A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I Co 1977/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-02-15 10:00:00
I Co 2963/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-02-15 10:00:00 zawieszono postępowanie
I Co 1949/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-02-15 10:30:00
I Co 2135/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-02-15 11:00:00
I Co 954/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-02-15 11:20:00
I Ns 1019/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-15 11:30:00
I C 1980/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-18 09:00:00
I C 2074/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-18 09:00:00
I Co 2207/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-18 09:00:00
I Ns 866/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-18 09:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 2000/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-18 09:20:00
I Ns 990/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-18 09:20:00
I C 2072/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-18 09:30:00
I Ns 585/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-18 09:30:00
I C 3737/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-18 09:45:00
I Ns 1031/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-18 09:50:00
I C 1738/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-18 10:00:00
I C 2016/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-18 10:00:00
I Ns 2021/2016 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-18 10:00:00
I Ns 945/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-18 10:20:00
I Ns 2740/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-18 10:20:00
I C 1573/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-18 10:30:00
I C 1857/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-18 11:00:00
I Ns 1001/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-18 11:15:00
I Ns 902/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-18 11:20:00
I C 2129/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-18 11:30:00
I C 1850/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-18 11:45:00
I Co 76/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-18 12:00:00
I Co 2938/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-18 12:00:00
I Ns 1102/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-18 12:00:00
I C 1212/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-18 12:15:00
I Co 3540/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-18 12:15:00
I C 1336/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-18 12:30:00
I Ns 954/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-18 12:50:00
I C 1207/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-18 13:00:00
I C 1427/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-18 13:20:00
I C 1873/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-19 09:00:00
I Ns 720/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-19 09:00:00
I Ns 655/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-19 10:00:00
I Ns 912/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-02-19 10:00:00 oględziny nieruchomości
I C 2034/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-19 10:20:00
I C 15/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-19 11:00:00
I Ns 893/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-19 11:45:00
I Ns 913/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-19 12:30:00
I C 241/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-02-20 09:00:00
I C 1477/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-20 09:00:00
I C 1696/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-20 09:00:00
I C 1782/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-20 09:00:00
I C 1913/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-20 09:00:00
I C 2176/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-20 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 1668/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-02-20 09:30:00
I C 1529/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-20 10:00:00
I Ns 26/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-20 10:00:00
I C 2010/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-20 10:15:00
I Ns 202/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-20 10:30:00
I Ns 938/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-02-20 10:30:00
I C 2077/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-20 11:00:00 publikacja
I C 3925/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-02-20 11:00:00
I C 1975/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-20 11:15:00
I C 2178/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-20 11:20:00
I C 3877/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-20 11:30:00
I Ns 1100/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-20 11:40:00
I Ns 240/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-20 12:00:00
I Ns 634/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-20 12:00:00
I Ns 901/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-20 12:20:00
I Ns 1004/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-20 12:30:00
I Ns 496/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-20 12:35:00
I C 1712/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-02-20 13:00:00
I Ns 880/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-20 13:45:00
I C 28/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-21 09:00:00
I C 1208/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-02-21 09:00:00
I C 1311/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-21 09:00:00
I Cps 141/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-21 09:00:00
I Ns 70/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-02-21 09:00:00
I Ns 1013/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 09:00:00
I Ns 880/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 09:30:00
I C 1779/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-02-21 09:40:00
I Ns 1012/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-21 09:40:00
I C 756/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-21 10:00:00
I C 1554/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 10:00:00
I Ns 1076/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-21 10:20:00
I C 68/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-21 10:30:00
I C 1837/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 10:30:00
I Ns 1339/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 10:30:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 950/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-21 11:00:00
I C 1582/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-21 11:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 999/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-21 11:10:00
I Cps 2/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-02-21 11:20:00
I Ns 1036/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 11:20:00
I C 1886/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-21 11:30:00
I C 1954/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-02-21 11:30:00
I Ns 1101/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-21 11:40:00
I Ns 1026/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 11:45:00
I C 754/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-21 12:00:00
I C 62/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-02-21 12:10:00
I C 1560/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 12:15:00
I C 1727/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-21 12:30:00
I C 1916/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-21 12:30:00
I C 2141/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-21 12:30:00
I Ns 928/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-02-21 12:30:00
I C 2639/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-21 12:45:00
I C 1327/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-21 13:30:00 publikacja
