A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I C 121/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-06-24 09:00:00
I C 334/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-24 09:00:00
I Co 1540/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-24 09:00:00
I Ns 299/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-24 09:30:00
I C 34/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-06-24 10:00:00
I Ns 217/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-24 10:40:00
I C 340/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-24 11:00:00
I Ns 396/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-24 11:10:00
I C 741/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-24 11:50:00
I C 1657/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-06-24 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 558/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-24 12:15:00
I Ns 255/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-24 12:20:00
I Ns 245/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-24 13:00:00
I C 237/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-24 13:30:00
I C 1745/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-06-24 14:00:00
I Ns 320/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-06-25 09:00:00
I Ns 80/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-06-25 10:00:00 oględziny nieruchomości
I Ns 458/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-06-25 12:20:00
I C 790/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-06-25 12:30:00
I Cps 76/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-06-25 13:00:00
I C 4083/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-06-25 13:30:00
I Ns 424/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-06-25 14:00:00
I C 458/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-26 09:00:00
I C 766/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-26 09:00:00
I Cps 66/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-06-26 09:00:00
I Ns 1004/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-26 09:00:00
I Ns 251/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-06-26 09:30:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 153/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-26 09:45:00
I C 526/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-06-26 10:00:00
I Ns 422/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-26 10:00:00
I C 344/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-26 10:20:00
I Ns 1118/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-06-26 10:30:00
I Ns 342/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-26 10:50:00
I Ns 294/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-06-26 11:00:00
I Ns 664/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-26 11:00:00
I Ns 365/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-26 11:05:00
I Ns 280/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-06-26 11:20:00
I Ns 419/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-26 11:20:00
I Ns 3/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-06-26 11:40:00
I Ns 69/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-26 11:50:00
I Ns 450/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-26 12:10:00
I Co 505/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-06-26 12:30:00
I Ns 469/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-06-26 12:30:00
I C 463/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-06-26 13:00:00
I C 1362/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-26 13:00:00
I C 685/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-26 14:00:00
I C 2030/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-27 08:50:00
I C 3896/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-06-27 09:00:00
I Co 886/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-27 09:00:00
I Ns 206/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-06-27 09:00:00
I C 602/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-06-27 09:40:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 270/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-06-27 09:50:00
I C 383/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-06-27 10:00:00
I Ns 414/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-27 10:00:00
I C 595/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-06-27 10:10:00
I Ns 714/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-06-27 10:40:00
I Ns 792/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-06-27 11:00:00
I C 1302/2015 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-06-27 11:20:00
I C 762/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-06-27 11:40:00
I C 2957/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-27 11:45:00
I C 113/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-06-27 12:00:00
I Ns 400/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-06-27 12:10:00
I C 330/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-06-27 12:25:00
I C 309/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-27 12:30:00
I Co 1309/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-06-27 12:30:00
I Ns 640/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-06-27 13:40:00
I Cps 43/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-27 14:00:00
I C 2142/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-06-28 09:00:00
I Cps 63/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-06-28 09:00:00
I Ns 355/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-06-28 09:00:00
I Co 1593/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-06-28 09:30:00
I Ns 401/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-06-28 09:30:00
I C 561/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-06-28 10:00:00
I C 1744/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-06-28 10:00:00
I Co 1085/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-06-28 10:00:00
I C 728/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-06-28 10:20:00
I C 515/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-06-28 11:00:00
I Ns 477/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-06-28 11:00:00
I Ns 244/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-06-28 11:10:00
I C 502/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-06-28 11:30:00
I C 625/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-06-28 11:40:00
I C 720/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-06-28 12:00:00
I C 2220/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-06-28 12:00:00
I C 798/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-06-28 12:10:00
I Ns 17/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-06-28 12:40:00
I C 560/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-06-28 13:00:00
I C 1179/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-06-28 13:00:00
I C 822/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-06-28 13:30:00
I C 478/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-01 09:00:00
I C 613/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-01 09:00:00
I Co 1097/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-01 09:00:00
I C 1648/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-01 09:30:00
I C 283/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-01 10:45:00
I Ns 415/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-01 10:45:00
I Ns 713/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-01 11:15:00
I C 533/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-01 12:00:00
