A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I C 857/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-08-26 09:00:00
I Cps 90/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-08-26 09:00:00
I Ns 415/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-08-26 10:30:00
I Ns 781/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-08-26 10:30:00
I C 1262/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-08-26 11:00:00 odwołano termin rozprawy
I Cps 86/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-08-26 11:00:00
I C 533/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-08-26 12:40:00
I Ns 78/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-08-26 13:00:00
I C 659/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-08-26 13:10:00
I Ns 452/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-08-26 13:30:00
I Ns 202/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-08-27 09:00:00
I C 406/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-08-27 09:40:00
I C 773/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-08-27 10:10:00
I C 940/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-08-27 10:40:00 odwołano termin rozprawy
I C 1036/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-08-27 10:40:00
I Ns 54/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-08-27 11:00:00
I C 703/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-08-27 12:00:00
I C 853/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-08-28 09:00:00
I C 1314/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-08-28 09:00:00
I Ns 251/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-08-28 09:30:00
I C 2147/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-08-28 10:00:00
I C 40/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-08-28 10:20:00
I Ns 478/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-08-28 11:00:00
I C 944/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-08-28 12:30:00
I Ns 234/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-08-28 12:40:00
I Co 1307/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-08-28 13:00:00
I Ns 402/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-08-28 13:00:00
I C 2856/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-08-28 13:20:00
I Ns 337/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-08-28 13:30:00
I Ns 429/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-08-28 13:40:00
I C 1054/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-02 09:00:00
I Ns 63/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-02 09:00:00
I C 810/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-02 09:15:00
I Cps 87/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-02 09:20:00 zmieniono termin rozprawy
I C 2023/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-02 10:00:00
I Ns 142/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-02 10:00:00
I C 716/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-02 11:00:00
I C 2144/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-02 11:00:00
I C 1262/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-02 11:20:00
I Ns 1102/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-02 12:00:00
I Ns 514/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-02 12:15:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 595/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-02 12:15:00
I Ns 599/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-02 12:30:00
I Ns 494/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-02 13:00:00
I C 335/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 09:00:00
I Ns 96/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 09:00:00
I Ns 619/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-03 09:10:00
I Ns 509/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 09:30:00
I Ns 610/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-03 09:30:00
I C 1045/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-03 09:40:00
I C 1046/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 10:00:00
I C 1622/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 10:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 1074/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 10:30:00
I Co 2046/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 11:00:00
I Cps 116/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-03 11:40:00
I Ns 594/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 11:40:00
I C 473/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-03 12:00:00
I C 177/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 12:20:00
I Ns 673/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-03 12:30:00
I Ns 674/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-03 12:40:00
I C 493/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2019-09-03 13:00:00
I C 291/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-04 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 300/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-04 09:00:00
I C 476/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 09:00:00
I C 903/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-04 09:00:00
I C 916/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 09:15:00
I C 876/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 09:30:00
I Ns 66/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-04 09:30:00
I C 912/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 09:45:00
I C 1005/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-04 09:50:00
I C 400/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 10:00:00
I C 1009/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2019-09-04 10:00:00 przesłuchanie w miejscu zamieszkania
I Cps 87/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-04 10:00:00
I Ns 1037/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 10:30:00
I C 1090/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 11:00:00
I Cps 93/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-04 11:00:00
I Ns 499/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 11:30:00
I Ns 567/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-04 11:40:00
I Cps 97/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 12:00:00
I Ns 537/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-04 12:00:00
I Ns 582/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 12:15:00
I Ns 456/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-04 12:20:00
I Ns 586/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 12:30:00
I Ns 615/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-04 12:45:00
I Co 95/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-04 13:00:00
I Ns 329/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-04 13:00:00
I C 840/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-05 09:00:00
I C 1091/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 09:00:00
I Ns 355/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-05 09:00:00
I Ns 506/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-05 09:00:00
I C 862/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 09:20:00
I C 977/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-05 09:20:00
I C 408/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-05 09:30:00
I Ns 378/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-05 09:30:00 odwołano termin rozprawy
I C 1008/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 10:00:00
I C 2374/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-05 10:00:00
I Ns 893/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-05 10:00:00
I Ns 507/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-05 10:30:00
I Ns 181/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-05 10:45:00
I Ns 443/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-05 10:50:00
I C 875/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 11:00:00
I C 495/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-05 11:20:00
I Cps 102/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 11:20:00
I C 542/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-05 11:30:00
I Co 3486/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-05 11:30:00
I C 1929/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 1036/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-05 12:10:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 1115/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 12:10:00
