A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I C 287/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-04-23 14:00:00
I C 1133/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-24 09:00:00 zmieniono termin rozprawy
I C 1761/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-04-24 09:00:00
I Ns 699/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-04-24 09:00:00
I Ns 1100/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-24 09:00:00
I C 289/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-04-24 10:00:00
I C 1625/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-04-24 10:30:00
I C 271/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-04-24 10:40:00
I C 344/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-24 11:00:00
I C 236/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-04-24 11:10:00
I Ns 535/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-04-24 11:10:00
I C 340/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-24 12:00:00
I Ns 136/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-04-24 12:00:00
I Ns 1095/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-04-24 12:15:00
I Cps 24/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-24 12:30:00
I Ns 1097/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-04-24 12:35:00
I Cps 25/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-24 12:40:00
I Ns 1091/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-04-24 13:00:00
I C 1807/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-04-24 13:20:00
I C 141/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-04-25 09:00:00
I Co 3090/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-04-25 09:00:00
I Ns 115/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 09:00:00
I Ns 123/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 09:00:00
I Ns 835/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 09:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 925/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 09:00:00
I Ns 262/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 09:20:00
I Ns 222/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 09:30:00
I Ns 239/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 09:40:00
I C 385/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-04-25 09:45:00
I C 1275/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 09:50:00
I Ns 102/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 09:50:00
I C 89/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 10:00:00
I C 1798/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-04-25 10:00:00
I Cps 33/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-25 10:00:00
I C 296/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-04-25 10:15:00
I C 269/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 10:20:00
I Ns 1841/2015 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 10:20:00
I C 357/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-04-25 10:45:00
I C 2189/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 11:00:00
I Ns 263/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 11:00:00
I Ns 414/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-04-25 11:00:00
I Ns 1125/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 11:00:00
I C 294/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-04-25 11:30:00
I C 896/2015 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 11:30:00
I Ns 49/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 11:40:00
I Ns 176/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 11:45:00
I C 29/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 11:50:00
I C 1329/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 12:00:00
I Ns 1076/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-04-25 12:00:00
I C 2121/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 12:10:00
I Ns 251/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 12:10:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 103/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 12:15:00
I Ns 917/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-04-25 12:15:00
I C 308/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 12:30:00
I Cps 27/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-04-25 12:40:00
I C 371/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 12:50:00
I Ns 238/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 12:50:00
I Ns 80/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-04-25 13:00:00
I Ns 1128/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-04-25 13:15:00
I Ns 1339/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-04-25 13:15:00
I C 70/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-04-25 13:40:00
I C 2957/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-04-25 14:20:00
I C 297/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-04-26 09:00:00
I Co 507/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-04-26 09:00:00
I Ns 736/2015 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-26 09:00:00
I C 234/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-04-26 09:20:00
I Cps 38/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-04-26 09:30:00 odwołano termin posiedzenia
I C 1743/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-04-26 10:00:00
I Co 1899/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-04-26 10:00:00 zmieniono termin licytacji
I Co 172/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-04-26 10:20:00
I C 115/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-04-26 10:30:00
I C 215/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-04-26 10:50:00
I Ns 751/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-26 10:55:00
I Ns 819/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-04-26 11:00:00
I C 144/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-26 11:10:00
I C 322/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-26 11:30:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 200/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-04-26 11:30:00
I Ns 505/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-04-26 11:30:00
I Co 1355/2016 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-26 12:00:00
I Co 1374/2016 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-26 12:20:00
I C 133/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-04-26 12:50:00
I Ns 195/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-26 12:50:00
I Co 286/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-26 13:10:00 odwołano termin licytacji
I C 121/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-04-29 09:00:00
I C 2144/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 09:00:00
I Ns 149/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-04-29 09:00:00
I Ns 172/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-29 09:00:00
I Ns 155/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-04-29 09:20:00
I C 233/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 09:30:00
I C 1867/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-29 09:30:00
I C 341/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-04-29 09:40:00
I C 1794/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-04-29 10:00:00
I C 2020/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 10:00:00
I C 180/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-04-29 10:20:00
I Ns 255/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-29 10:20:00
I C 374/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-04-29 10:30:00
I Ns 138/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 10:30:00
I Ns 1085/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-04-29 10:40:00
I Ns 152/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 11:00:00
I Ns 289/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-29 11:00:00
I Ns 130/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 11:20:00
I Co 815/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-04-29 11:40:00
I Ns 186/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 11:40:00
I Ns 277/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-04-29 12:00:00
I C 343/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 12:10:00