I C 2147/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-01 12:20:00
I C 797/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-01 12:45:00
I C 607/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-01 13:00:00
I C 659/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-01 13:30:00
I C 349/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-01 14:00:00
I Ns 462/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-01 14:00:00
I C 169/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-02 09:00:00
I C 129/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-02 09:45:00
I Ns 378/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-02 11:30:00
I C 345/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-02 12:00:00
I Ns 397/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-02 12:45:00
I C 44/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-02 13:00:00
I C 396/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-03 09:00:00
I Ns 184/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-07-03 09:00:00
I Ns 314/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 09:00:00
I Ns 360/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-03 09:00:00
I Cps 74/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 09:45:00
I C 788/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-03 10:00:00
I C 1780/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-03 10:20:00
I Ns 391/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-07-03 10:30:00
I Ns 402/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 10:45:00
I C 384/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-07-03 11:00:00
I C 462/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-03 11:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 892/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-03 11:00:00
I Ns 806/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 11:05:00
I Ns 405/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-07-03 11:15:00
I C 369/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-03 11:30:00
I C 3925/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-07-03 11:30:00
I Ns 429/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 11:40:00
I C 621/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 12:30:00
I Ns 317/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-07-03 12:30:00
I C 74/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-07-03 13:00:00
I C 605/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-03 13:00:00
I C 838/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 13:15:00
I C 379/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 13:40:00
I C 1798/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-03 13:50:00
I C 461/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-03 14:00:00
I Ns 155/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-07-03 14:05:00
I C 1827/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-03 14:40:00
I C 511/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-04 09:00:00
I C 820/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-07-04 09:00:00
I Ns 240/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-04 09:00:00
I Ns 409/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-07-04 09:50:00
I C 179/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-04 10:00:00
I C 587/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-04 10:15:00
I C 501/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-07-04 10:50:00
I C 772/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-07-04 11:20:00
I C 433/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-04 11:30:00
I Ns 905/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-07-04 11:40:00
I Ns 150/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-04 11:50:00
I C 128/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-07-04 12:15:00
I C 77/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-04 13:00:00
I Co 616/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-07-04 13:00:00
I C 452/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-04 13:20:00
I Ns 1339/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-07-04 13:20:00
I Co 2179/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-07-05 10:00:00
I Ns 145/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-07-05 10:30:00
I Ns 285/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-07-05 10:50:00
I C 299/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-08 09:00:00
I C 426/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 09:00:00
I Ns 63/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 09:30:00
I Ns 250/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 10:00:00
I C 609/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 10:30:00
I Nc 4063/2016 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-07-08 10:30:00
I C 76/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 11:00:00
I C 832/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-08 11:00:00
I C 449/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 12:00:00
I C 845/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-08 12:20:00
I C 291/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 13:00:00
I Ns 1109/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 13:00:00
I Ns 66/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-08 13:30:00
I C 642/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-09 09:00:00
I C 382/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-09 10:30:00
I C 239/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-09 11:30:00
I C 245/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-09 12:00:00
I C 476/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-10 09:00:00
I C 594/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-10 09:00:00
I Ns 182/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-10 09:00:00
I C 799/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-10 09:20:00
I C 288/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-10 09:30:00
I Co 175/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-07-10 09:30:00
I C 796/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-10 09:50:00
I Co 863/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-07-10 10:00:00
I Co 1470/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-10 10:30:00
I Ns 442/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-07-10 10:30:00
I C 583/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-10 11:00:00
I Co 2614/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-07-10 11:00:00
I C 682/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-10 11:20:00
I Ns 466/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-07-10 11:30:00
I Ns 135/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-10 11:40:00
I C 389/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-10 12:00:00
I Co 210/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-10 12:00:00
I Co 1592/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-07-10 12:00:00
I C 324/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-10 12:30:00
I Cps 44/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-10 12:30:00
I Co 1171/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-07-10 13:00:00
I Ns 478/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-10 13:15:00
I Ns 409/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-11 09:00:00
I C 572/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-11 09:30:00
I C 14/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-11 09:40:00
I Ns 1049/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-11 10:00:00
