A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I C 1665/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-20 09:00:00
I C 1689/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 09:00:00
I C 1879/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I Co 1841/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-20 09:00:00 odwołano termin licytacji
I C 1693/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 09:30:00
I C 1096/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-20 10:00:00
I Ns 1022/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 10:00:00
I C 1547/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 10:30:00
I Ns 954/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 10:30:00
I C 1853/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 10:45:00
I C 478/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-20 11:00:00
I C 1259/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-20 11:00:00
I Ns 731/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 11:00:00
I C 1642/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 11:15:00
I C 1464/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 11:30:00
I Co 2328/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 11:35:00
I Co 2491/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 11:45:00
I C 2146/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-20 12:00:00
I Ns 485/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 12:00:00
I C 1589/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-20 12:20:00
I C 1407/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 12:30:00
I C 1293/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 12:50:00
I C 1339/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 13:00:00
I C 1765/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-20 13:00:00
I Ns 1017/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-20 13:10:00
I C 1748/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 13:15:00
I C 71/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-21 09:00:00
I C 333/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-21 09:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 1030/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-21 09:00:00
I Ns 947/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 09:00:00
I C 1295/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 09:30:00
I Ns 331/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-21 09:40:00
I C 1973/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-21 10:00:00
I C 2035/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-21 10:00:00
I Ns 912/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 10:00:00
I C 1772/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 10:40:00
I Ns 552/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-21 11:00:00
I Ns 982/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-21 11:00:00
I Cps 164/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 11:10:00
I C 1943/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 11:30:00
I Ns 174/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-21 12:00:00
I Ns 579/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-21 12:00:00
I Ns 717/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 12:00:00
I Ns 266/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-21 12:15:00
I C 491/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-21 12:30:00
I Co 2446/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-21 12:30:00
I Ns 1041/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 12:30:00
I Cps 168/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 13:00:00
I C 637/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 09:00:00
I C 1764/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-22 09:00:00
I C 1768/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-22 09:00:00
I C 1789/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-22 09:00:00
I C 1967/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-22 09:00:00
I Ns 1104/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2020-01-22 09:30:00
I C 1787/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-22 09:50:00
I C 208/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 10:00:00
I C 1238/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-22 10:00:00
I Ns 466/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2020-01-22 10:00:00
I Ns 988/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-22 10:00:00
I Ns 739/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-22 10:20:00
I Ns 588/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2020-01-22 10:30:00
I Ns 791/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-22 10:40:00
I C 661/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-22 11:00:00
I C 1804/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-22 11:00:00
I Co 1171/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2020-01-22 11:00:00
I C 1845/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-22 11:20:00
I C 1093/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-22 11:30:00
I Co 1684/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2020-01-22 11:30:00
I Ns 1023/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-22 11:40:00
I C 414/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 12:00:00
I C 1636/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-22 12:00:00
I Co 2291/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2020-01-22 12:00:00
I Ns 517/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-22 12:00:00
I C 1908/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 12:30:00
I Ns 928/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 12:50:00
I Ns 1048/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-22 13:20:00
I C 1252/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-22 13:30:00
I Ns 978/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-22 13:50:00
I C 1486/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-22 14:00:00
I C 1309/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-23 09:00:00
I C 1681/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-23 09:00:00
I Ns 471/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-23 09:00:00
I Ns 578/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-23 09:00:00
I C 1791/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-23 09:20:00
I C 1648/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-23 09:45:00
I Ns 1064/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-23 10:00:00
I C 1644/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-23 10:30:00
I C 174/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-23 11:00:00
I C 1299/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-23 11:00:00
I Ns 926/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-23 11:00:00
I Ns 972/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-23 11:00:00
I Co 2439/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-23 11:40:00
I C 1832/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-23 12:00:00
I Ns 1065/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-23 12:00:00
I Ns 1096/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-23 12:00:00
I Ns 1106/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-23 12:00:00
I C 1376/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-23 12:30:00
I C 1355/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-23 12:40:00
I Ns 1057/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-23 12:40:00
I C 1950/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-23 12:55:00
I Ns 75/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-23 13:00:00
I Co 2431/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2020-01-24 09:00:00
I C 1078/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-27 09:00:00
I C 1912/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 09:00:00
I C 1992/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-27 09:00:00
I C 1999/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-01-27 09:00:00
I C 1195/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 09:15:00
I Ns 329/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-27 09:45:00
I C 2041/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-01-27 09:50:00
I C 1882/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 10:00:00
I C 2069/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-27 10:00:00
I C 1989/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 10:15:00
I C 1733/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-01-27 10:50:00
I Co 2443/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 11:15:00
I Ns 1058/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-27 11:25:00
I Ns 680/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 11:30:00
I C 2119/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-01-27 11:50:00
I Ns 302/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 12:00:00
I Ns 390/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-27 12:00:00
I Ns 1019/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 12:15:00
I C 335/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-01-27 12:20:00
I Ns 1120/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-27 12:30:00
I C 2092/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-01-27 12:50:00