I C 2183/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 12:40:00
I Ns 199/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-04-29 13:00:00
I Ns 215/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-04-29 13:10:00
I Co 3426/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-04-29 14:00:00
I C 2182/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 09:00:00
I Ns 146/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-04-30 09:00:00
I Cps 30/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-04-30 09:30:00
I C 111/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 09:50:00
I C 351/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-04-30 10:15:00
I C 18/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 10:30:00
I C 329/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 11:00:00
I Co 486/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-04-30 11:00:00
I Cps 21/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 11:30:00
I Ns 84/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-04-30 11:30:00
I Ns 548/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-04-30 11:45:00
I Co 258/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 12:00:00
I Ns 60/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-04-30 12:00:00
I Co 938/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 12:15:00
I Ns 86/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-04-30 12:30:00
I Ns 158/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 12:30:00
I Ns 133/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 12:45:00 odwołano termin rozprawy
I C 333/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-04-30 13:00:00
I C 352/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-06 09:00:00
I Ns 205/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-06 09:00:00
I Ns 356/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-05-06 09:00:00
I C 444/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-05-06 09:15:00
I C 1262/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-06 09:20:00
I C 2612/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-05-06 09:30:00
I Ns 216/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-06 09:30:00
I C 1477/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-05-06 10:00:00
I Ns 190/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-06 10:10:00
I Ns 232/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-06 10:10:00
I C 2147/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-06 10:20:00
I Ns 71/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-06 10:40:00
I C 284/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-06 11:10:00
I C 127/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-05-06 11:30:00
I C 2041/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-05-06 11:30:00
I C 446/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-05-06 12:00:00
I Ns 108/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-05-06 12:30:00
I Ns 210/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-06 12:30:00
I C 499/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-05-06 12:50:00
I Co 3401/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-05-06 12:50:00
I C 346/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-05-06 13:00:00
I Ns 171/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-06 13:20:00
I Ns 137/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-06 13:40:00
I C 285/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-07 09:00:00
I C 2137/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-07 09:00:00
I Cps 29/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-07 09:00:00
I Ns 251/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-07 09:30:00
I C 106/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-07 09:50:00
I Ns 59/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-07 10:00:00
I C 276/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-07 10:10:00
I Ns 220/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-07 10:40:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 224/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-07 11:10:00
I C 443/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-07 11:15:00
I C 1659/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-07 12:00:00
I Cps 37/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-07 12:00:00
I Ns 62/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-07 12:10:00
I Ns 170/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-07 12:30:00
I Ns 769/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-07 12:30:00
I Ns 257/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-07 12:40:00
I Ns 189/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-07 12:45:00
I Ns 241/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-07 13:10:00
I Ns 264/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-07 13:40:00
I C 835/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-08 09:00:00
I C 1745/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-08 09:00:00
I Ns 258/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-05-08 09:00:00
I Ns 1065/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-08 09:00:00
I C 774/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-05-08 09:30:00
I Cps 28/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-08 09:40:00
I Co 3545/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 127 2019-05-08 10:00:00
I Co 72/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 127 2019-05-08 10:15:00
I Cps 19/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-08 10:20:00
I Co 175/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 127 2019-05-08 10:30:00
I C 34/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-08 10:40:00
I Ns 605/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-05-08 10:40:00
I Ns 230/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 127 2019-05-08 11:00:00
I Cps 34/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-05-08 11:20:00
I C 410/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-08 11:30:00
I C 2077/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-08 11:30:00
I Ns 207/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 127 2019-05-08 11:30:00
I C 310/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-08 12:00:00
I C 376/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-08 12:00:00
I C 604/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-08 12:00:00
I Co 824/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 127 2019-05-08 12:00:00
I Cps 36/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-05-08 12:00:00
I Co 863/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 127 2019-05-08 12:30:00
I Ns 85/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-05-08 12:30:00
I Ns 201/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-08 12:30:00
I C 235/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-08 12:40:00
I Ns 254/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-08 12:45:00
I C 1974/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-09 09:00:00
I Ns 31/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-09 09:00:00
I Ns 835/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-05-09 09:00:00
I C 651/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-09 10:10:00
I Ns 144/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-05-09 10:20:00
I C 48/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-05-09 10:50:00
I C 205/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-09 11:10:00
I C 1634/2015 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-05-09 11:10:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-05-09 11:10:00 odwołano termin rozprawy
I C 2166/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-09 12:00:00
I Ns 577/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-05-09 12:50:00
I Ns 936/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-09 13:00:00
I Co 963/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-05-09 13:10:00
I Ns 82/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-09 13:20:00
I Co 280/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-05-10 09:00:00