I Ns 1071/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-21 13:30:00
I Co 3202/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-02-22 09:00:00 odwołano termin posiedzenia
I Co 1425/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-02-22 10:00:00
I Co 2321/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-02-22 11:00:00 zniesiono termin pierwszej licytacji
I Co 3544/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-02-22 11:00:00
I Co 3069/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-02-22 12:15:00
I Ns 1047/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-02-22 13:00:00
I C 1917/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-25 09:00:00
I C 2044/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-25 09:00:00
I Co 1070/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-25 09:00:00
I Cps 186/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-25 09:00:00
I Ns 73/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-25 09:30:00
I Ns 719/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-25 09:40:00
I Ns 857/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-25 09:40:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 754/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-25 09:50:00
I C 3350/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-25 10:00:00
I Ns 492/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-25 10:10:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 1032/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-25 10:15:00
I C 1874/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-25 10:40:00
I C 96/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-25 11:00:00
I Ns 835/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-25 11:00:00
I Cps 177/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-25 11:15:00
I C 2147/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-25 11:30:00
I Nc 5902/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2019-02-25 11:50:00
I Ns 78/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-25 12:00:00
I C 1286/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-25 12:30:00
I Ns 1121/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-25 12:30:00
I C 4007/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-25 12:45:00
I Nc 1000/2009 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-25 12:50:00
I Ns 203/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-25 13:00:00 odwołano termin rozprawy
I Co 3401/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-02-25 13:20:00
I C 1852/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-02-25 13:30:00
I C 1303/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-02-26 09:00:00
I C 1861/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-26 09:00:00
I C 2021/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-26 09:00:00
I Ns 19/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-26 09:40:00
I Ns 1126/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-26 09:40:00 zmieniono termin rozprawy
I Ns 94/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-26 09:50:00
I C 1854/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-26 10:00:00
I Ns 966/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-26 10:00:00
I Cps 195/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-26 10:30:00
I Ns 12/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-26 10:30:00
I C 2140/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-26 10:50:00
I Ns 43/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-26 11:00:00
I C 1658/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-26 11:10:00
I C 98/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-26 11:30:00
I Co 3517/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-26 11:30:00
I C 139/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-26 12:00:00
I C 1542/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-26 12:00:00
I C 1936/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-26 12:10:00
I C 5/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-26 12:30:00
I Cps 4/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-02-26 12:30:00
I Ns 1022/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-26 12:40:00
I Ns 18/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-02-26 12:45:00
I Ns 1028/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-02-26 12:45:00
I Ns 932/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-02-26 13:10:00
I C 755/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-02-26 13:30:00
I C 40/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-27 09:00:00
I C 2059/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-27 09:00:00
I Ns 23/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 09:00:00
I Ns 886/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-27 09:00:00
I C 2108/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 09:20:00
I C 41/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-27 09:45:00
I C 2045/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 09:50:00
I Co 886/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-27 10:00:00
I Ns 6/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-27 10:00:00
I C 2088/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 10:10:00
I C 2162/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-27 10:10:00
I Ns 1065/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-02-27 10:20:00
I C 2855/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 10:30:00
I C 1955/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-27 11:00:00
I C 1253/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 11:10:00
I C 2171/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-27 11:15:00
I Nc 47/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Katarzyna Kupiec I Wydział Cywilny 129 2019-02-27 11:30:00
I Ns 39/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 11:40:00
I Ns 1054/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-27 11:50:00
I C 2065/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-27 12:00:00
I Co 2717/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 12:00:00
I Ns 952/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-02-27 12:20:00
I Ns 809/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-27 12:30:00
I Ns 1075/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-27 12:40:00
I C 1707/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-27 13:10:00
I Ns 689/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-02-27 13:40:00
I Ns 283/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-02-27 14:45:00
I C 1277/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-28 09:00:00
I C 1855/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-28 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 2017/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-02-28 09:00:00
I Ns 1113/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-28 09:00:00
I Ns 1339/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-28 09:50:00
I C 2027/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-02-28 10:00:00
I Ns 976/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-28 10:00:00
I Ns 1290/2015 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-02-28 10:20:00
I Ns 859/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-28 10:30:00
I C 1315/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-28 10:40:00
I C 118/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-02-28 11:00:00
I Ns 80/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-02-28 11:00:00
I Ns 81/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-28 11:30:00
I Co 1499/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-02-28 12:00:00
I Ns 93/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-28 12:00:00
I C 1478/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-02-28 12:15:00
I Ns 1024/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-02-28 14:45:00
