A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I C 185/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-17 09:00:00
I C 229/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-17 09:00:00
I C 1530/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-12-17 09:00:00
I Ns 866/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-12-17 09:00:00
I Ns 951/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-12-17 09:00:00
I Co 2614/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-12-17 09:30:00
I Ns 585/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-12-17 09:30:00
I C 1800/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-12-17 09:40:00
I Co 2688/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-12-17 09:45:00
I C 906/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-17 10:00:00
I C 951/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-12-17 10:00:00
I C 1627/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-17 10:00:00
I C 1738/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-12-17 10:00:00
I C 1755/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-12-17 10:00:00
I Ns 943/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-12-17 10:00:00
I Ns 2740/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-12-17 10:30:00
I C 980/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-12-17 10:50:00
I C 1487/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-17 11:00:00
I Ns 902/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-12-17 11:20:00
I C 1490/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-17 11:30:00
I C 3737/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-17 11:30:00
I Ns 912/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-12-17 11:30:00
I C 820/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-12-17 11:40:00
I Ns 865/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-17 11:45:00
I Co 2938/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-12-17 12:00:00
I Ns 689/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-12-17 12:00:00
I C 1212/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-12-17 12:15:00
I C 1268/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-17 12:15:00
I Nc 4707/2016 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Katarzyna Kupiec I Wydział Cywilny 129 2018-12-17 12:15:00
I Nc 4834/2016 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Katarzyna Kupiec I Wydział Cywilny 129 2018-12-17 12:15:00
I C 1486/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-17 12:45:00
I C 1676/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-17 13:00:00
I C 2789/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-12-17 13:00:00
I C 1427/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-12-17 13:20:00
I C 760/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-18 09:00:00
I C 852/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-12-18 09:00:00
I C 1802/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-12-18 09:00:00
I Ns 899/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 129 2018-12-18 09:00:00
I Ns 948/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2018-12-18 09:00:00
I Ns 548/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 129 2018-12-18 09:20:00
I C 1810/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-12-18 09:30:00
I C 2747/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-18 09:30:00
I Ns 757/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-12-18 10:00:00
I C 1313/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-18 10:10:00
I C 1930/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-18 10:50:00
I Ns 984/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-18 11:20:00
I Ns 91/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-12-18 11:30:00
I Co 1500/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-12-18 12:00:00
I Ns 18/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-18 12:00:00
I C 1536/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-12-18 12:15:00
I Ns 921/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 129 2018-12-18 12:30:00
I C 1942/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-12-18 12:45:00
I C 1585/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-18 12:50:00 publikacja
I C 1312/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-18 13:00:00
I C 1742/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 129 2018-12-18 13:00:00
I Ns 964/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-12-18 13:00:00
I C 1205/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-12-18 13:20:00
I Cps 187/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-12-18 13:30:00
I C 2680/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-12-19 09:00:00
I Ns 86/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-12-19 09:00:00
I Ns 335/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-12-19 09:00:00
I Ns 739/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-19 09:00:00
I Ns 634/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-12-19 09:45:00
I C 1763/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 10:00:00
I C 1876/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-12-19 10:00:00
I C 1421/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-19 10:15:00
I Ns 1085/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-12-19 10:30:00
I C 1869/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 10:35:00
I C 1853/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 11:00:00
I C 1716/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-19 11:15:00
I C 1950/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 11:20:00
I C 1512/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-12-19 11:30:00
I C 1657/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-12-19 11:30:00
I C 1569/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 11:40:00
I C 1277/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-12-19 12:00:00
I Ns 1823/2016 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 12:00:00
I C 1872/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-19 12:15:00
I C 1178/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-12-19 12:30:00
I Co 3316/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 13:00:00
I Cps 177/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-19 13:00:00
I Ns 831/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-12-19 13:00:00
I Ns 856/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-12-19 13:00:00
I Ns 901/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 13:15:00
I C 946/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-12-19 13:20:00
I C 2182/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-12-19 13:20:00
I C 486/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-12-19 13:30:00
I Ns 1015/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-12-19 13:30:00
I Ns 975/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-12-19 14:00:00
