A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I Ns 758/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 08:40:00
I C 1014/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-10-15 08:50:00
I C 895/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-10-15 09:00:00
I C 1007/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-15 09:00:00
I C 1016/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 09:00:00
I Co 1960/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-10-15 09:00:00
I Ns 686/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-15 09:00:00
I Ns 775/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-10-15 09:30:00
I Ns 790/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-15 09:30:00
I C 1538/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 10:00:00
I C 1529/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 10:15:00
I C 1561/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 10:45:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 368/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-15 11:00:00
I Ns 407/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 11:00:00
I C 1480/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-15 11:40:00
I Ns 803/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-10-15 11:45:00
I Ns 498/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-15 12:00:00
I Ns 751/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 12:00:00
I C 1236/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-15 12:20:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 787/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 12:20:00
I Ns 770/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 12:35:00
I C 1494/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-15 12:40:00
I Cps 136/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 128 2018-10-15 12:50:00
I Cps 128/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-15 14:00:00
I Ns 521/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-16 09:00:00
I Ns 673/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-16 09:00:00
I C 1541/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-16 09:20:00
I C 1537/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-16 09:50:00
I Ns 598/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-16 10:00:00
I Ns 610/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-16 10:15:00
I Ns 725/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-16 10:20:00
I C 760/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-16 11:30:00
I C 1052/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-16 11:30:00
I C 163/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-16 12:45:00
I C 1307/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-16 13:20:00
I C 566/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-17 09:00:00
I C 1121/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-17 09:00:00
I C 1147/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-17 09:00:00
I Ns 527/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-17 09:00:00
I Co 1628/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-17 09:20:00
I Ns 868/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-17 09:20:00
I C 1488/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-17 09:50:00
I C 1229/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-17 10:00:00
I Ns 615/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-17 10:00:00
I C 1143/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-17 10:20:00
I Cps 107/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-17 10:30:00
I Ns 804/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-17 10:30:00
I Ns 621/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-17 11:00:00
I Ns 751/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-17 11:00:00
I C 907/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-17 12:00:00
I C 1517/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-17 12:00:00
I C 1568/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-17 12:00:00
I C 200/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-17 13:00:00
I Ns 752/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-17 13:00:00
I Ns 768/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-17 13:40:00
I C 1350/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-18 08:50:00
I C 656/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-18 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 1539/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-18 09:00:00
I Ns 312/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-18 09:00:00
I Ns 723/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-10-18 09:00:00 przesłuchanie w miejscu zamieszkania
I C 221/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-18 09:30:00
I Ns 801/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-18 09:30:00
I C 1235/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-18 09:40:00
I C 1098/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-18 10:10:00
I Ns 599/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-18 10:10:00
I Ns 513/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-18 10:20:00
I C 1225/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-18 10:40:00
I Ns 710/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-18 11:00:00
I C 1542/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-18 11:20:00
I C 2251/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-18 11:45:00
I C 1360/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-18 12:00:00
I Cps 117/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-18 12:00:00 przesłuchanie w miejscu zamieszkania
I C 1203/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-18 12:15:00
I Ns 771/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-18 12:45:00
I C 1623/2014 Przewodniczący: SSR Andrzej Józefowski I Wydział Cywilny 212 2018-10-18 13:00:00
I Ns 762/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-18 13:00:00
I Ns 749/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-10-18 13:20:00
I Ns 539/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2018-10-19 10:00:00
I C 806/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-22 09:00:00
I C 1051/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-22 09:00:00
I C 1592/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-22 09:00:00
I Co 979/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-10-22 09:00:00
I Ns 422/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-22 09:00:00
I C 161/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-22 09:20:00
I C 3305/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-22 09:25:00
I C 1617/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-22 10:00:00
I Ns 722/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-22 10:00:00
I Ns 783/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-22 10:20:00
I C 1606/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-22 10:50:00
I C 1100/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-22 11:00:00
I C 1314/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-22 11:00:00
I Ns 645/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-22 11:00:00
I Cps 129/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-22 11:50:00
I C 829/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-22 12:00:00
I Cps 98/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-22 12:00:00
I Cps 138/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-22 12:00:00
I Ns 790/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-22 12:15:00
I Ns 305/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-22 12:30:00
I C 2035/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-22 12:40:00
I Ns 760/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-22 13:00:00
I C 1194/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-22 13:10:00
I C 314/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-22 13:20:00
I C 4118/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-22 13:40:00
I Ns 778/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-22 13:40:00
I Co 2573/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-22 14:15:00