I C 504/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-05 12:15:00
I C 173/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-05 12:30:00
I C 1929/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 12:30:00 odwołano termin rozprawy
I C 2056/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 12:30:00
I Cps 94/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-05 12:45:00
I C 489/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 13:00:00
I C 1831/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-05 13:10:00
I C 1110/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-05 13:30:00
I Ns 604/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-05 13:30:00
I Co 1958/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-09-06 09:00:00
I Ns 428/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-09-06 09:00:00
I Co 1743/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-09-06 09:40:00
I C 1257/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-06 09:50:00
I Ns 238/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-06 10:15:00
I C 1031/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-06 10:30:00
I Ns 875/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-09-06 11:00:00
I Ns 953/2012 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2019-09-06 11:00:00
I C 301/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-09 09:00:00
I Co 1540/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-09 09:00:00
I Ns 32/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-09 09:00:00
I Ns 153/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-09 09:00:00
I Ns 159/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-09 09:00:00
I C 2045/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-09 09:40:00
I C 1191/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-09 09:45:00
I C 213/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-09 10:00:00
I C 1009/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-09 10:00:00
I C 1194/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-09 10:20:00
I Ns 419/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-09 10:20:00
I C 2191/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-09 10:35:00 zmieniono termin rozprawy
I Ns 500/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-09 10:40:00
I Ns 208/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-09 11:30:00
I Ns 309/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-09 11:30:00
I C 510/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-09 12:00:00
I Ns 172/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-09 12:00:00
I Ns 835/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-09 12:00:00
I C 1010/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-09 12:15:00
I Ns 32/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-09 12:20:00
I C 594/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-09 12:30:00
I C 918/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-09 12:30:00
I C 1088/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-09 12:30:00
I C 31/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-09 12:50:00
I C 971/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-09 12:50:00
I Cps 101/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-09 13:00:00
I Cps 115/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-09 13:15:00
I Ns 360/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-09 13:20:00
I Co 1899/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-09 13:30:00
I C 1144/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-10 09:00:00
I C 2091/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-10 09:00:00
I C 1155/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-10 09:30:00
I C 657/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-10 10:00:00
I Co 2070/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-10 11:10:00 odwołano termin posiedzenia
I Ns 632/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-10 11:10:00
I Ns 621/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-10 11:30:00
I Cps 80/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-10 11:45:00
I Ns 563/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-10 12:40:00
I C 636/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-11 09:00:00
I C 936/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-11 09:00:00
I C 1003/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-11 09:00:00
I C 1240/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 09:50:00
I Co 1101/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-09-11 10:00:00
I Ns 2548/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-11 10:00:00
I C 1178/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-11 10:10:00
I C 777/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-11 10:30:00
I C 1200/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 10:30:00
I Co 2614/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-09-11 10:30:00
I C 696/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 11:00:00
I Co 887/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-09-11 11:00:00
I C 1076/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 11:15:00
I Ns 183/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-11 11:20:00
I C 953/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 11:30:00
I C 1657/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-11 11:30:00
I Co 1592/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-09-11 11:30:00
I Co 1171/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-09-11 12:00:00
I Co 3526/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-11 12:00:00
I Cps 114/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-11 12:00:00
I Cps 119/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-09-11 12:00:00
I Ns 34/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 12:00:00
I Ns 670/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 12:10:00
I Cps 118/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 12:15:00
I Co 1992/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-09-11 12:30:00
I Ns 574/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2019-09-11 12:30:00
I C 235/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-11 12:40:00
I Cps 75/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-11 12:45:00
I C 628/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-11 13:00:00
I Ns 479/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-09-11 13:15:00
I C 507/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-11 13:30:00
I C 575/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-12 09:00:00
I C 1064/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 09:00:00
I C 1771/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-12 09:00:00
I Ns 95/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-12 09:30:00
I Ns 540/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 09:30:00
I Cps 83/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-12 09:50:00
I C 776/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-12 10:30:00
I C 1731/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-12 10:30:00
I C 1039/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-12 11:10:00
I C 677/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-12 11:20:00
I Cps 96/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 11:45:00
I C 1174/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-12 11:50:00
I Ns 408/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-12 11:50:00
I Ns 495/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 12:00:00
I Ns 278/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-12 12:10:00
I Ns 532/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 12:15:00
I C 1129/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-12 12:20:00
I Ns 530/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 12:30:00
I C 422/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-12 12:45:00
I Co 1908/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 12:45:00
I Ns 276/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 13:00:00
I Ns 461/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-12 13:00:00
I Ns 624/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2019-09-12 13:15:00