I C 658/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-03-01 09:00:00
I Co 3360/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-01 09:00:00
I C 1275/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-03-01 09:40:00
I Co 479/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-03-01 10:00:00
I C 3569/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-03-01 10:30:00
I Co 1/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-03-01 11:00:00
I Co 3361/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-01 12:00:00
I Co 3000/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-01 12:45:00
I C 130/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-03-04 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 1096/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-04 09:00:00
I Ns 904/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-03-04 09:00:00
I Ns 1022/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-04 09:00:00
I C 1629/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-04 10:00:00
I Nc 3534/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-03-04 10:00:00
I Cps 3/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-03-04 10:15:00
I C 136/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-04 11:00:00
I C 1832/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-04 11:00:00
I C 1153/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-03-04 11:10:00
I C 1487/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-04 12:00:00
I Ns 735/2015 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-03-04 12:00:00
I Ns 1037/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-04 12:25:00
I Ns 1112/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-03-04 12:30:00
I Ns 2548/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-03-04 12:40:00
I C 1006/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-03-04 12:50:00
I Ns 1120/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-03-04 13:00:00
I Co 3574/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-03-04 13:10:00
I C 1747/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-04 13:30:00
I C 1262/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-04 13:45:00
I C 2080/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-05 09:00:00
I C 2109/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-03-05 09:00:00
I C 2148/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-05 09:00:00
I C 32/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-05 09:30:00 odwołano termin rozprawy
I C 2747/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-05 10:10:00
I C 2192/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-03-05 10:30:00
I C 2444/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-05 11:00:00
I Ns 698/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-05 11:00:00
I C 1966/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-03-05 11:10:00
I Ns 482/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-05 11:30:00
I Ns 1103/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-05 11:30:00
I Ns 35/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-03-05 12:00:00
I Ns 1049/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-05 12:00:00
I Ns 1104/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-03-05 12:15:00
I Ns 1127/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-03-05 12:30:00
I C 2117/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-03-05 12:50:00
I C 14/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-06 09:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 1819/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-03-06 09:00:00
I C 1915/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-06 09:00:00
I Ns 922/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-03-06 09:00:00
I Ns 1027/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-03-06 09:00:00
I Ns 1047/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-06 09:00:00
I C 1087/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-03-06 09:20:00
I Ns 637/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-03-06 09:30:00
I Ns 918/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-03-06 09:40:00
I C 2158/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-03-06 10:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 3348/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-06 10:00:00
I Ns 38/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-03-06 10:00:00
I C 143/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-03-06 10:15:00
I Co 3576/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-06 10:45:00
I C 2174/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-03-06 11:00:00
I Cps 7/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-06 11:10:00
I C 2183/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-06 11:30:00
I C 818/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-06 12:00:00
I Ns 765/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-06 12:00:00
I Ns 34/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-06 12:20:00
I Ns 76/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-06 12:35:00
I C 1147/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-03-06 13:30:00
I Ns 680/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-03-06 13:30:00
I C 95/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-07 09:00:00
I C 1549/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-07 09:00:00
I C 1848/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-03-07 09:00:00
I Ns 517/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-07 09:00:00
I C 2172/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-07 09:40:00
I Ns 1070/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-03-07 09:40:00
I C 1530/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-07 09:45:00
I Ns 40/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-03-07 10:20:00
I Ns 1093/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-07 10:20:00
I C 25/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-07 10:40:00
I Ns 58/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-03-07 10:40:00
I C 2075/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-03-07 11:00:00
I Ns 1078/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-07 11:20:00
I C 1792/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-07 12:00:00
I C 2121/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-07 12:10:00
I C 2026/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-07 12:30:00
I C 162/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-07 13:00:00
I C 1174/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-07 13:10:00
I C 2060/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-07 13:40:00
I Ns 1124/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-07 13:40:00
I Ns 52/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-03-08 10:00:00
I Ns 7/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-03-08 10:30:00
I C 1009/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-11 09:00:00
I C 2022/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-11 09:00:00
I C 1859/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-11 09:40:00
I C 1893/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-11 10:00:00
I C 22/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-11 10:15:00
I Ns 22/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-11 10:20:00
I C 2146/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-11 10:40:00
I C 12/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-11 10:45:00
I C 951/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-11 10:45:00
I Ns 53/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-11 11:15:00
I C 1826/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-11 11:40:00
I C 600/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-11 12:00:00
I Ns 55/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-11 12:00:00
I Ns 74/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-03-11 12:00:00
