A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I Co 907/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-23 09:00:00
I Cps 137/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-23 09:00:00 odwołano termin posiedzenia
I Cps 138/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-23 09:00:00 odwołano termin posiedzenia
I Ns 137/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-23 09:00:00
I Ns 577/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-23 09:30:00
I C 835/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-10-23 10:00:00
I C 882/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-23 10:00:00
I Ns 706/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-23 10:00:00
I C 1438/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-23 10:20:00
I C 1259/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-23 10:30:00
I C 440/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-23 10:40:00
I Nc 5949/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-23 11:10:00
I C 1123/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-23 11:20:00
I C 734/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-10-23 11:30:00
I C 988/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-23 12:00:00
I C 3326/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-23 12:00:00
I Ns 858/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-10-23 12:00:00
I C 788/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-23 12:10:00
I C 726/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-23 13:00:00
I Ns 938/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-23 13:30:00
I C 1143/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-10-24 09:00:00
I Cps 108/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-24 09:00:00 odwołano termin posiedzenia
I Ns 278/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-24 09:00:00
I Ns 366/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-10-24 09:00:00
I Ns 727/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-10-24 09:00:00
I C 901/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-10-24 09:40:00
I Ns 760/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-10-24 09:45:00
I C 692/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-24 10:00:00
I C 2374/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-10-24 10:00:00
I Ns 70/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-10-24 10:00:00
I Ns 177/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-24 10:30:00
I Ns 568/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-10-24 10:30:00
I C 720/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-10-24 11:20:00
I C 991/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-24 11:20:00
I C 1083/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-10-24 11:30:00 odwołano termin rozprawy
I C 1428/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-10-24 11:30:00
I C 857/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 128 2019-10-24 12:00:00
I C 1456/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-10-24 12:00:00
I Ns 579/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-10-24 12:00:00
I Ns 701/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-24 12:00:00
I Ns 786/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-10-24 12:00:00
I Ns 2685/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-24 12:00:00
I C 1451/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-10-24 12:20:00
I C 221/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-10-24 12:30:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 782/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-10-24 12:40:00
I C 248/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-10-24 12:50:00
I C 1300/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-10-24 13:00:00
I C 3423/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 128 2019-10-24 13:00:00
I Ns 432/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-10-24 13:00:00
I Ns 604/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-10-24 13:00:00
I Ns 793/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-24 13:00:00
I Ns 843/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-24 13:15:00
I Ns 766/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-25 09:00:00
I Ns 844/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-25 10:00:00
I C 1771/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-28 08:50:00
I C 894/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-28 09:00:00
I C 1915/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-28 09:00:00
I Co 801/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 09:00:00
I Ns 415/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-28 09:00:00
I Ns 804/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-28 09:00:00
I Ns 807/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-28 09:00:00
I C 2712/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-28 09:40:00
I C 309/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-28 10:00:00
I C 1113/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 10:00:00
I Ns 547/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-28 10:00:00
I Ns 2548/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-28 10:00:00
I C 1530/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-28 10:10:00
I Ns 390/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 11:00:00
I Ns 399/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-28 11:00:00
I C 43/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-28 11:15:00
I C 737/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-28 11:30:00
I Ns 471/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-28 11:30:00
I C 1281/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-28 12:00:00
I Ns 616/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 12:00:00
I Ns 653/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-28 12:00:00
I C 267/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-28 12:15:00
I C 907/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 12:20:00
I Ns 305/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-28 12:20:00
I C 1495/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-28 12:25:00
I C 1038/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-28 12:30:00
I C 1235/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-28 12:40:00
I C 1496/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-28 12:40:00
I C 174/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-28 12:45:00
I C 702/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-28 13:00:00
I C 1506/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-28 13:00:00
I Ns 457/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 13:00:00
I Ns 762/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 13:10:00
I C 975/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 13:30:00
I Co 2161/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-28 13:30:00
I C 899/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-10-28 13:45:00
I C 1433/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-10-29 09:00:00
I Ns 761/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-29 09:00:00
I C 591/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-10-29 09:50:00
I Ns 95/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-29 09:50:00
I C 277/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-29 10:30:00
I Ns 797/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-10-29 11:00:00
I C 1265/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-29 11:40:00
I Ns 749/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-10-29 11:45:00
I Ns 814/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-10-29 12:00:00
I Ns 804/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-10-29 12:15:00
I Ns 157/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-29 12:20:00
I C 1129/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-29 12:30:00
I C 1493/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-10-29 13:00:00
I Ns 668/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-29 13:10:00
I Ns 194/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 08:40:00
I Ns 388/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 08:45:00
I C 719/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 09:00:00
I C 898/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-30 09:00:00