I Cps 98/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-09-13 09:30:00 odwołano termin posiedzenia
I Ns 258/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-09-13 09:45:00 odwołano termin posiedzenia
I Co 607/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-09-13 10:00:00
I Co 1477/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-09-13 10:20:00
I Co 1891/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-09-13 10:20:00
I Co 1515/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-09-13 10:40:00
I Co 2103/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2019-09-13 11:00:00
I Co 2120/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-09-13 11:45:00
I C 1142/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-16 09:00:00
I C 1436/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-16 09:00:00
I C 2439/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-16 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 399/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-09-16 09:00:00
I Ns 578/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-16 09:00:00
I Ns 177/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-16 09:40:00
I C 788/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-16 10:00:00
I Ns 1085/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-16 10:00:00
I C 2178/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-16 10:15:00
I C 1250/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-16 10:50:00
I Ns 373/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-09-16 11:00:00
I C 667/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-16 11:50:00
I C 8/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-09-16 12:00:00
I C 2132/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-16 12:00:00
I Cps 122/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-16 12:00:00
I Ns 680/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2019-09-16 12:30:00
I Ns 2922/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-16 12:30:00
I C 1034/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-16 13:00:00
I C 1093/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-16 13:00:00
I C 1197/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-09-16 13:15:00
I Ns 614/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-16 13:30:00
I C 1196/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-09-16 13:35:00
I C 267/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-09-16 13:45:00
I Co 353/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-17 09:00:00
I Ns 70/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-17 09:00:00
I Co 1726/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-17 09:30:00
I C 1044/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-17 10:00:00
I C 549/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-17 10:40:00
I C 2019/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-17 11:00:00
I Ns 517/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-09-17 11:00:00
I Cps 106/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-17 11:30:00
I C 848/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-17 12:00:00
I Cps 100/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-17 12:00:00
I C 1172/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-17 12:30:00
I Ns 592/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-17 12:30:00
I C 561/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-17 12:45:00
I Ns 563/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-17 12:45:00 zmieniono termin rozprawy
I Cps 107/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-17 13:00:00
I Ns 203/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-18 08:45:00
I C 682/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-18 09:00:00
I Co 1470/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2019-09-18 09:00:00
I Ns 356/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-18 09:00:00
I Ns 670/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-18 09:00:00
I Ns 551/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-18 09:30:00
I Ns 615/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-18 09:45:00
I Ns 579/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-18 10:00:00
I Ns 164/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-18 10:10:00
I Cps 82/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-18 10:30:00
I C 2074/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-18 10:40:00
I Ns 566/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-18 10:50:00
I C 641/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-18 12:00:00
I Ns 388/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-18 12:00:00
I C 1042/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-18 12:40:00
I Ns 117/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-18 13:00:00
I C 353/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-18 14:20:00
I Ns 194/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 08:40:00
I C 431/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-19 09:00:00
I C 986/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-19 09:00:00
I C 1012/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2019-09-19 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 1030/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2019-09-19 09:00:00
I C 1329/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-09-19 09:00:00
I Ns 45/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 09:00:00
I Ns 173/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 09:30:00
I C 638/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 10:00:00
I Ns 1073/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2019-09-19 10:00:00
I C 685/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 11:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 943/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-19 11:00:00
I C 1929/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-09-19 11:00:00
I Ns 506/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-19 11:00:00
I Ns 601/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 11:00:00
I C 811/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2019-09-19 11:30:00
I Ns 620/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 11:30:00
I Ns 597/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-19 12:00:00
I Ns 622/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 12:10:00
I Cps 104/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-19 12:20:00
I C 727/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 12:30:00
I C 223/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-09-19 12:50:00
I C 1130/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-19 13:00:00
I C 3326/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-19 13:15:00
I C 38/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 13:30:00
I Ns 260/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2019-09-19 13:30:00
I Ns 618/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-19 13:30:00
I C 1300/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-19 14:00:00
I C 230/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-19 14:40:00
I Co 1593/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-09-20 09:00:00
I Ns 638/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-09-20 09:00:00
I Co 605/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-09-20 09:30:00
I C 1174/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-09-20 09:40:00
I Co 698/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-09-20 10:00:00
I C 425/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-09-20 10:10:00
I C 1160/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-09-20 10:40:00
I Ns 628/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-09-20 10:40:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 656/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-09-20 11:00:00
I C 826/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-09-20 11:10:00
I Ns 561/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-09-20 11:30:00
I Ns 583/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-09-20 11:50:00
I Co 606/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-09-20 12:00:00
I Co 603/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2019-09-20 12:30:00
I Ns 668/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 327 2019-09-20 12:30:00