I Co 226/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-05-10 10:00:00
I Ns 871/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-10 10:30:00
I Co 766/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-10 11:30:00
I C 182/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-13 09:00:00
I C 437/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-13 09:00:00
I Ns 228/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-13 09:00:00
I Ns 492/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-13 09:00:00
I C 424/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-13 09:30:00
I C 3944/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-13 09:30:00
I C 279/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-13 09:50:00
I C 323/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-13 10:10:00
I C 203/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-13 10:20:00
I C 362/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-13 10:20:00
I C 242/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-13 10:40:00
I C 361/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-13 10:40:00
I Ns 249/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-13 11:00:00
I Ns 267/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-13 11:00:00
I Ns 56/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-13 11:20:00
I C 389/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-13 11:30:00
I Cps 40/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-13 11:30:00
I Ns 109/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-13 11:30:00
I C 167/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-13 11:50:00
I C 373/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-13 12:00:00
I Ns 127/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-13 12:00:00
I C 1291/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-13 12:30:00
I C 1361/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-13 12:30:00
I Ns 54/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-13 12:30:00
I Ns 974/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-13 12:30:00
I Ns 924/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-13 12:40:00
I Ns 1130/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-13 12:45:00
I Ns 247/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-13 12:50:00
I Cps 44/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-13 13:00:00
I C 1493/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-05-13 13:15:00
I C 2024/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-13 13:20:00
I C 409/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-14 09:00:00
I C 2019/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-14 09:00:00
I Ns 8/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-14 09:00:00
I Ns 231/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-14 09:00:00
I C 498/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-14 09:40:00
I Ns 206/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-14 09:50:00
I C 420/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-14 10:00:00
I C 434/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-14 10:00:00
I Ns 291/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-14 10:20:00
I C 456/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-14 10:30:00
I Ns 270/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-14 10:30:00
I C 314/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-14 10:50:00
I Ns 1073/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-14 10:50:00
I C 135/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-14 11:20:00
I C 277/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-14 11:20:00
I C 107/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-14 11:50:00
I Ns 10/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-14 11:50:00
I Ns 268/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-14 11:50:00
I Ns 837/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-14 12:00:00
I C 292/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-14 12:10:00
I C 190/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-14 12:30:00
I Ns 124/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-14 12:30:00
I C 580/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-14 13:00:00
I Ns 107/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-14 13:00:00
I Ns 292/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-14 13:00:00
I C 560/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-14 13:15:00
I C 486/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-15 09:00:00
I C 618/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-15 09:00:00
I Ns 797/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-15 09:00:00
I C 267/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-15 09:30:00
I C 510/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-15 10:00:00
I Ns 287/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-15 10:10:00
I C 557/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-15 10:30:00
I C 305/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-15 11:00:00
I C 476/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-15 11:00:00
I C 381/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-15 11:10:00
I C 477/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-15 11:30:00
I C 500/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-15 12:00:00
I Ns 135/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-15 12:00:00
I Cps 13/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-15 12:20:00
I Ns 284/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-15 12:50:00
I C 380/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-16 09:00:00
I C 4116/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-05-16 09:00:00
I Cps 47/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-16 09:00:00
I Cps 51/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-16 09:00:00
I Ns 211/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-16 09:00:00
I Ns 691/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-05-16 09:30:00
I C 365/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-16 09:50:00
I C 474/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-16 10:00:00
I Cps 20/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-16 10:00:00
I Ns 118/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-16 10:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 184/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-16 10:00:00
I Ns 177/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-05-16 10:15:00
I C 147/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-16 10:40:00
I Cps 41/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-16 11:00:00
I Cps 50/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-16 11:00:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-05-16 11:00:00
I C 402/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-16 11:30:00
I Co 984/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-16 11:30:00
I C 97/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-16 11:40:00
I Ns 297/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-16 12:00:00
I Ns 298/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-16 12:00:00
I Ns 987/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-05-16 12:00:00
I C 470/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-05-16 12:15:00
I C 162/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-16 12:30:00
I C 3567/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-16 12:30:00
I Ns 157/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-05-16 12:30:00
I Ns 911/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-16 13:00:00
I Ns 1013/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-05-16 13:00:00
I Ns 714/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-16 13:40:00
I Co 2749/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-17 10:00:00
I Co 1451/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-17 10:30:00
I Co 608/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-17 11:00:00
I Co 1899/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-17 11:00:00
I Co 498/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-17 11:45:00
I Co 954/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-17 12:00:00