I C 1826/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-30 09:00:00
I Ns 846/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-30 09:00:00
I C 1126/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-30 09:20:00
I Ns 765/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-30 09:30:00
I Ns 704/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-30 09:40:00
I Ns 1035/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-30 09:45:00
I C 1185/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-30 09:50:00
I C 1260/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-30 09:50:00
I Ns 705/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-30 10:00:00
I Ns 832/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-30 10:10:00
I C 1283/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-30 10:20:00
I Ns 693/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-30 10:20:00
I C 1397/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 10:30:00
I C 1282/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-30 10:40:00
I Ns 598/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-30 10:40:00
I Ns 861/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-30 10:40:00
I C 707/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-30 11:00:00
I C 919/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-30 11:00:00
I Ns 581/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-30 11:10:00
I Ns 32/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-30 11:20:00
I Ns 517/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 11:30:00
I C 392/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 12:00:00
I C 1294/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-30 12:00:00
I C 1370/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-30 12:00:00
I C 1266/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-30 13:00:00
I Co 1089/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 13:00:00
I C 902/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 13:30:00
I Cps 82/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-30 13:30:00
I Ns 777/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-30 13:30:00
I Ns 418/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-10-31 10:00:00
I C 55/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-11-04 09:00:00 wizja
I C 1305/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-04 09:00:00
I Ns 159/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-04 09:00:00
I Ns 439/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-04 09:00:00
I C 1353/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-04 09:30:00
I Ns 905/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-04 09:30:00
I C 1100/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-04 10:00:00
I C 679/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-04 10:20:00
I C 982/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-04 10:20:00
I C 1534/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-04 10:30:00
I Ns 253/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-04 10:40:00
I C 1015/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-04 11:00:00
I C 897/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-04 12:00:00
I Ns 327/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-04 12:00:00
I Ns 1559/2015 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-04 12:00:00
I C 2556/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-04 12:30:00
I Ns 358/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-04 13:10:00
I C 1122/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-06 09:00:00
I C 1245/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-06 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I Co 1101/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-11-06 09:00:00
I Ns 45/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-06 09:00:00
I Ns 173/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-06 09:00:00
I Ns 808/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-06 09:00:00
I Cps 119/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-11-06 09:30:00
I Ns 605/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-06 09:50:00
I Co 1171/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-11-06 10:00:00
I Ns 901/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-06 10:00:00
I C 1212/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-06 10:20:00
I Co 2187/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-06 10:20:00
I C 185/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-06 10:30:00
I Co 1684/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-11-06 10:30:00
I Co 1540/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-06 10:40:00
I C 911/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-06 10:45:00
I C 396/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-06 11:00:00
I Co 2503/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-11-06 11:00:00
I Ns 840/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-06 11:00:00
I C 1209/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-06 11:10:00
I Ns 888/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-06 11:15:00
I Ns 841/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-06 11:20:00
I C 1216/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-06 11:40:00
I Ns 783/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-06 11:40:00
I Ns 847/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-06 11:40:00
I Ns 770/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-06 11:55:00
I Co 2765/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-11-06 12:00:00
I Ns 676/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-06 12:00:00
I C 590/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-06 12:10:00
I Ns 819/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-06 12:15:00
I Ns 810/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-06 12:50:00
I Co 925/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-11-06 13:00:00
I Ns 683/2016 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-06 13:00:00
I C 14/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-07 09:00:00
I C 909/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-07 09:00:00
I C 986/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-07 09:00:00
I C 930/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-07 10:15:00
I C 1130/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-07 10:30:00
I C 1461/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-07 11:00:00
I C 568/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-07 11:50:00
I C 1106/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-07 12:15:00
I C 1471/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-07 12:30:00
I Co 688/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-11-08 10:00:00
I Ns 647/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-11-08 10:00:00
I Co 1179/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-11-08 10:30:00
I Co 606/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-11-08 11:00:00
I Co 605/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-11-08 11:30:00
I C 36/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-13 09:00:00
I C 1191/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-13 09:00:00
I C 1513/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-13 09:00:00
I Ns 1541/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-13 09:00:00
I C 1042/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-13 10:00:00
I Ns 978/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-13 10:30:00
I C 1328/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-13 11:00:00
I C 1335/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-13 11:00:00
I Ns 947/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-13 11:30:00
I Ns 391/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-13 11:45:00
I Ns 781/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-13 12:00:00
I C 684/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-13 12:30:00
I C 769/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-13 12:30:00
I Ns 829/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-13 12:45:00
I Ns 780/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-13 13:00:00
I C 700/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-13 13:10:00
I C 945/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-13 14:00:00