I C 1074/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 09:00:00
I C 1574/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 09:00:00
I Ns 792/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-23 09:00:00
I C 1576/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 09:20:00
I C 1516/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-23 09:30:00
I Ns 793/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-23 09:30:00
I Ns 816/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 09:45:00
I C 1534/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 09:50:00
I C 1461/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-23 10:00:00
I Cps 133/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-23 10:00:00
I Ns 1702/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 10:00:00
I Ns 820/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 10:10:00
I C 495/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 10:30:00
I Co 2609/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 10:30:00
I C 2014/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-23 10:40:00
I C 1332/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-23 11:00:00
I C 938/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-23 11:20:00 publikacja
I C 999/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 11:30:00
I Ns 188/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-10-23 11:30:00
I Ns 756/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 11:45:00
I C 1316/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-23 12:00:00
I Cps 127/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 12:00:00
I Ns 620/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 12:00:00
I Ns 745/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 12:20:00
I Ns 737/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 12:35:00
I Ns 785/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 12:50:00
I Ns 854/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-23 13:00:00
I C 1281/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-10-23 13:10:00
I C 1338/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-24 09:00:00
I C 2821/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-24 09:00:00
I Co 723/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-10-24 09:00:00
I Ns 110/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-24 09:00:00
I C 815/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-24 10:00:00
I C 1087/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-24 10:00:00
I C 1178/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-24 10:00:00
I C 483/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-24 10:40:00
I C 1002/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-24 11:00:00
I C 946/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-24 11:10:00
I C 1243/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-24 11:15:00
I C 3574/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-10-24 12:15:00
I Co 1962/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-24 12:15:00
I C 1061/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-24 13:00:00
I Ns 821/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-24 13:30:00
I C 1362/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-10-24 14:00:00
I Ns 755/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-10-24 14:00:00
I C 1362/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-25 09:00:00
I C 1658/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2018-10-25 09:00:00
I Ns 581/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-25 09:00:00
I Ns 714/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-25 09:00:00
I C 1437/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2018-10-25 09:20:00
I Ns 679/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-10-25 09:30:00
I C 658/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-25 09:40:00
I C 1317/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-25 09:40:00
I C 1491/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 2018-10-25 09:40:00
I Ns 86/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-25 09:45:00
I Co 2533/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-10-25 09:50:00
I Co 2534/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-10-25 10:10:00
I C 3201/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-25 10:30:00
I Co 954/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-10-25 10:30:00
I C 1481/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-25 10:40:00
I Co 2529/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-10-25 10:50:00
I C 1585/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-10-25 11:15:00
I C 491/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-25 11:20:00
I Co 2238/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 132 2018-10-25 11:20:00
I C 1304/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-25 11:50:00
I C 996/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-25 12:00:00
I Co 158/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-25 13:00:00
I C 1269/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-10-25 13:15:00
I Co 54/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-10-25 13:20:00
I Cps 122/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-10-26 09:00:00
I C 1013/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-10-26 09:40:00
I Co 846/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2018-10-26 10:00:00
I Co 2598/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-10-26 10:00:00
I Co 2135/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2018-10-26 10:30:00
I Co 1762/2016 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-10-26 11:30:00
I C 1665/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-29 09:00:00
I Co 244/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-29 09:00:00
I Cps 135/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-29 09:00:00
I Ns 609/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-29 09:00:00
I Ns 747/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-29 09:00:00
I Co 2743/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-10-29 09:30:00
I C 399/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-29 09:40:00
I C 1661/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-29 09:40:00
I Ns 395/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-29 09:50:00
I C 1630/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-29 10:00:00
I Co 2745/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-10-29 10:00:00
I C 1573/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-29 10:20:00
I C 1/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-29 10:30:00
I Co 2744/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-10-29 10:30:00
I Ns 97/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-29 10:30:00
I C 1238/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-29 10:45:00
I Ns 726/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-29 10:50:00
I C 1304/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-29 11:00:00
I C 1485/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-29 11:10:00
I Ns 702/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-29 11:15:00
I C 1569/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-29 11:30:00
I C 894/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-29 11:40:00
I Co 2565/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-29 12:00:00
I Nc 2513/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Piotr Kinel I Wydział Cywilny 129 2018-10-29 12:00:00
I Ns 699/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-10-29 12:00:00
I Co 210/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-29 12:20:00
I C 3835/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-29 12:30:00
I Ns 826/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-29 12:45:00
I Ns 566/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-29 12:50:00
I Ns 424/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-29 13:00:00
I C 888/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-10-29 13:15:00