I Co 473/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-17 12:15:00
I Co 1515/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-17 12:30:00
I C 192/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-20 09:00:00
I C 536/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-20 09:00:00
I C 55/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-20 10:00:00
I Cps 39/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-05-20 10:00:00 oględziny nieruchomości
I C 304/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-20 11:00:00
I Cps 46/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-20 11:00:00
I Ns 1035/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-20 11:40:00
I Co 2717/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-20 12:00:00
I Ns 167/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-20 12:00:00
I Cps 55/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-20 12:15:00
I C 478/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-20 12:45:00
I C 473/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-05-21 09:00:00
I Ns 956/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-21 09:00:00
I C 479/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-05-21 09:20:00
I Ns 234/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-05-21 10:00:00
I Ns 118/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-21 12:00:00
I C 556/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-05-21 12:30:00
I Ns 697/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-21 13:00:00
I C 457/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-22 09:00:00
I Ns 557/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-05-22 09:00:00
I C 299/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-22 10:50:00
I Ns 306/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-22 11:40:00
I Ns 316/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-22 13:00:00
I C 405/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-23 09:00:00
I Ns 4/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-23 09:00:00
I C 188/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-23 10:00:00
I C 425/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-23 10:00:00
I Ns 187/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-23 10:30:00
I Co 1013/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-23 10:45:00
I C 475/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-23 11:10:00
I Ns 188/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-23 11:15:00
I C 455/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-23 11:50:00
I C 620/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-23 12:20:00
I C 3347/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-05-23 12:50:00
I Ns 283/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-23 13:00:00
I Ns 303/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-05-23 13:20:00
I Co 3360/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-05-24 10:30:00
I Co 864/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-24 12:00:00
I C 209/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-27 09:00:00
I Co 1251/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-27 09:00:00
I Ns 126/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-27 09:00:00
I C 1698/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-27 09:40:00
I Ns 945/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-27 09:45:00
I C 1803/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-05-27 11:00:00
I Ns 89/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-27 11:15:00
I Co 2532/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-27 12:00:00
I Nc 4063/2016 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-05-27 12:00:00
I C 128/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-27 12:15:00
I Ns 736/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-27 12:25:00
I C 3390/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-05-27 12:30:00
I Co 841/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-05-27 12:50:00
I C 263/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-28 09:00:00
I Ns 105/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-28 09:00:00
I Ns 175/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-28 09:40:00
I C 183/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-28 09:50:00
I Ns 244/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-28 09:50:00
I Ns 12/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-28 10:15:00
I Ns 1076/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-28 10:20:00
I C 275/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-28 10:40:00
I Ns 65/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-28 10:40:00
I Ns 157/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-28 10:40:00
I Ns 265/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-28 11:00:00
I C 471/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-28 11:10:00
I Ns 774/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-28 11:30:00
I Co 3372/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-28 11:45:00
I Co 1100/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-28 12:00:00
I Ns 272/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-28 12:15:00
I C 138/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-28 12:30:00
I C 486/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-05-28 12:40:00
I C 315/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-05-28 13:00:00
I Co 158/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-05-28 13:30:00
I C 35/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-29 09:00:00
I Ns 156/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-05-29 09:00:00
I C 229/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2019-05-29 09:30:00
I Ns 184/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-29 09:30:00
I Ns 983/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-29 10:00:00
I Ns 637/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-05-29 12:00:00
I Ns 188/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-05-30 13:00:00
I C 14/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-05 09:00:00
I C 1133/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-06-05 10:30:00
I Ns 456/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-05 12:00:00
I C 11/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-05 13:45:00
I C 754/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-06 09:00:00
I C 1009/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-06-06 09:00:00
I C 155/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-06 10:00:00
I Ns 309/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-06-06 10:45:00
I C 337/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-06-06 11:10:00
I C 166/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-06 11:40:00
I Ns 840/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-06-06 12:00:00
I C 247/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-06-06 13:20:00
I Co 479/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-06-07 10:00:00
I Co 1/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-06-07 10:30:00
I Ns 2922/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-06-10 09:00:00
I Ns 235/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-06-10 11:30:00
I C 367/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-12 09:00:00
I Ns 27/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-12 10:00:00
I C 196/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-12 10:30:00
I C 17/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-12 11:30:00
I C 2085/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-06-12 13:00:00
I C 818/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-06-13 09:00:00
I Cps 35/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-06-13 11:00:00
I C 2030/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-06-13 13:00:00
I Ns 382/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-06-13 14:00:00
I Co 474/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-06-17 09:00:00
I C 33/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-06-17 09:30:00
I Ns 946/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-06-17 12:00:00