 10:30:00
I Ns 393/2015 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 10:40:00
I C 1033/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-06 10:45:00
I Ns 370/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-06 10:50:00
I Ns 188/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-06 11:00:00
I C 1083/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-06 11:15:00
I C 2296/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 12:00:00
I C 831/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-06 12:15:00
I Ns 443/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 12:30:00
I C 3255/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 12:45:00
I C 988/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-06 13:15:00
I Ns 83/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-06 13:20:00
I C 208/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 129 2018-09-07 09:00:00
I C 1227/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-07 09:00:00
I C 929/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 129 2018-09-07 09:40:00
I C 1037/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 129 2018-09-07 10:00:00
I C 1229/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-07 10:00:00
I Co 1844/2016 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-09-07 10:00:00
I C 1282/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 129 2018-09-07 10:20:00
I C 1016/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 129 2018-09-07 10:40:00
I Ns 335/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-07 11:00:00
I C 1298/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 129 2018-09-07 11:40:00
I Ns 623/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 129 2018-09-07 12:00:00
I Ns 604/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-07 12:10:00
I Ns 455/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 129 2018-09-07 12:25:00
I C 1207/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-07 12:30:00
I Ns 589/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-07 13:00:00
I Co 1053/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-07 13:15:00
I C 492/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-10 09:00:00
I Ns 245/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 09:00:00
I C 2437/2015 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 09:20:00
I C 970/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 09:50:00
I Ns 298/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 10:30:00
I Ns 395/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 10:45:00
I C 594/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-10 11:00:00
I C 806/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 11:45:00
I Ns 441/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 12:30:00
I Ns 380/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 12:50:00
I C 966/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-10 13:00:00
I Ns 1034/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 13:00:00
I C 646/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-10 13:15:00
I C 614/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-11 09:00:00
I C 1300/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-11 09:00:00
I Ns 668/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-11 09:45:00
I Ns 658/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-11 10:15:00
I C 1230/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-11 10:30:00
I Ns 653/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-11 10:40:00
I C 1309/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-11 11:00:00
I Ns 614/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-11 11:10:00
I C 1307/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-11 11:30:00
I C 2893/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-11 12:00:00
I Cps 112/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-11 12:15:00
I C 914/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-11 12:30:00
I Ns 577/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-11 12:30:00
I C 1266/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-11 13:00:00
I C 1137/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-09-12 09:00:00
I C 1244/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-12 09:00:00
I Ns 240/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-12 09:00:00
I C 1535/2015 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-12 10:00:00
I Cps 93/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-09-12 10:00:00
I C 3894/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-12 10:15:00
I C 653/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-12 11:00:00
I C 829/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-09-12 11:00:00
I C 138/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-12 12:00:00
I C 239/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-12 12:00:00
I C 493/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-12 13:15:00
I C 1184/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-12 13:30:00
I C 2115/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-09-12 13:30:00
I Ns 568/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-12 14:00:00
I C 1075/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-12 14:45:00
I C 654/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-13 09:00:00
I Ns 375/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-13 09:00:00
I Ns 601/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-13 09:00:00
I C 655/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-13 09:20:00
I Ns 647/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-13 09:50:00
I C 258/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-13 10:30:00
I C 642/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-13 10:30:00
I Ns 594/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-13 10:40:00
I C 903/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-13 11:15:00
I C 2556/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-13 11:20:00
I Cps 117/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-13 11:20:00
I Cps 110/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-13 11:30:00
I Ns 611/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-13 12:00:00
I C 1853/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-13 12:10:00
I Cps 84/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-13 12:30:00
I Ns 305/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-13 12:40:00
I C 524/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-13 13:00:00
I C 552/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-13 13:45:00
I C 900/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-14 09:00:00
I C 314/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-14 10:00:00
I Ns 646/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-09-14 11:00:00
I Co 1113/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-09-17 09:00:00
I Co 1639/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-17 09:00:00
I Ns 459/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 09:00:00
I C 752/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 09:15:00
I C 828/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-17 09:30:00
I Ns 572/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-09-17 09:30:00
I Ns 965/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 09:45:00
I C 545/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-09-17 10:00:00
I Co 1926/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-09-17 10:00:00
I C 31/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 10:15:00
I Co 1960/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-09-17 10:30:00
I C 480/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 11:00:00
I Co 979/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-09-17 11:00:00
I C 2439/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-17 11:30:00
I Co 978/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-09-17 11:30:00
I C 904/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 11:40:00
I Co 1993/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-09-17 12:00:00
I Ns 550/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 12:15:00
I C 2623/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-17 12:30:00
I Ns 616/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-09-17 12:30:00
