A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I C 844/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-09 09:00:00
I C 1512/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-09 09:00:00
I Ns 616/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-09 09:00:00
I Ns 661/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 09:00:00
I Ns 969/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-09 09:20:00
I C 810/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-09 09:30:00
I Ns 978/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-09 09:40:00
I Ns 198/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-09 10:00:00
I Ns 566/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-09 10:00:00
I Ns 990/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-09 10:00:00
I C 1781/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-09 10:15:00
I C 1778/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-09 10:30:00
I C 1774/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-09 10:45:00
I C 1654/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 11:00:00
I Ns 636/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-09 11:00:00
I Ns 882/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-09 11:00:00
I C 55/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-09 11:30:00
I C 413/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-09 11:30:00
I C 820/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 11:30:00
I C 1330/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-09 11:30:00
I C 208/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-09 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 1209/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-09 12:00:00
I Ns 906/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 12:20:00
I Ns 918/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 12:45:00
I Ns 988/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-09 12:50:00
I C 375/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 13:00:00
I Ns 456/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-09 13:00:00
I C 1464/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-09 13:10:00
I C 1127/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-10 09:00:00
I C 1625/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 09:00:00
I C 1626/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 09:20:00
I Ns 1004/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 09:40:00
I C 1827/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 10:00:00
I Ns 578/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-10 10:00:00
I Ns 873/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 10:00:00
I C 1771/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-10 10:30:00
I C 1130/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-10 11:00:00
I C 154/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 11:10:00
I C 1045/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 11:30:00
I C 1535/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 12:20:00 odwołano termin rozprawy
I C 1585/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-10 12:30:00
I Ns 407/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-10 12:40:00
I C 1643/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 13:00:00
I C 1406/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-10 13:20:00
I C 174/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-11 09:00:00
I C 1609/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-11 09:00:00
I Ns 825/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-11 10:00:00
I Co 2360/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-11 10:10:00
I C 661/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-11 10:35:00
I Ns 962/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-11 10:45:00
I C 1810/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-11 11:00:00
I C 3835/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-12-11 11:00:00
I Ns 974/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-11 11:10:00
I C 1575/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-11 11:30:00
I Nc 3256/2013 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2019-12-11 11:30:00
I Ns 692/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-11 11:35:00
I Ns 173/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-11 12:00:00
I Ns 942/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-11 12:00:00
I C 1741/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-11 12:15:00
I Ns 952/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-11 12:20:00
I C 1297/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-12-11 12:30:00
I Ns 940/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-11 12:35:00
I C 907/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-12-11 13:00:00
I Ns 45/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-11 13:15:00
I Ns 879/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-11 14:30:00
I Ns 177/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 09:00:00
I Ns 213/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-12 09:00:00
I Ns 837/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-12-12 09:00:00
I C 1811/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-12-12 09:30:00
I Ns 733/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2019-12-12 09:45:00 oględziny nieruchomości
I C 1644/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-12-12 10:00:00
I C 988/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-12 10:20:00
I Ns 740/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 10:20:00
I C 1407/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 10:30:00
I Ns 996/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-12-12 10:30:00
I Ns 701/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 10:45:00
I Ns 792/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-12-12 11:10:00
I Ns 909/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 11:15:00
I C 494/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-12-12 12:00:00
I C 1319/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 12:00:00
I Ns 478/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-12 12:00:00
I C 1237/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 12:20:00
I C 1355/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-12-12 12:30:00
I Ns 826/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 12:30:00
I C 1293/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 12:50:00
I C 2556/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-12 13:10:00
I Ns 855/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-12 14:30:00
I Co 2659/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-12-13 10:00:00
I Ns 852/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 129 2019-12-13 11:00:00
I C 1198/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-16 09:00:00
I C 1636/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-16 09:00:00