I Ns 723/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-29 13:15:00
I Ns 700/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-10-29 13:30:00
I C 1453/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-10-30 09:00:00
I Co 778/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 132 2018-10-30 09:00:00
I Ns 657/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 328 2018-10-30 09:00:00
I Ns 685/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-30 09:20:00
I Ns 651/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-10-30 09:30:00
I C 1263/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-30 09:40:00
I C 1208/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-10-30 09:45:00
I Ns 609/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-30 10:00:00
I Ns 853/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 328 2018-10-30 10:00:00
I C 1447/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-10-30 10:20:00
I Ns 831/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 328 2018-10-30 10:30:00
I C 1425/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-10-30 11:00:00
I Ns 811/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 328 2018-10-30 11:00:00
I Ns 828/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 328 2018-10-30 11:20:00
I C 1660/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-30 11:40:00
I C 1514/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-10-30 12:00:00
I Ns 718/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-10-30 12:00:00
I Ns 809/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 328 2018-10-30 12:00:00
I C 2531/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-10-30 12:45:00
I C 652/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 328 2018-10-30 13:00:00
I C 842/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-10-30 13:15:00
I C 1219/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-31 09:00:00
I Ns 789/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-31 09:00:00
I Ns 780/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-31 09:20:00
I Ns 772/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-31 09:30:00
I C 1640/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-31 09:40:00
I C 1649/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-31 09:40:00
I C 1474/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-31 10:00:00
I C 1667/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-31 10:00:00
I C 519/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-31 10:30:00
I C 1548/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-31 11:00:00
I Ns 841/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-10-31 11:40:00
I Ns 815/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-10-31 12:00:00
I Co 2528/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-11-05 09:00:00
I Ns 32/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-05 09:00:00
I Ns 797/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-05 09:00:00
I Co 2535/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-11-05 09:15:00
I C 1580/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-05 09:20:00
I Ns 600/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-11-05 09:30:00
I C 1688/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-05 09:40:00
I Ns 554/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-11-05 09:45:00
I C 229/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-05 10:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 1188/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-05 10:00:00
I Co 2614/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-11-05 10:00:00
I Co 2688/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 132 2018-11-05 10:15:00
I C 3925/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-05 10:30:00
I C 4054/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-05 11:00:00
I Ns 327/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-05 11:00:00
I C 1122/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-05 11:30:00
I C 2875/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-05 12:00:00
I Ns 545/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-05 12:00:00
I C 1426/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-05 12:20:00
I C 743/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-05 13:00:00
I C 805/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-05 13:20:00
I C 886/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-05 13:40:00
I C 1232/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-11-06 09:00:00
I C 1578/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-06 09:00:00
I C 1345/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-11-06 09:30:00
I Co 2442/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 132 2018-11-06 09:30:00
I C 1519/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-06 09:45:00
I C 1454/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-11-06 09:50:00
I Ns 665/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-06 10:15:00
I Ns 875/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-11-06 10:30:00
I C 1641/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-06 11:00:00
I C 1363/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-06 11:30:00
I C 1344/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-06 12:15:00
I C 1027/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-06 12:45:00
I C 1550/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-11-07 09:00:00
I Ns 707/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-07 09:00:00
I Ns 844/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-11-07 09:00:00
I C 1038/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-07 09:30:00
I Ns 596/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-11-07 10:15:00
I C 754/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-11-07 10:30:00
I C 1349/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-11-07 10:45:00
I Ns 682/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-11-07 11:15:00
I C 1148/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-11-07 12:00:00
I Ns 397/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-11-07 12:00:00
I Ns 411/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-07 12:00:00
I C 1475/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-11-07 13:00:00
I C 1627/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-07 13:00:00
I C 920/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-11-08 09:00:00
I Ns 548/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-08 09:00:00
I Ns 595/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-11-08 09:00:00
I C 951/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-11-08 09:30:00
I Cps 141/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-11-08 09:40:00
I C 980/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-11-08 09:50:00
I Ns 868/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-08 10:00:00
I C 820/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-11-08 10:30:00
I C 1634/2015 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-11-08 11:15:00
I Ns 517/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-11-08 12:00:00
I C 185/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-12 09:00:00
I C 1336/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-11-12 09:00:00
I Ns 230/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-12 09:00:00
I Ns 835/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-11-12 09:20:00
I C 727/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-12 10:00:00
I C 906/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-12 10:00:00
I Ns 80/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-11-12 10:00:00
I Ns 829/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-12 10:20:00
I Ns 836/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-12 10:40:00
I C 1110/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-12 11:00:00
I C 1487/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-12 11:00:00
I Ns 515/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-12 11:20:00
I C 3737/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-12 11:30:00