I C 742/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 12:45:00
I C 915/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-17 13:15:00 odwołano termin rozprawy
I C 1044/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-18 09:00:00
I C 1332/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-18 09:00:00
I Ns 549/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-09-18 09:00:00
I C 1112/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-18 10:00:00
I Cps 115/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-09-18 10:00:00
I C 1326/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-18 10:30:00
I C 1270/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-09-18 11:00:00
I C 2808/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-18 11:00:00
I Ns 173/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-18 12:00:00
I Ns 574/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-09-18 12:00:00
I Ns 843/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-18 12:00:00
I C 1046/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-18 12:15:00
I Ns 655/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-18 12:15:00
I Ns 471/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-18 12:20:00
I Ns 505/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-09-18 12:20:00
I C 893/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-19 09:00:00
I C 1122/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-19 09:00:00
I C 3944/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-19 09:00:00
I Ns 431/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-19 09:00:00
I Ns 606/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-19 09:40:00
I C 807/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-19 10:30:00
I Cps 107/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-19 10:30:00
I C 670/2014 Przewodniczący: SSR Andrzej Józefowski I Wydział Cywilny 2018-09-19 11:00:00
I C 1038/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-19 11:00:00
I Ns 649/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-19 11:00:00
I C 2846/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-19 11:20:00
I Nc 1327/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2018-09-19 11:40:00
I C 1039/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-19 12:00:00
I Cps 111/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-19 12:00:00
I Ns 456/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-19 12:00:00
I Co 1971/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-19 12:40:00
I C 1286/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-19 13:30:00
I Ns 136/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-19 13:30:00
I Ns 445/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-19 14:00:00
I C 495/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-20 09:00:00
I C 894/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-20 09:00:00
I C 1002/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-20 09:00:00
I Co 1907/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-20 09:00:00
I C 1062/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-20 09:30:00
I Co 977/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-09-20 09:30:00
I C 1291/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-20 09:45:00
I Co 851/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-09-20 09:50:00
I C 3945/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-20 10:10:00 odwołano termin rozprawy
I Co 1228/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-09-20 10:10:00
I C 910/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-20 10:15:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 86/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-20 10:15:00
I C 84/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-20 10:30:00
I C 1876/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-09-20 10:30:00
I Co 2238/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-09-20 10:30:00
I Co 2167/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-09-20 10:50:00
I C 2/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-20 11:00:00
I Ns 80/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-20 11:15:00
I C 318/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-20 11:30:00
I C 1163/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-09-20 11:30:00
I C 939/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-09-20 12:00:00
I Ns 608/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-20 12:00:00
I Ns 632/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-20 12:15:00
I C 602/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-20 12:30:00
I Ns 619/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-20 12:30:00
I Ns 486/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-20 12:45:00
I Ns 488/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-20 13:00:00
I Cps 108/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-20 13:15:00
I C 975/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-20 13:30:00 odwołano termin rozprawy
I C 1103/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-20 13:30:00
I C 996/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-20 14:15:00
I Ns 574/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-09-21 09:50:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Co 1949/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-09-21 10:00:00
I Co 1515/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-09-21 11:00:00
I Co 1801/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-09-21 12:30:00
I C 399/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-24 09:00:00
I C 1258/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 09:00:00
I Co 1662/2015 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 09:00:00
I Cps 89/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-09-24 09:00:00
I Cps 85/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 09:20:00
I Ns 627/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 09:30:00
I Ns 906/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-09-24 09:40:00
I C 769/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 10:00:00
I Ns 468/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 10:00:00
I C 2523/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 10:20:00
I C 803/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 10:30:00
I C 698/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-24 11:00:00
I Ns 569/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 11:00:00
I Ns 1022/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 11:15:00
I Ns 2922/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 11:20:00
I C 1100/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-09-24 11:30:00
I Ns 648/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 12:00:00
I Ns 334/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 12:20:00
I C 553/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 12:30:00
I Cps 98/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-09-24 12:30:00
I Co 436/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-24 12:40:00
I Ns 585/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 12:40:00
I Co 743/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 12:45:00
I C 944/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-09-24 13:00:00
I Ns 367/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-09-24 13:00:00
I C 1231/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-24 13:10:00
I Ns 1952/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-09-24 13:15:00
I Ns 1729/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-09-24 13:30:00
I C 1106/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-25 09:00:00
I C 1281/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-25 09:00:00
I Ns 268/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-25 09:00:00
I C 1313/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-25 09:10:00
I Co 1520/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 132 2018-09-25 09:30:00
I C 245/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-09-25 09:40:00
I Ns 662/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-25 09:40:00
I C 1267/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-25 09:50:00