I Nc 2210/2013 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Maria Łyskawa I Wydział Cywilny 129 2019-12-16 09:00:00
I Ns 598/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-16 09:00:00
I Ns 32/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-16 09:30:00
I Nc 163/2007 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-16 10:00:00
I C 1899/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-16 10:15:00
I C 1834/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-16 10:30:00
I Cps 131/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-16 10:45:00
I C 1615/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-16 10:50:00
I C 437/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-16 11:15:00
I Nc 2211/2013 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2019-12-16 11:20:00
I C 1835/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-16 11:30:00
I Ns 929/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-16 11:30:00
I C 679/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-16 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I Cps 158/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-16 12:00:00
I Ns 966/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-16 12:10:00
I Ns 932/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-16 12:30:00
I C 1691/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-16 13:00:00
I Ns 978/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-16 13:00:00
I C 1457/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2019-12-16 13:15:00
I C 1711/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2019-12-16 13:30:00
I C 62/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-17 09:00:00
I C 1117/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-12-17 09:00:00
I C 3090/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 09:00:00
I C 1174/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-17 09:30:00
I C 1696/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-12-17 09:50:00
I Ns 279/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 10:00:00
I Ns 883/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 10:30:00
I Ns 972/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-17 10:30:00
I Ns 390/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-12-17 11:00:00 przesłuchanie w miejscu zamieszkania
I Ns 800/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 11:00:00
I Ns 981/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-17 11:10:00
I Ns 911/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 11:30:00
I C 1017/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 11:50:00
I Ns 382/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-12-17 12:00:00
I Ns 1003/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-12-17 12:15:00
I C 1462/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 12:20:00
I Ns 787/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-17 12:20:00
I C 1030/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-12-17 12:30:00
I Ns 1005/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 12:40:00
I Ns 986/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2019-12-17 12:50:00
I C 986/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2019-12-17 13:00:00
I C 1873/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2019-12-17 13:10:00
I C 14/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2019-12-17 14:10:00
I C 1121/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-18 08:40:00
I Co 2235/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-18 09:00:00
I Ns 541/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-12-18 09:00:00
I Ns 553/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-18 09:00:00
I C 890/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 09:30:00
I Ns 777/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-12-18 09:30:00
I Co 2096/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-18 09:50:00
I Ns 678/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-12-18 09:50:00
I Ns 329/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2019-12-18 10:00:00
I Ns 736/2015 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 10:00:00
I C 309/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-18 10:45:00
I Ns 886/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-12-18 10:50:00
I C 1852/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 11:00:00
I Cps 146/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-12-18 11:15:00
I C 1805/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 11:30:00
I Ns 605/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-18 11:45:00
I C 4118/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-12-18 12:00:00
I Ns 315/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 1017/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2019-12-18 12:00:00
I Ns 680/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 12:15:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 755/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 12:40:00
I Ns 938/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 13:00:00
I Ns 944/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-18 13:00:00
I Ns 898/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 13:15:00
I Ns 1012/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2019-12-18 13:30:00
I C 300/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2019-12-18 14:00:00 publikacja
I C 137/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-18 14:15:00
I C 771/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-19 08:40:00
I C 1479/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-19 09:00:00
I C 1917/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2019-12-19 09:00:00
I C 3390/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 09:00:00
I C 2712/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 09:30:00
I C 1463/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-19 09:45:00
I C 1530/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 09:50:00
I Ns 406/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 10:30:00
I C 1143/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-19 10:45:00
I C 737/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 11:15:00
I C 1508/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-19 11:30:00
I C 702/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 11:40:00
I C 1425/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 12:00:00
I C 1483/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-19 12:15:00
I Ns 913/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 12:15:00
I C 14/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 12:45:00
I C 1556/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2019-12-19 13:00:00
I Ns 839/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-19 13:00:00
I C 927/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2019-12-19 14:15:00
I C 1599/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-30 09:00:00
I Ns 927/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-30 09:00:00