I Ns 492/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-11 12:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 1119/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-11 12:45:00
I C 2094/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-12 09:00:00
I C 164/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-12 09:45:00
I Cps 11/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-12 10:20:00
I C 1925/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-12 11:45:00
I C 2054/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-12 12:15:00
I C 44/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-03-13 08:45:00
I Co 44/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-03-13 08:45:00
I C 1525/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-03-13 09:00:00
I Ns 844/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-13 09:00:00
I C 127/2016 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-03-13 10:00:00
I C 1255/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-13 11:00:00
I C 1892/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-03-13 11:20:00
I Ns 663/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-13 12:00:00
I C 46/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-03-13 13:15:00
I C 39/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-03-14 09:00:00
I C 1681/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-14 09:00:00
I C 2825/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-14 09:00:00
I Ns 1125/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-14 09:00:00
I C 1470/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-03-14 09:30:00
I C 50/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-14 09:40:00
I C 806/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-14 09:50:00
I Ns 991/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-03-14 10:00:00
I C 1167/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-14 10:10:00
I Ns 852/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-14 10:20:00
I C 173/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-14 10:50:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-14 10:50:00
I Cps 10/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-14 11:30:00
I Ns 905/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-14 12:15:00
I Ns 72/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-14 12:30:00
I C 2157/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-03-14 12:45:00
I C 2184/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-03-14 13:10:00
I C 2143/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-14 14:00:00
I Co 3210/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-15 09:00:00
I Co 3202/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-15 11:00:00
I Ns 226/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-03-18 09:00:00
I Ns 492/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-18 09:00:00
I C 2049/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-18 10:20:00
I Ns 965/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-18 12:00:00
I C 1312/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-19 09:00:00
I C 1985/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-19 09:00:00
I C 670/2014 Przewodniczący: SSR Andrzej Józefowski I Wydział Cywilny 212 2019-03-19 10:00:00
I C 2091/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-19 10:50:00
I C 2194/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-19 11:00:00
I C 2089/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-19 11:30:00
I C 2111/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-19 12:15:00
I Ns 17/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-03-19 12:20:00
I C 2169/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-19 13:00:00
I C 14/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-03-20 09:00:00
I C 2092/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-03-20 11:30:00
I Ns 1106/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-03-20 13:15:00
I C 1798/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-21 09:00:00
I C 2270/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-03-21 09:00:00 zmieniono termin rozprawy
I Ns 444/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-03-21 09:00:00
I Ns 1080/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-03-21 09:00:00
I Ns 1126/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-03-21 09:20:00
I Ns 251/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-03-21 09:30:00
I Ns 1129/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-03-21 09:40:00
I Ns 44/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-03-21 09:45:00
I Cps 6/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-21 10:00:00
I Ns 977/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-03-21 10:00:00
I C 2073/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-03-21 11:00:00
I Ns 456/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-21 11:00:00
I Ns 513/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-03-21 11:30:00
I C 2176/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-03-21 12:00:00
I Co 1307/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-03-22 10:00:00
I Co 698/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-03-22 11:00:00
I Cps 5/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-25 09:00:00
I Ns 866/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-03-25 09:30:00
I Co 174/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-03-25 09:45:00
I C 32/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-03-25 10:10:00
I Co 1405/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-03-26 09:00:00
I Co 2922/2015 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-27 09:00:00
I Ns 1030/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-03-27 09:00:00
I C 1605/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-27 10:00:00
I C 642/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-27 10:50:00
I Ns 414/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-03-27 12:00:00
I Ns 917/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-28 09:00:00
I C 906/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2019-03-28 10:00:00
I C 1152/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-28 10:20:00
I C 1971/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-03-28 11:00:00
I Ns 1108/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-03-28 11:20:00
I Co 846/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2019-03-29 10:00:00
I C 976/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-04-03 09:00:00
I C 2190/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-04-03 11:15:00
I C 21/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-04-03 12:15:00
I C 2270/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-04-04 09:30:00
I Co 771/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-04-04 12:00:00
I Co 2502/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-08 09:00:00
I C 55/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-08 09:30:00
I Co 1540/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-08 10:40:00
I C 2158/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-08 11:40:00
I Co 2768/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-04-10 09:00:00
I C 137/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-04-10 10:00:00
I Ns 86/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-04-10 12:00:00
I Co 585/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-11 09:00:00
I Co 1500/2014 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-11 09:00:00
I Co 2446/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-11 09:30:00
I Ns 63/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-11 09:50:00
I Ns 1074/2014 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-11 10:00:00
I Co 1101/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-04-12 09:00:00
I Co 616/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-04-15 09:00:00