I Ns 1102/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-27 12:50:00
I C 2093/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-01-27 13:15:00
I C 1280/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-28 09:00:00
I C 1613/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-28 09:00:00
I C 1907/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2020-01-28 09:00:00
I C 2101/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-28 09:10:00
I Ns 1131/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-28 09:30:00
I C 2083/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-28 09:50:00
I Ns 981/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-28 10:00:00
I C 1232/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-28 10:30:00
I C 1325/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-28 10:30:00
I C 2086/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-28 10:30:00
I C 1554/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-28 11:00:00
I C 1279/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-28 11:15:00
I C 1870/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2020-01-28 11:30:00
I C 1193/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-28 12:00:00
I Ns 685/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-28 12:15:00
I C 1430/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-28 12:30:00
I C 223/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-28 13:20:00
I Ns 346/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-28 13:20:00
I C 309/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-29 09:00:00
I C 1773/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 09:00:00
I Ns 959/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-29 09:00:00
I C 1878/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 09:20:00
I C 1722/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 09:35:00
I Ns 871/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-29 10:00:00
I C 1810/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 10:35:00
I C 2014/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 10:50:00
I Ns 1092/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 11:30:00
I C 202/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-29 12:00:00
I Ns 1090/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 12:00:00
I C 703/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2020-01-29 12:10:00
I Ns 1111/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 12:30:00
I Ns 795/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 12:45:00
I C 1092/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-29 13:00:00
I Ns 1029/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-29 13:15:00
I C 137/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-29 13:30:00
I Co 2354/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-29 13:30:00
I C 1121/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-29 14:30:00
I C 333/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-30 09:00:00
I C 1231/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-30 09:00:00
I Ns 822/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-30 09:00:00
I C 1962/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-30 09:30:00
I C 771/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-30 09:40:00
I Ns 1121/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-30 10:30:00
I C 1696/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-30 11:00:00
I Ns 594/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-30 11:00:00
I Ns 941/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-30 11:00:00
I Ns 1124/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-30 11:00:00
I C 1960/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-30 11:30:00
I C 1993/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-30 11:45:00
I Ns 213/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-30 12:30:00
I C 212/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-30 14:00:00
I Co 1977/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2020-01-31 10:00:00
I C 1917/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-02-03 09:00:00
I C 1365/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-02-03 10:30:00
I C 790/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2020-02-03 11:00:00
I C 889/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-02-03 11:30:00
I Ns 2391/2015 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2020-02-03 12:00:00
I C 1141/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-02-04 09:00:00
I C 1418/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 09:00:00
I C 2941/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2020-02-04 09:00:00
I Ns 300/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-02-04 09:00:00
I C 1227/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2020-02-04 09:20:00
I Co 2639/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 09:30:00
I Ns 28/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-02-04 09:30:00
I C 1618/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-02-04 10:00:00
I Co 3240/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 10:00:00
I Co 1855/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 10:30:00
I C 1342/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-02-04 11:00:00
I C 1431/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-02-04 11:00:00
I Ns 620/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 11:00:00
I C 2018/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-02-04 11:45:00
I C 1493/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-02-04 12:00:00
I Co 2920/2015 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 12:00:00
I Ns 184/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2020-02-04 12:30:00
I C 995/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 12:40:00
I C 1982/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 13:20:00
I C 153/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-06 09:00:00
I C 1520/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-02-06 09:00:00
I Ns 177/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-06 09:00:00
I C 167/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-06 10:15:00
I C 2094/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-06 10:30:00
I C 1615/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-06 10:40:00
I C 1723/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-06 12:00:00
I Ns 1128/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-06 12:00:00
I C 1727/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-06 12:20:00
I Ns 1127/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-06 12:30:00
I Ns 1094/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-06 12:45:00
I Ns 1075/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-06 12:50:00
I Ns 1079/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-06 13:10:00
I Co 685/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2020-02-07 09:00:00
I Co 1179/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2020-02-07 09:30:00
I Co 1133/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2020-02-07 11:00:00
I Co 2292/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2020-02-07 11:30:00
I Co 2066/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-02-10 12:00:00
I C 1111/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-02-11 09:00:00
I C 2104/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-02-11 13:00:00
I C 2106/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-02-11 13:30:00
I Co 73/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2020-02-12 10:00:00
I Ns 610/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-13 09:00:00
I C 1046/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-13 11:00:00
I C 2084/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-13 12:00:00
I C 1970/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-13 12:30:00
I Ns 784/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-02-19 12:00:00
I Ns 541/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-02-24 09:00:00
I Ns 1122/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2020-02-24 09:00:00
I Ns 899/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-02-26 09:00:00
I C 2143/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-02-26 10:00:00
I C 1483/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-02-26 11:00:00
I Ns 927/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-02-26 11:45:00
I C 336/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-27 09:00:00
I Ns 798/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-27 09:00:00
I Ns 297/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-02-27 09:40:00
I Ns 1106/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-27 09:40:00
I C 3390/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-27 10:20:00
I Ns 406/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-27 11:30:00
I C 737/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-27 12:10:00
I C 702/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-27 12:30:00
I C 1425/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-02-27 13:10:00
I Ns 670/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-03-02 12:00:00
I Ns 915/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-03-02 12:15:00