I C 907/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-12-19 14:30:00
I C 1336/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-12-20 09:00:00
I C 1984/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-12-20 09:00:00
I Ns 748/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-20 09:00:00
I Ns 839/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-12-20 09:00:00
I Ns 832/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-20 09:20:00
I Ns 835/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-12-20 09:20:00
I Co 589/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-12-20 09:30:00
I C 1945/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-20 10:00:00 odwołano termin rozprawy
I Co 2107/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-12-20 10:00:00
I Co 3227/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-20 10:00:00
I Ns 80/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-12-20 10:00:00
I Ns 896/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-12-20 10:30:00
I Ns 957/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-12-20 10:30:00
I C 1936/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-20 10:40:00
I C 1456/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-12-20 10:45:00
I Ns 932/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-20 11:00:00
I Ns 428/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-20 11:10:00
I Cps 123/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-20 11:40:00
I C 1551/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-12-20 11:45:00
I C 1015/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-12-20 14:00:00
I Co 2448/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2018-12-21 09:00:00
I Ns 397/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-02 09:00:00
I Ns 2391/2015 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-02 10:00:00
I Ns 791/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-02 11:30:00
I C 1525/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-02 13:00:00
I Ns 894/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-02 13:20:00
I C 1564/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-02 13:30:00
I Ns 1019/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-03 09:00:00
I Co 3193/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-03 10:00:00
I Co 3069/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-03 11:30:00
I Co 217/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-01-04 10:00:00
I C 1429/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-01-07 09:00:00
I C 1573/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-07 09:00:00
I Ns 230/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-07 09:00:00
I Ns 922/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-07 09:00:00
I Cps 186/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-01-07 09:30:00
I Ns 918/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-07 09:50:00
I C 727/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-07 10:00:00
I C 2175/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-07 10:00:00
I Ns 1008/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-01-07 10:00:00
I Ns 829/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-07 10:20:00
I Ns 927/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-01-07 10:30:00
I Ns 836/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-07 10:40:00
I C 1110/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-07 11:00:00
I C 1122/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-07 11:00:00
I Ns 515/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-07 11:20:00
I C 1838/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-01-07 11:30:00
I C 1858/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-07 11:30:00
I Co 3136/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-01-07 12:00:00
I C 1670/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-07 12:15:00
I Ns 719/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-01-07 12:15:00
I Ns 1056/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-07 12:15:00 zmieniono termin rozprawy
I C 918/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-07 13:00:00
I C 1771/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-01-07 13:15:00
I Ns 76/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-07 13:40:00
I C 1437/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 09:00:00
I C 1775/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-01-08 09:00:00
I C 1951/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-01-08 09:00:00
I Ns 653/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-01-08 09:00:00
I Ns 1006/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-01-08 09:15:00
I C 908/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-01-08 09:40:00
I C 1697/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-01-08 09:40:00
I C 1821/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-01-08 09:40:00
I C 1762/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 10:00:00
I C 1884/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-01-08 10:15:00
I C 2007/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-01-08 10:20:00
I Ns 966/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-01-08 10:20:00
I C 1825/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-01-08 10:50:00
I C 3231/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-01-08 11:00:00
I C 4069/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-01-08 11:00:00
I Cps 196/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-01-08 11:00:00
I Ns 960/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 11:00:00
I C 1545/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-01-08 11:20:00
I Ns 968/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 11:30:00
I C 1746/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-01-08 11:50:00
I Cps 195/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-01-08 12:00:00
I Ns 847/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-01-08 12:00:00
I C 558/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-01-08 12:20:00
I Ns 1055/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-08 12:20:00
I Ns 838/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 12:30:00
I Ns 1033/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-01-08 12:30:00
I Ns 1060/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 12:50:00
I C 1577/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-01-08 13:00:00
I C 2063/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 13:20:00
I C 615/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 13:40:00
I C 755/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-01-08 14:00:00
I C 1007/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-09 09:00:00
I C 1148/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-01-09 09:00:00