I C 1808/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-30 09:45:00
I Ns 946/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-30 09:45:00
I Ns 856/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 2019-12-30 10:00:00
I Co 2354/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-30 10:20:00
I C 1474/2015 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-30 10:30:00
I C 2065/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-30 10:40:00
I C 492/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-30 11:10:00
I C 1990/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-30 11:30:00
I Ns 1029/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2019-12-30 12:00:00
I Ns 1021/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-30 12:30:00
I Ns 871/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-30 13:00:00
I C 1730/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-30 13:30:00
I C 367/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2019-12-30 14:30:00
I Cps 128/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-07 09:00:00
I C 1877/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-07 09:30:00
I C 1474/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-07 10:00:00
I C 2097/2015 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-07 10:00:00
I C 1965/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-07 10:40:00
I C 1779/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-07 10:45:00
I C 135/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-07 11:00:00
I C 1083/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-07 11:30:00
I C 221/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-07 12:15:00
I C 1113/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-07 13:00:00
I C 1897/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-07 13:00:00
I C 1573/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-08 09:00:00
I Ns 754/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-08 09:00:00
I Ns 967/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-08 09:00:00
I C 1191/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-08 09:20:00
I C 1756/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-08 10:30:00
I Ns 724/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-08 11:00:00
I Ns 973/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-08 11:30:00
I C 1680/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-08 12:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 414/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-08 12:00:00
I Ns 999/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-08 12:00:00
I C 1569/2012 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-08 12:30:00
I C 1091/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2020-01-08 14:00:00
I C 596/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-09 09:00:00
I C 1542/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-09 09:00:00
I C 1578/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-09 09:00:00
I C 1621/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2020-01-09 09:00:00
I C 1896/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-09 09:00:00
I C 1909/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-09 09:40:00
I C 1551/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-09 09:45:00
I C 1918/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-09 10:30:00
I C 2148/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-09 10:30:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 1790/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-09 11:00:00
I C 1277/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-09 11:15:00
I C 1854/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-09 11:20:00
I C 1278/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-09 11:30:00
I C 2137/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-09 11:30:00
I C 1974/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-09 11:40:00
I Ns 490/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-09 12:00:00
I C 622/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-09 12:10:00
I C 2148/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-09 12:15:00
I C 1515/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-09 12:20:00
I C 1851/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-09 12:40:00
I Co 2403/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-09 12:40:00
I C 795/2019 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-01-09 13:00:00
I C 1285/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-09 13:10:00
I Ns 1014/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-09 13:10:00
I Ns 1065/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2020-01-10 10:00:00
I C 1305/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 212 2020-01-13 09:00:00
I Co 1535/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-13 09:00:00
I Cps 160/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-13 09:00:00
I C 1087/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-13 10:00:00
I Cps 157/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-13 10:15:00
I C 990/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 319 2020-01-13 11:00:00
I C 1849/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-13 11:30:00
I Co 1540/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-13 11:30:00
I C 1342/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-13 11:50:00
I C 1669/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-13 12:10:00
I C 311/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-13 12:20:00
I C 1703/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-13 12:50:00
I Ns 1006/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-13 13:10:00
I C 1695/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2020-01-14 09:00:00
I C 1702/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-14 09:00:00
I C 1868/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-14 09:00:00
I C 1873/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-14 09:45:00
I C 1631/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-14 10:00:00
I Ns 383/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2020-01-14 10:00:00
I C 2054/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-14 10:30:00
I C 355/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-14 11:15:00
I Co 1536/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-14 12:00:00
I C 942/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2020-01-14 12:15:00
I Ns 842/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-14 12:15:00
I Co 2388/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-14 12:30:00
I C 1635/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-15 09:00:00
I C 1798/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-15 09:00:00
I Co 1743/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Weronika Studzińska I Wydział Cywilny 2020-01-15 09:00:00
I Ns 816/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-15 10:20:00