I C 809/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-11 10:30:00
I C 801/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-11 11:15:00
I C 431/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-11 11:45:00
I C 769/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-11 12:15:00
I C 691/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-11 13:30:00
I C 817/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-11 13:30:00
I Ns 1106/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-11 14:15:00
I Ns 394/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-07-12 09:00:00
I Co 766/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-07-12 10:15:00
I Co 606/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-07-12 11:00:00
I Co 603/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-07-12 11:30:00
I Co 605/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-07-12 12:00:00
I C 889/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-15 09:00:00
I C 1657/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-15 09:00:00
I Ns 1100/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-15 10:00:00
I Ns 460/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-15 11:00:00
I Ns 457/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-15 11:20:00
I C 699/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-15 11:30:00
I Ns 305/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-15 11:40:00
I Cps 81/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-15 12:00:00
I C 55/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-15 12:30:00
I C 2077/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-15 12:40:00
I C 352/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-15 13:00:00
I Ns 403/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-07-15 14:00:00
I C 733/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-07-16 09:00:00
I C 822/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-16 09:00:00
I Ns 638/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-16 09:45:00
I Ns 279/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-07-16 10:00:00
I C 486/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-16 10:45:00
I Ns 481/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-07-16 11:00:00
I Ns 431/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-16 11:15:00
I C 910/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-07-16 11:20:00
I C 1052/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-16 11:45:00
I Ns 384/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-16 12:30:00
I C 212/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-07-16 13:00:00
I C 610/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-17 09:00:00
I C 675/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-17 09:00:00
I C 637/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-17 09:30:00
I C 631/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-07-17 10:00:00
I C 2191/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-17 10:00:00
I Ns 672/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-17 10:00:00
I C 304/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-17 11:00:00
I Ns 1034/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-17 11:30:00
I C 617/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-17 11:40:00
I Ns 2021/2016 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-07-17 12:00:00
I C 119/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-17 12:30:00
I C 417/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-17 13:00:00
I Co 2852/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-17 13:45:00
I C 540/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-18 09:00:00
I Ns 718/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-07-18 09:00:00
I Ns 956/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-18 09:00:00
I C 563/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-07-18 09:30:00
I Co 2920/2015 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-07-18 10:00:00
I C 619/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-07-18 10:40:00
I Ns 1066/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-18 11:00:00
I C 359/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-18 12:00:00
I Ns 403/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-07-18 12:40:00
I Ns 435/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-07-18 13:00:00
I Ns 697/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-07-18 13:00:00
I Ns 213/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-18 13:15:00
I C 1031/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-07-22 09:00:00
I C 543/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 09:00:00
I Co 1611/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-23 09:00:00
I Ns 917/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-23 09:00:00
I C 724/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-23 09:30:00
I C 1034/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 10:00:00
I C 1707/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-23 10:00:00
I C 811/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 10:40:00
I C 1937/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 10:40:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 1986/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-23 10:40:00
I Ns 548/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-23 10:45:00
I C 807/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 11:10:00
I Ns 476/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-23 11:15:00
I C 768/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 11:20:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Cps 35/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-23 11:20:00
I Ns 381/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-23 11:45:00
I Ns 989/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 11:45:00
I Cps 61/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 12:00:00
I Ns 357/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-23 12:00:00
I C 2852/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-23 12:15:00
I Cps 73/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 12:15:00
I C 200/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 12:35:00
I C 231/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-23 12:45:00
I Ns 260/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-07-23 12:50:00
I Ns 92/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-23 14:10:00
I C 159/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-24 10:00:00
I C 415/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-07-24 12:00:00
I Ns 143/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-25 09:00:00
I Ns 248/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-07-25 09:00:00
I Ns 928/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-25 09:00:00
I Ns 290/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-25 10:00:00
I Ns 1822/2013 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-07-25 10:00:00
I C 436/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-25 10:30:00
I Co 3542/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-25 11:00:00
I Ns 414/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-25 11:00:00
I Ns 165/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-25 11:20:00
I C 318/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-07-25 11:30:00
I C 3326/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-25 11:40:00
I C 754/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-25 12:00:00
I C 767/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-07-25 12:15:00