I Ns 613/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-14 09:00:00
I Ns 719/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-11-14 09:00:00
I Ns 815/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-14 09:00:00
I Ns 820/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-14 09:00:00 zmieniono termin rozprawy
I Ns 865/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-14 09:30:00
I C 937/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-14 09:45:00
I Ns 873/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-14 09:50:00
I C 451/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-11-14 10:00:00
I C 1158/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-14 10:00:00
I Ns 434/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-14 10:00:00
I C 1134/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-14 10:10:00
I Ns 831/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-14 10:30:00
I C 399/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-14 10:40:00
I C 596/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-14 11:00:00
I C 1182/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-14 11:20:00
I C 1183/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-14 11:20:00
I C 541/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-14 11:50:00
I C 2781/2016 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-14 12:00:00
I C 1445/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-11-14 12:30:00
I C 2825/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-14 12:30:00
I Ns 720/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-11-14 12:45:00
I Ns 845/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-14 13:00:00
I C 1288/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-11-14 13:10:00
I Ns 735/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-15 09:00:00
I Co 2193/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-15 10:15:00
I C 813/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-15 11:00:00
I Cps 114/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-15 11:45:00
I Ns 863/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-15 12:15:00
I C 1320/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-15 12:45:00
I C 1345/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 09:00:00
I Ns 329/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-18 09:00:00
I Ns 485/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-18 09:00:00
I Ns 691/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 09:45:00
I Ns 627/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-18 10:15:00
I Ns 491/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 10:30:00
I Ns 490/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 11:10:00
I C 913/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 11:40:00
I C 1627/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-18 11:40:00
I C 1192/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 11:50:00
I C 1214/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 12:00:00
I Ns 582/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-18 12:00:00
I Ns 467/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-18 12:10:00
I C 1208/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 12:15:00
I C 1302/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 12:30:00
I Ns 753/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-18 12:30:00
I C 1313/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-11-18 12:45:00
I C 1537/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-18 13:00:00
I Ns 29/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-18 13:00:00
I C 1402/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-11-19 09:00:00
I Co 3486/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-19 09:00:00
I Ns 799/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-11-19 09:00:00
I C 1474/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-11-19 09:30:00
I Co 1166/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-19 09:30:00
I C 1254/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-11-19 10:00:00
I C 2839/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-11-19 10:00:00
I Ns 124/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-19 10:00:00
I Ns 800/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-11-19 10:00:00 zmieniono termin rozprawy
I C 275/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-11-19 11:00:00
I Cps 132/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-11-19 11:00:00
I Cps 141/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-19 11:00:00
I C 1432/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-11-19 11:10:00
I C 1537/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-19 11:30:00
I C 1117/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-11-19 11:50:00
I Ns 37/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-11-19 12:00:00
I Ns 93/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-19 12:00:00
I Ns 426/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-11-19 12:30:00
I Ns 827/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-11-19 12:40:00
I Cps 148/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-11-19 12:45:00
I C 619/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-11-19 13:00:00
I C 1812/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-20 09:00:00
I C 2012/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-20 09:00:00
I C 2191/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-20 09:00:00
I Co 1695/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-11-20 09:00:00
I Ns 73/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-20 09:00:00
I C 1450/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-20 09:30:00
I C 642/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-20 09:45:00
I C 994/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-20 09:45:00
I Cps 144/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-20 10:00:00
I C 359/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-20 10:20:00
I C 1414/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-20 10:30:00
I Ns 733/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-20 10:45:00
I C 960/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-20 11:00:00
I C 1545/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-20 11:00:00
I C 540/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-20 11:20:00
I C 400/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-20 12:00:00
I C 418/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-20 12:00:00
I Ns 75/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-20 12:00:00
I C 403/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-20 12:30:00
I Ns 867/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-20 13:10:00
I C 1181/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-20 13:30:00
I Cps 131/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-20 13:30:00
I Ns 905/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-20 13:50:00
I C 927/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-20 14:30:00
I C 106/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-21 09:00:00
I Ns 622/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-21 09:00:00
I Ns 640/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-21 09:00:00
I C 288/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-21 09:40:00
I C 928/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-21 09:40:00
I Cps 143/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-21 10:00:00
I Ns 820/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-21 10:00:00
I C 1312/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-21 10:30:00
I Ns 225/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-21 10:40:00
I C 1174/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-21 11:00:00
I C 1092/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-21 11:15:00
I Ns 894/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-21 11:45:00
I C 1077/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-21 12:00:00
I Ns 533/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-21 12:00:00
I Ns 889/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-21 12:00:00
I Ns 880/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-21 12:15:00
I C 281/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-21 12:20:00
I Ns 842/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-21 12:30:00