I Co 778/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 132 2018-09-25 10:00:00
I C 240/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-25 10:30:00
I C 1105/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-25 10:30:00 odwołano termin rozprawy
I Co 1568/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 132 2018-09-25 10:30:00
I Co 2243/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 132 2018-09-25 11:00:00
I C 1012/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-25 11:10:00
I Ns 651/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 132 2018-09-25 11:30:00
I Ns 482/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-09-25 12:00:00
I Ns 661/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-09-25 12:00:00
I C 892/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 09:00:00
I C 1219/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-26 09:00:00
I Ns 778/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-26 09:00:00
I Ns 387/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-26 09:30:00
I Ns 424/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-09-26 09:50:00
I C 1328/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-26 10:00:00
I Cps 96/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 10:00:00
I Ns 47/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 10:00:00
I C 400/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 10:30:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 656/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-26 10:30:00
I Ns 543/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 11:00:00
I Ns 613/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-26 11:00:00
I Ns 621/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-26 11:20:00
I C 704/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 11:30:00
I Ns 670/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-26 11:40:00
I Ns 2391/2015 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-09-26 12:00:00
I C 1128/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-09-26 12:20:00
I Ns 621/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 12:30:00
I C 907/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 13:00:00
I Cps 90/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 14:15:00 odwołano termin posiedzenia
I Ns 630/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-09-26 14:15:00
I Ns 70/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-27 09:00:00
I Ns 667/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-27 09:00:00
I Ns 882/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-27 09:00:00
I C 2533/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-27 09:30:00
I Co 1264/2015 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-27 09:45:00
I C 1220/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-27 10:00:00
I C 798/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-27 10:45:00
I Cps 86/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-27 11:00:00
I Ns 28/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-27 11:20:00
I C 3701/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-27 11:30:00
I Ns 625/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-27 11:30:00
I C 2654/2016 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-09-27 11:40:00
I C 1173/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-09-27 12:00:00
I C 2769/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-27 12:00:00
I C 1269/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-27 13:00:00
I Ns 556/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-09-27 14:00:00
I Ns 580/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-28 09:00:00
I Cps 100/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-28 09:40:00
I Co 217/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-09-28 10:00:00
I Co 217/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-09-28 10:10:00
I Co 217/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-09-28 10:20:00
I Cps 104/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-28 11:00:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-28 11:00:00 zmieniono termin rozprawy
I Ns 583/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-28 12:15:00
I C 240/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-28 12:45:00
I Ns 492/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-28 13:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 676/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-09-28 13:00:00
I C 672/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-01 09:00:00
I C 1238/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-01 09:00:00
I Ns 597/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-01 09:00:00
I Ns 578/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-01 09:30:00
I C 863/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-01 09:40:00
I Ns 680/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-01 10:00:00
I Cps 113/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-01 10:20:00
I Ns 925/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-01 10:50:00
I Ns 579/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-01 11:30:00
I Co 110/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-01 12:00:00
I Ns 123/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-01 12:25:00
I Co 2151/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-01 12:40:00
I C 1101/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-10-02 09:00:00
I C 897/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-10-02 11:00:00
I Ns 12/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-10-02 11:50:00
I Ns 602/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-10-02 12:10:00
I Ns 677/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-10-02 12:25:00
I Co 1500/2014 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-02 13:00:00
I C 780/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-10-03 09:00:00
I C 976/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-10-03 09:00:00
I Ns 535/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-10-03 11:00:00
I C 1310/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-10-03 12:30:00
I Ns 635/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-10-03 14:15:00
I C 1014/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-04 09:00:00
I Ns 517/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-04 09:00:00
I Ns 1515/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-04 10:10:00
I C 595/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-04 10:45:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-04 11:00:00
I C 754/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-04 12:20:00
I Ns 564/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-04 12:20:00
I C 763/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-04 12:40:00
I Ns 696/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-04 13:10:00
I C 1154/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-04 13:45:00
I Co 1425/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2018-10-05 10:00:00
I C 962/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-08 09:00:00
I Ns 492/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-08 10:10:00
I C 1086/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-09 09:00:00
I Ns 379/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-10-09 09:00:00
I Co 1500/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-09 12:00:00
I Co 1499/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-09 12:15:00
I C 756/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-10 09:00:00
I Ns 481/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-10 10:30:00
I Co 585/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-10-11 09:00:00
I Co 648/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-10-11 09:00:00
I Co 886/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-11 09:45:00
I C 652/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-11 10:30:00
I C 1107/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-11 12:00:00
I Co 2583/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2018-10-12 10:00:00
I Co 2135/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2018-10-12 11:00:00
I Co 846/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2018-10-12 11:30:00