I C 2013/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-09 09:00:00
I Cps 180/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 09:00:00
I C 1908/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-09 09:40:00
I C 1581/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 10:00:00
I C 1477/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-09 10:20:00
I C 1480/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-09 10:30:00
I Ns 517/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-01-09 10:30:00
I Ns 969/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 10:30:00
I Ns 686/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 11:00:00
I Ns 2789/2016 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-09 11:15:00
I Cps 148/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 11:20:00
I Ns 974/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-09 11:30:00
I Ns 1000/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 11:40:00
I C 3877/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-09 12:00:00
I Ns 759/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 12:00:00
I C 1770/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 12:20:00
I Cps 194/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-09 13:00:00
I Ns 877/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 13:00:00
I C 1871/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-01-09 13:15:00
I Ns 880/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-01-09 13:20:00
I Ns 925/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-01-09 13:20:00
I C 1269/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-01-09 14:00:00
I C 1471/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-10 09:00:00
I C 1780/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-10 09:00:00
I Co 3210/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-10 09:00:00
I Ns 801/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-01-10 09:00:00
I Co 2043/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-01-10 09:20:00
I C 1010/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-10 09:40:00
I Co 3202/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-10 09:45:00
I C 1311/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-01-10 10:00:00
I C 1431/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-10 10:20:00
I Co 3360/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-10 10:30:00
I Ns 251/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-01-10 10:40:00
I C 1778/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-10 10:45:00
I Ns 971/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-01-10 11:10:00
I Co 3361/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-10 11:15:00
I C 1720/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-10 11:20:00
I Ns 860/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-10 12:30:00
I Co 1844/2016 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-01-11 10:00:00
I Co 2179/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-01-11 10:30:00
I C 144/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-14 09:00:00
I C 1566/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-14 09:00:00
I Ns 797/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-14 09:00:00
I Ns 851/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-14 09:00:00
I Ns 649/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-14 09:20:00
I C 1979/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-14 09:30:00
I C 657/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-14 09:40:00
I C 1435/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-14 09:45:00
I Ns 754/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-14 09:50:00
I C 1696/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-14 10:00:00
I Co 2530/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2019-01-14 10:00:00
I Co 2745/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2019-01-14 10:15:00
I C 1549/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-14 10:20:00
I C 220/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-01-14 10:30:00
I C 2033/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-14 10:30:00
I Co 979/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2019-01-14 10:45:00
I C 1834/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-14 11:00:00
I Ns 992/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2019-01-14 11:00:00
I Ns 1032/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-14 11:15:00
I C 10/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-14 11:30:00
I C 1639/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-14 11:30:00
I C 1776/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-14 11:30:00
I Co 1801/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-14 12:00:00
I C 1831/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-14 12:15:00
I C 1917/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-14 12:30:00
I Ns 1011/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-14 12:30:00
I Ns 1056/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-01-14 12:30:00
I Ns 985/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-14 12:45:00
I Ns 1039/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-15 09:00:00
I Ns 1063/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-15 09:00:00
I C 1868/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-15 09:30:00
I C 2941/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-15 09:30:00
I C 656/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-15 10:30:00
I C 3569/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-15 11:00:00
I Ns 982/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-15 11:00:00
I C 1202/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-15 11:40:00
I C 1681/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-15 12:10:00
I C 32/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-01-16 09:00:00
I C 1790/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-16 09:00:00
I Ns 692/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-01-16 09:00:00
I Ns 713/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-16 09:00:00
I C 1864/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-16 09:20:00
I C 2031/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-16 09:40:00
I C 899/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-16 10:00:00
I Cps 183/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-01-16 10:00:00
I Ns 1075/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-01-16 10:00:00
I C 1915/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-16 10:45:00
I C 2016/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-16 11:40:00
I C 2023/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-16 12:00:00
I Ns 959/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-01-16 12:00:00
I Cps 179/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-01-16 12:30:00
I Cps 197/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-16 12:30:00