I Cps 80/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-07-25 12:30:00
I C 247/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-25 12:40:00
I Ns 417/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-07-25 12:45:00
I Ns 412/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-07-25 13:00:00
I C 228/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-25 13:40:00
I Ns 110/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-07-25 14:10:00
I Co 1251/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-07-29 09:00:00
I Cps 72/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-08-01 09:00:00
I C 805/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-08-01 09:20:00
I Ns 286/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-08-01 10:00:00
I C 475/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-08-01 10:30:00
I Ns 407/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-08-01 11:10:00
I C 3347/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-08-01 12:00:00
I C 731/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-02 09:00:00
I Co 954/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-08-02 09:30:00
I Co 376/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-08-02 09:50:00
I Co 1102/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-08-02 10:20:00
I Cps 79/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-02 10:30:00
I Co 498/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 129 2019-08-02 10:40:00
I C 863/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-02 11:00:00
I Co 473/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-08-02 11:00:00
I C 581/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-02 12:15:00
I Ns 428/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-02 12:45:00
I C 360/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-02 13:15:00
I Ns 439/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 09:00:00
I C 2183/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 10:00:00
I C 846/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 10:30:00
I C 851/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 10:45:00
I C 446/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 11:30:00
I Ns 281/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 12:00:00
I Ns 603/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 12:30:00
I Ns 449/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 12:45:00
I Ns 300/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-08-05 13:00:00
I C 467/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-08-06 09:00:00
I Ns 505/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-08-06 10:00:00
I Ns 437/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-08-06 12:00:00
I Ns 113/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-07 09:00:00
I Ns 374/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-07 09:30:00
I C 410/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 09:40:00
I Ns 183/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-07 10:00:00
I C 670/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 10:15:00
I C 723/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-07 10:30:00
I C 824/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 10:30:00
I C 550/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 11:00:00
I C 696/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 11:15:00
I Ns 418/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 11:30:00
I C 872/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-07 12:00:00
I Ns 432/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 12:00:00
I Cps 75/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 12:25:00
I C 871/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-07 12:30:00
I Ns 470/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 12:40:00
I C 8/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-07 13:00:00
I Ns 448/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-07 13:00:00
I C 768/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-08-08 09:00:00
I C 821/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-08-08 09:00:00
I Ns 436/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-08-08 09:00:00
I C 1275/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-08-08 09:50:00
I Ns 1/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-08-08 10:00:00
I Ns 747/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-08-08 10:00:00
I Ns 444/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-08-08 10:20:00
I C 800/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-08-08 10:30:00
I C 1461/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-08-08 11:00:00
I Ns 2/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-08-08 11:00:00
I Ns 423/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-08-08 11:30:00
I C 455/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-08-08 12:00:00
I Co 771/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-08-08 12:00:00
I Ns 131/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-08-08 12:15:00
I C 826/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-08-08 12:30:00
I Ns 158/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-08-08 12:30:00
I Ns 426/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-08-08 12:30:00
I Ns 913/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-08-08 13:00:00
I Co 1307/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-08-09 09:00:00
I Co 767/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-08-09 10:00:00
I Co 280/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-08-09 11:00:00
I Co 2659/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-08-09 12:00:00
I C 559/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 09:00:00
I Ns 918/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-08-12 09:00:00
I C 499/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 09:20:00
I C 743/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 09:35:00
I C 816/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 09:50:00
I C 735/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 10:00:00
I C 144/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 10:50:00
I C 2020/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 11:20:00
I Ns 404/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 12:00:00
I Ns 1015/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 12:15:00
I Ns 485/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-12 12:35:00
I Co 1855/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-08-13 09:00:00
I C 1096/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-08-14 09:00:00
I C 1253/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-14 09:00:00
I C 356/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-08-14 10:30:00
I C 317/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-08-14 11:00:00
I C 974/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-14 11:00:00
I C 273/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-08-14 11:20:00
I C 747/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-14 11:20:00
I C 597/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-14 11:40:00
I C 722/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-08-14 11:40:00
I Co 2532/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-14 12:00:00
I Ns 395/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-08-14 12:20:00
I C 398/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-08-14 12:40:00
I Co 698/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-08-16 10:00:00