I C 486/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-11-12 12:00:00
I C 918/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-12 13:00:00
I Ns 335/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-11-12 13:20:00
I Ns 76/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-12 13:40:00
I C 240/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-13 09:00:00
I C 1046/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 09:00:00
I Co 1568/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-11-13 09:30:00
I Ns 820/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 09:50:00
I C 668/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 10:00:00 zmieniono termin rozprawy
I Ns 158/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-13 10:30:00
I Ns 41/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-13 11:00:00
I C 668/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 11:30:00
I Co 756/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 12:00:00
I Ns 370/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-13 12:00:00
I Co 327/2016 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 12:15:00
I C 1607/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-13 12:20:00
I Cps 86/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 12:30:00
I Co 2595/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 12:45:00
I C 1619/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-13 12:50:00
I Ns 855/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 13:00:00
I Cps 140/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-11-13 13:15:00
I C 1313/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-13 13:20:00
I Nc 2744/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Katarzyna Kupiec I Wydział Cywilny 129 2018-11-14 09:00:00
I Co 2655/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-14 09:45:00
I C 1353/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-11-14 10:00:00
I Ns 788/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-14 10:15:00
I C 1421/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-14 11:30:00
I C 656/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-15 09:00:00
I Co 2723/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-15 09:30:00
I C 1545/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-15 10:00:00
I Ns 1822/2013 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-11-15 10:00:00
I Ns 832/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-15 11:20:00
I Ns 647/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-15 11:50:00
I Cps 116/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-11-15 12:30:00
I C 1334/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-11-15 12:50:00
I C 1432/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-15 12:50:00
I C 1577/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-15 13:20:00
I Ns 742/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-11-15 13:30:00
I Co 2079/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2018-11-16 10:00:00
I C 976/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-19 09:00:00
I Ns 583/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-11-19 09:00:00
I Ns 724/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-19 09:00:00
I Ns 803/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-11-19 09:00:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-11-19 09:10:00
I Co 1581/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-19 09:20:00
I Co 467/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-19 10:00:00
I Co 1097/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-19 10:30:00
I Co 1070/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-11-19 11:00:00
I Ns 719/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-11-19 11:00:00
I Cps 118/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-19 11:20:00
I Co 2707/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-19 12:00:00
I C 1424/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-11-19 12:40:00
I Co 480/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-11-19 12:40:00
I C 1711/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-11-19 13:00:00
I Co 1053/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2018-11-19 13:00:00
I Co 2404/2015 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-11-19 13:10:00
I Ns 652/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-20 09:00:00
I Ns 767/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-11-20 09:00:00
I Ns 827/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-20 09:00:00
I Ns 355/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-11-20 09:30:00
I C 1470/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-11-20 10:00:00
I C 3647/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-20 10:00:00
I C 1584/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-11-20 10:30:00
I Ns 482/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-20 10:30:00
I Ns 824/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-11-20 12:00:00
I C 1341/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-11-20 12:15:00
I Ns 635/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-11-21 09:00:00
I Ns 664/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-11-21 10:20:00
I C 968/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-11-21 11:40:00
I Ns 741/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-21 12:00:00
I C 1196/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-22 00:00:00
I C 962/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-11-22 09:00:00
I C 1463/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-22 09:00:00
I C 3700/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-11-22 09:00:00
I Ns 822/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-11-22 09:00:00
I C 1107/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-11-22 10:00:00
I C 1710/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-11-22 10:00:00
I C 1009/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 2018-11-22 10:40:00
I C 2941/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-22 11:30:00
I C 1173/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-11-22 12:00:00
I C 1708/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-11-23 09:00:00
I Ns 805/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-11-23 09:30:00
I C 3770/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-11-23 10:00:00
I Co 1804/2016 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 129 2018-11-23 10:00:00
I Cps 146/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-11-23 10:40:00
I Ns 870/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-11-23 11:20:00
I Ns 850/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-11-23 11:50:00
I C 1522/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-26 12:00:00
I Ns 638/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-26 12:15:00
I Co 1054/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-11-26 13:00:00
I Cps 144/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-27 09:00:00
I C 1682/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-27 09:40:00
I C 1202/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-27 11:00:00
I Ns 1290/2015 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-11-27 11:30:00
I C 1681/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-11-29 09:00:00
I C 1591/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-11-29 10:00:00
I Ns 1074/2014 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-11-29 10:00:00
I Ns 731/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-11-29 12:00:00
I Co 1952/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2018-11-30 10:00:00
I C 863/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-03 09:00:00
I Co 2207/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-12-03 12:00:00
I Ns 784/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-04 09:00:00
I Co 1306/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-12-04 13:00:00
I Co 290/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2018-12-07 09:00:00
I Ns 672/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-12-12 09:00:00