I Ns 665/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-09-20 13:00:00
I C 128/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 09:00:00
I Ns 137/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-23 09:00:00
I Ns 572/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-23 09:00:00
I Ns 577/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-23 09:00:00
I Co 1097/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-23 09:40:00
I C 503/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-23 10:00:00
I C 2049/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 10:00:00
I Ns 905/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 10:00:00
I C 1530/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 10:30:00
I Ns 581/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-23 10:30:00
I Ns 553/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-23 11:00:00
I C 435/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 11:10:00
I C 737/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 11:40:00
I C 398/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-23 12:00:00
I C 837/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I Co 3146/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-23 12:20:00
I C 870/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 12:30:00
I C 1053/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-23 12:40:00
I Co 757/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-23 12:50:00
I Ns 411/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 12:50:00
I C 964/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-23 13:00:00
I C 2046/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-23 13:15:00
I C 418/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-09-23 13:20:00
I C 248/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-24 09:00:00
I C 1008/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-09-24 09:00:00
I C 2220/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-24 09:30:00
I C 1141/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-09-24 09:45:00
I Cps 112/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-24 10:00:00
I C 516/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-09-24 10:20:00
I C 1127/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-24 10:20:00
I Cps 113/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-24 11:00:00
I Ns 590/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-24 11:00:00
I Ns 623/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-09-24 11:00:00
I C 1156/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-24 11:30:00
I Ns 642/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-24 11:30:00
I C 805/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-24 12:00:00
I Ns 645/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-09-24 12:00:00
I C 1228/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-09-24 12:15:00
I Ns 383/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-09-24 12:40:00
I C 1236/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-09-24 13:00:00
I Co 357/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-25 08:30:00
I Ns 320/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-25 08:45:00
I C 889/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-25 09:00:00
I C 890/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-25 09:00:00
I C 911/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 09:00:00
I Co 3090/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-25 09:00:00
I C 1209/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 09:30:00
I C 566/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-25 10:00:00
I C 1216/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 10:00:00
I C 2174/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-25 10:00:00
I C 1226/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 10:30:00
I C 721/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-25 10:45:00
I C 885/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-25 11:00:00
I Ns 527/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-25 11:00:00
I Ns 659/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 11:15:00
I C 697/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-25 11:30:00
I Ns 666/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 11:35:00
I Ns 663/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-25 11:40:00
I C 959/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-25 12:00:00
I Ns 467/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-25 12:00:00
I Ns 672/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 12:00:00
I C 514/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 12:25:00
I C 55/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-25 12:30:00
I C 1258/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-25 12:30:00
I Cps 84/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-25 12:30:00
I Ns 344/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-25 12:40:00
I Ns 514/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-09-25 12:45:00
I Co 2119/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-09-25 13:00:00
I Ns 255/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-25 13:10:00
I Ns 687/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-25 13:30:00
I C 1276/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-09-25 14:00:00
I C 174/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-09-25 14:15:00
I C 818/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-26 08:30:00
I C 894/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-26 09:00:00
I C 3390/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-26 09:00:00
I Ns 4/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-26 09:00:00
I Ns 640/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-26 09:00:00
I C 1151/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-26 09:30:00
I C 702/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-26 09:40:00
I C 734/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-26 09:45:00
I C 2012/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-26 10:15:00
I C 558/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-26 10:30:00
I C 642/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-26 10:30:00
I C 679/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-26 10:30:00
I C 451/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-26 11:00:00
I C 584/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-26 11:10:00
I C 687/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-26 11:15:00
I C 3347/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-26 11:30:00
I Co 1530/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-26 11:30:00
I Ns 535/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-26 11:30:00
I C 616/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-26 11:45:00
I Ns 1004/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-26 11:45:00
I C 897/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-26 11:50:00
I C 1932/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-26 12:00:00
I C 757/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-26 12:20:00
I C 938/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-26 12:20:00
I Ns 636/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-26 12:40:00
I C 309/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-26 13:00:00
I Co 2057/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2019-09-26 13:00:00
I C 686/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-09-26 13:10:00
I Ns 648/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-09-26 13:10:00
I Co 1324/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-26 14:50:00
I Co 2728/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2019-09-27 10:00:00
I Ns 639/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2019-09-27 10:20:00
I C 712/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-09-30 09:00:00
I Cps 85/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 09:00:00
I Ns 379/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-30 09:00:00
I Ns 593/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 09:00:00
I Ns 406/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-30 09:15:00
I Ns 612/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 09:20:00
I Ns 641/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 09:40:00