I Ns 820/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-15 10:20:00
I C 1779/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-15 10:40:00
I Ns 860/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-15 11:00:00
I Ns 1048/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-15 11:50:00
I Ns 572/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-15 12:20:00
I C 1158/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2020-01-15 13:00:00
I C 169/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-16 09:00:00
I Co 956/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-16 09:00:00
I Co 3090/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-16 09:00:00
I Ns 540/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-16 09:00:00
I Ns 719/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 09:00:00
I Ns 395/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 09:10:00
I Ns 925/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-16 09:30:00
I Ns 720/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 09:40:00
I C 1047/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-16 09:45:00
I Ns 1006/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 10:15:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I C 1393/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-16 10:20:00
I C 288/2019 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-16 10:30:00
I C 1099/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-16 10:30:00
I C 1757/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 10:45:00
I C 1749/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-16 10:50:00
I C 1362/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 11:10:00
I C 989/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-16 11:15:00
I C 541/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2020-01-16 11:30:00
I Ns 1000/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 11:30:00
I C 1087/2019 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2020-01-16 12:00:00
I Ns 691/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 12:00:00
I C 740/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 12:40:00
I C 1567/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 12:40:00
I Ns 939/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2020-01-16 13:00:00
I Ns 992/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 13:00:00
I Co 963/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 13:10:00
I Ns 994/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2020-01-16 13:10:00
I Co 3454/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2020-01-17 09:40:00
I Co 2660/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2020-01-17 10:00:00
I Co 848/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2020-01-17 10:45:00
I Co 1586/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2020-01-17 11:30:00
I Ns 1031/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2020-01-17 12:00:00
I C 1665/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-20 09:00:00
I C 1689/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 09:00:00
I C 1879/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 09:00:00
I Co 1841/2019 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2020-01-20 09:00:00
I C 1693/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 09:30:00
I Ns 1022/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 10:00:00
I C 1547/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 10:30:00
I Ns 954/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 10:30:00
I C 1853/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 10:45:00
I C 478/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-20 11:00:00
I Ns 731/2019 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2020-01-20 11:00:00
I C 1642/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 11:15:00
I Co 2328/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 11:35:00
I Ns 485/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-20 12:00:00
I C 1589/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2020-01-20 12:20:00
I C 333/2019 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2020-01-21 09:00:00
I Ns 947/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 09:00:00
I C 1295/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 09:30:00
I Ns 912/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 10:00:00
I C 1772/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 10:40:00
I Cps 164/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 11:10:00
I C 1943/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 11:30:00
I Ns 717/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 12:00:00
I Ns 1041/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 12:30:00
I Cps 168/2019 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2020-01-21 13:00:00
I C 637/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 09:00:00
I C 1764/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2020-01-22 09:00:00
I C 208/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 10:00:00
I Ns 466/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2020-01-22 10:00:00
I Ns 588/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2020-01-22 10:30:00
I Co 1171/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2020-01-22 11:00:00
I Co 1684/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2020-01-22 11:30:00
I C 414/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 12:00:00
I Co 2291/2019 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 218 2020-01-22 12:00:00
I C 1908/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 12:30:00
I Ns 928/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-22 12:50:00
I Co 2431/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Kliś I Wydział Cywilny 2020-01-24 09:00:00
I C 1912/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 09:00:00
I C 1992/2019 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2020-01-27 09:00:00
I C 1195/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 09:15:00
I C 1989/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 10:15:00
I Co 2443/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 11:15:00
I Ns 680/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 11:30:00
I Ns 302/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 12:00:00
I Ns 1019/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-27 12:15:00
I Ns 959/2019 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2020-01-29 09:00:00
I C 1878/2019 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2020-01-29 09:20:00
I Ns 822/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2020-01-30 09:00:00
I Co 1977/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2020-01-31 10:00:00
I C 1418/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 09:00:00
I Co 3240/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 10:00:00
I Co 1855/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 10:30:00
I Ns 620/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2020-02-04 11:00:00