I Nc 5415/2015 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-01-16 12:30:00
I C 1943/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-17 09:00:00
I C 2371/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-17 09:00:00
I Ns 54/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-17 09:00:00
I Ns 843/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-17 09:00:00
I Ns 852/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-17 09:45:00
I Ns 1079/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-17 10:00:00 wizja
I C 1397/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-17 10:15:00
I C 2001/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-01-17 11:00:00
I Cps 198/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-17 11:00:00
I Ns 704/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-17 11:00:00
I C 70/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-17 11:15:00
I C 1009/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-17 11:30:00
I Co 1799/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-17 12:00:00
I C 1817/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-17 12:15:00
I Co 258/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-17 12:15:00
I Ns 203/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-17 12:20:00
I Co 1459/2016 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-17 12:30:00
I Ns 1028/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-17 12:30:00
I Co 938/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-17 12:45:00
I Ns 825/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-17 13:00:00
I Co 497/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-17 13:10:00
I C 789/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-01-17 14:00:00
I C 1977/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-01-18 11:00:00
I C 1782/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-21 09:00:00
I C 2066/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-21 09:00:00
I Ns 1027/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-21 09:00:00
I C 2068/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-21 09:20:00
I C 1335/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-21 09:40:00
I C 2069/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-21 09:40:00
I C 489/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-21 10:15:00
I Ns 435/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-21 10:40:00
I Ns 904/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-21 10:45:00
I C 1721/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-21 11:30:00
I C 2711/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-21 12:00:00
I C 2045/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-21 12:15:00
I Ns 933/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-21 12:45:00
I C 1060/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-01-21 13:00:00 odroczono z terminem
I Ns 1056/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-21 13:15:00
I C 1578/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-22 09:00:00
I Cps 181/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-22 09:30:00
I C 1894/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-22 10:45:00
I C 1898/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-22 11:15:00
I C 2/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-22 12:00:00
I C 818/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-01-23 09:00:00
I C 1836/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-23 09:00:00
I Ns 955/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-01-23 09:00:00
I Nc 1035/2015 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-01-23 10:00:00
I Nc 3130/2013 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Piotr Kinel I Wydział Cywilny 129 2019-01-23 10:00:00
I Ns 735/2015 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-01-23 10:00:00
I C 1865/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-23 11:00:00
I Ns 456/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-01-23 11:00:00
I C 1683/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-23 12:00:00
I Ns 813/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-01-23 12:30:00
I Ns 751/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-01-23 13:10:00
I C 976/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-01-24 09:00:00 wizja
I C 1303/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-01-24 09:00:00
I C 1764/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-01-24 09:00:00
I Ns 691/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-24 09:00:00
I C 1360/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-24 10:30:00
I C 1792/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-01-24 11:30:00
I C 1861/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-01-24 12:00:00
I C 2059/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-01-28 09:00:00
I Ns 371/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-01-28 10:00:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-01-28 10:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 934/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-01-28 11:30:00
I Ns 699/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-01-28 12:00:00
I Ns 946/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-28 12:00:00
I C 2036/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-01-28 12:10:00
I Ns 736/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-01-28 13:00:00
I Ns 2548/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-02-04 10:00:00
I Ns 804/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-02-04 11:45:00
I Co 3032/2014 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-05 09:00:00
I Co 584/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-05 09:30:00
I C 1870/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-05 10:00:00
I C 1854/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-05 11:00:00
I C 1222/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-05 11:40:00
I Ns 996/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-05 12:00:00
I C 3972/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-05 12:40:00
I Co 1483/2015 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-05 13:00:00
I Ns 900/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-07 09:00:00
I C 1327/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-07 09:20:00
I Cps 193/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-07 10:00:00
I C 1982/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-07 10:30:00
I C 1626/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-07 11:00:00
I C 1825/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-07 12:00:00
I C 1785/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-02-07 13:00:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-11 10:00:00
I Co 1719/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-11 13:10:00