I Ns 719/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-30 10:00:00
I Co 2091/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 10:10:00
I C 1121/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 11:00:00
I Co 1399/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 11:00:00
I Ns 56/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-30 11:00:00
I Ns 71/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-30 11:00:00
I Ns 471/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 12:10:00
I C 359/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 12:30:00
I C 787/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-30 12:30:00
I C 1188/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-09-30 13:10:00
I Cps 123/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-09-30 13:30:00
I Ns 526/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-09-30 14:00:00
I C 281/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-01 09:00:00
I Ns 320/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-10-01 09:00:00
I Ns 1007/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-10-01 09:00:00
I C 1026/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-10-01 09:45:00
I C 1178/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-01 09:50:00
I C 1041/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-10-01 10:15:00
I C 1264/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-10-01 11:00:00
I Cps 95/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2019-10-01 11:00:00
I C 940/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-01 11:20:00
I Ns 162/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2019-10-01 11:30:00
I C 399/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-01 12:00:00
I C 1147/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-01 12:50:00
I C 1253/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-01 13:20:00
I C 819/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-02 09:00:00
I C 1635/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-02 09:00:00
I Cps 103/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-02 09:00:00
I C 1107/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-02 09:40:00
I C 956/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-10-02 10:00:00
I C 909/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-02 10:15:00
I Ns 465/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-02 10:40:00
I Co 892/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2019-10-02 11:00:00
I C 930/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-02 11:45:00
I C 699/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-02 12:00:00
I C 937/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-02 12:20:00
I C 624/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-02 13:45:00
I C 396/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-03 09:00:00
I C 1182/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-03 09:00:00
I C 1189/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-03 09:00:00
I C 3572/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-03 09:20:00
I Ns 317/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-03 09:30:00
I C 1163/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-03 09:40:00
I C 2107/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-03 09:50:00
I Ns 491/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-03 10:10:00
I C 541/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-03 10:20:00
I C 372/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-03 10:40:00
I C 866/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-03 11:00:00
I C 928/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-03 11:00:00
I C 501/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-03 11:30:00
I Cps 35/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-03 11:30:00
I Cps 117/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-03 12:00:00
I Co 616/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-03 13:10:00
I C 2128/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-03 13:20:00
I Ns 557/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-03 14:15:00
I Co 1695/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-04 09:00:00
I Co 3454/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2019-10-04 10:00:00
I Ns 236/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-07 09:00:00
I Ns 409/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-07 09:00:00
I Ns 203/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-07 09:30:00
I C 1202/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-07 10:00:00
I Ns 633/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-07 10:40:00
I C 1161/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-07 10:45:00 odwołano termin rozprawy
I C 640/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-07 11:15:00
I C 1537/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-10-07 11:30:00
I Cps 121/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-10-07 11:30:00
I C 658/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-08 09:00:00
I Ns 690/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-08 09:40:00
I Ns 459/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-08 10:10:00
I C 1270/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-08 10:50:00
I Ns 702/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-08 11:30:00
I C 1272/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-08 12:00:00
I Ns 438/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-08 12:30:00
I C 587/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-09 09:00:00
I Ns 73/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-10-09 10:00:00
I C 769/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-09 11:00:00
I C 540/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-09 12:30:00
I Ns 16/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-09 13:30:00
I Co 2768/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-10 09:00:00
I Ns 436/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-10 09:00:00
I Ns 667/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-10 09:00:00
I Ns 696/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-10 09:10:00
I Ns 911/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-10 10:00:00
I Ns 675/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-10 10:10:00
I C 288/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-10 10:40:00
I Ns 689/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-10 10:50:00
I C 1288/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-10 11:30:00
I Ns 271/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-10 12:00:00
I C 174/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-10 13:00:00
I Co 963/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-10-10 13:10:00
I Co 3128/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-11 10:00:00
I Co 604/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2019-10-11 11:20:00
I Ns 565/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-15 09:00:00
I Ns 508/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-15 09:30:00
I Ns 482/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-15 10:00:00
I C 1131/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-15 11:40:00
I C 1314/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-15 12:10:00
I C 1320/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-10-15 12:40:00
I C 14/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-16 09:00:00
I Ns 671/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-10-16 09:00:00
I Ns 185/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-16 11:30:00
I Ns 261/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-10-16 12:00:00
I Co 2000/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-10-16 13:00:00
I Ns 1106/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-17 09:00:00
I Ns 511/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-17 11:00:00
I Ns 644/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-17 12:00:00
I C 306/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-17 13:00:00
I C 565/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-17 14:00:00
I C 490/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-10-17 14:40:00
I Co 1/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-10-18 10:00:00
I Co 906/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-10-18 10:30:00