I C 914/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-21 13:00:00
I C 1177/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-11-21 13:00:00
I Ns 792/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-21 13:20:00
I C 915/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-21 13:45:00
I C 482/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-11-21 14:30:00
I Cps 147/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-11-22 09:00:00 odwołano termin posiedzenia
I Ns 743/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-22 09:00:00
I Ns 881/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-11-22 09:00:00
I C 1598/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-11-22 09:30:00
I C 1326/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-11-22 10:00:00
I Co 2824/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-11-22 10:00:00
I Cps 146/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-22 10:00:00
I Ns 885/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-11-22 10:00:00
I Ns 654/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-11-22 10:20:00
I Co 1490/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-11-22 10:30:00
I Ns 482/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-11-22 10:30:00
I Ns 953/2012 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-22 10:40:00
I Co 954/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-11-22 10:50:00
I C 364/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-11-22 11:00:00
I C 1227/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-11-22 11:15:00
I Co 2264/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-11-22 11:20:00
I C 4118/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-22 11:30:00
I Ns 409/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-11-22 12:00:00
I C 1021/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-11-22 12:20:00
I C 1623/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-11-22 12:40:00
I C 432/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-11-22 13:00:00
I Co 767/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-25 09:00:00
I Ns 171/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-25 09:00:00
I Ns 736/2015 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-25 09:00:00
I C 856/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-25 09:20:00
I C 373/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-25 09:30:00
I C 1333/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-25 09:40:00
I C 1298/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-25 10:00:00
I C 1085/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-11-25 10:50:00
I C 1629/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-25 11:00:00
I Ns 779/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-25 11:30:00
I Ns 878/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-25 12:00:00
I C 1200/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-25 12:20:00
I C 1338/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-25 12:30:00
I C 1331/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-11-25 13:30:00
I C 1418/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-26 09:00:00
I C 1526/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2019-11-26 09:00:00
I C 2021/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-26 09:00:00
I Ns 787/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-26 09:30:00
I Ns 824/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-26 09:30:00
I Cps 142/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-26 09:50:00
I C 1630/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-26 10:20:00
I C 124/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-26 10:30:00
I C 1611/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-26 10:50:00
I C 135/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-26 11:00:00
I Ns 237/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-26 11:40:00
I Ns 911/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-11-26 12:00:00
I Cps 151/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-26 13:20:00
I C 1576/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-27 09:00:00
I Ns 541/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-11-27 09:00:00 zmieniono termin rozprawy
I Ns 805/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-27 09:00:00
I Ns 1066/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-27 09:00:00
I Ns 900/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-27 09:20:00
I Ns 892/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-27 09:40:00
I Ns 875/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-27 10:00:00
I C 1275/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-27 10:30:00
I C 1444/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-27 11:00:00
I C 1058/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-27 11:30:00
I C 1215/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-27 11:30:00
I C 1128/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-11-27 12:00:00
I Cps 150/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-27 12:00:00
I Ns 898/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-27 12:25:00
I Ns 907/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-11-27 12:40:00
I C 954/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-11-27 13:00:00
I C 1043/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-11-28 09:00:00
I C 1325/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-28 09:00:00
I Ns 596/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-28 11:00:00
I Ns 717/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-28 12:00:00
I Ns 772/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-11-28 12:30:00
I C 795/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-11-28 13:00:00
I Co 3146/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-02 09:00:00
I Ns 689/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-02 09:00:00
I C 36/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-02 09:30:00
I C 878/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-02 11:00:00
I Ns 527/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-02 11:00:00
I Ns 729/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-02 11:20:00
I Ns 454/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-02 11:40:00
I C 582/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-02 12:00:00
I C 1341/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-02 13:15:00
I Ns 501/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-12-03 09:00:00
I C 765/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-12-03 10:00:00
I Ns 620/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-12-03 12:00:00
I Co 2120/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-06 09:00:00
I Co 1743/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-06 10:00:00
I Co 2433/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-12-06 10:00:00
I Co 376/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-12-06 11:00:00
I Co 2103/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-12-06 11:20:00
I Co 2262/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-12-06 12:00:00
I Ns 661/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 09:00:00
I Ns 566/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-12-09 10:00:00
I C 1654/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 11:00:00
I C 820/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 11:30:00
I Ns 906/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 12:20:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 12:45:00
I C 375/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 13:00:00
I Ns 213/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-12 09:00:00
I Co 2659/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-12-13 10:00:00
I Ns 279/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 10:00:00
I Ns 883/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 10:30:00
I Ns 800/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 11:00:00
I Ns 541/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-12-18 09:00:00
I Ns 315/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 680/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 12:15:00
I C 3390/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-12-19 09:00:00
I Ns 406/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-12-19 10:30:00