A- A A+

Home » i-Wokanda

Wyszukiwanie
1. Informujemy, że aplikacja i-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
2. Niniejszy serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Sygnatura sprawySędziaWydziałSalaDataUwagiŁawnicy
I Co 1351/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 postanowienie
I Co 1469/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 postanowienie
I Co 1472/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 postanowienie
I Co 1477/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 postanowienie
I Co 1486/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 postanowienie
I Cps 73/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 zarządzenie
I Nc 1645/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 2156/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 2313/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 2326/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 zarządzenie
I Nc 2346/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 2440/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 2494/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 zarządzenie
I Nc 2889/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 2914/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 2985/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 2988/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3154/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3208/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3298/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3301/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3306/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3308/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3310/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3311/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3312/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 postanowienie
I Nc 3313/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 postanowienie
I Nc 3334/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3350/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3353/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3388/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu upominawczym
I Nc 3428/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 nakaz w postępowaniu nakazowym
I Ns 248/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-19 00:00:00 postanowienie
I C 71/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-19 09:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 353/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-06-19 09:00:00 odwołano termin posiedzenia
I C 741/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-19 09:40:00 wyrok
I Ns 1022/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-19 10:00:00 oględziny nieruchomości
I C 383/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-19 10:30:00 ugoda (umorzono)
I Ns 421/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-19 12:45:00 postanowienie
I C 78/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 09:00:00
I C 229/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-06-20 09:00:00
I C 891/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-06-20 09:00:00
I Co 170/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-20 09:00:00
I C 385/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 09:30:00
I Cps 79/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-06-20 09:40:00
I C 239/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-20 10:00:00
I C 649/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-06-20 10:00:00
I C 3685/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 10:00:00
I C 330/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 10:30:00
I Ns 1559/2015 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-06-20 10:30:00
I Co 536/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-06-20 11:00:00
I Co 1581/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 11:00:00 zniesiono termin pierwszej licytacji
I Ns 924/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-06-20 11:30:00
I C 3519/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 12:00:00
I Co 825/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-06-20 12:00:00
I Co 2565/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-06-20 12:00:00
I Ns 726/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-20 12:00:00
I Cps 72/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 212 2018-06-20 12:25:00 odwołano termin posiedzenia
I Cps 49/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 12:30:00
I C 657/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 13:00:00
I Cps 71/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-06-20 13:00:00
I Ns 145/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-20 13:00:00
I C 392/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-20 14:00:00
I C 864/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-20 14:00:00
I C 226/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-06-21 09:00:00
I Ns 288/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-21 09:00:00
I C 493/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-06-21 10:30:00
I C 693/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-21 10:30:00
I C 3123/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-21 10:30:00
I C 454/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-21 11:30:00
I Co 857/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-06-21 11:30:00
I C 780/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-06-21 12:15:00
I C 3032/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-21 12:30:00
I Ns 401/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-06-21 13:15:00
I C 469/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-06-21 13:45:00
I C 4056/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-25 09:00:00
I Ns 423/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 09:00:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 430/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-06-25 09:00:00
I C 2675/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-06-25 09:30:00
I Ns 490/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 09:45:00
I Ns 736/2015 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 10:00:00
I C 462/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 10:30:00
I Ns 1884/2015 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-06-25 10:30:00
I C 928/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-06-25 11:00:00
I C 2192/2016 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 11:00:00
I Ns 2679/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-25 11:00:00
I C 906/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 11:30:00
I Cps 75/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-06-25 11:30:00
I Ns 108/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 12:00:00
I Ns 435/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 12:20:00
I C 236/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-06-25 12:30:00
I C 768/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 12:35:00
I C 952/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 12:50:00
I C 686/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-25 13:00:00
I C 899/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-25 13:10:00
I Ns 1052/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-06-25 13:30:00
I Ns 243/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-26 09:00:00
I Ns 434/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-26 09:15:00
I C 245/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-26 09:30:00
I Co 688/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-26 09:30:00
I Co 778/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-26 10:00:00
I C 913/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-26 10:15:00
I Co 242/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-26 10:30:00
I Co 616/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-06-26 11:00:00
I Ns 281/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-26 11:00:00
I Ns 465/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-26 11:45:00
I Ns 451/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-06-26 12:00:00
I C 545/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-27 09:00:00
I C 670/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-27 09:00:00
I C 2637/2016 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-27 09:00:00
I Ns 352/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-27 09:00:00
I Ns 433/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-27 10:00:00
I C 249/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-27 10:15:00
I Ns 365/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-27 10:20:00
I C 4114/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-27 10:30:00
I Ns 408/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-27 10:30:00
I Cps 74/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-27 10:50:00
I Ns 420/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-27 10:50:00
I C 4132/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-27 11:00:00
I Ns 1033/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-27 11:10:00
I C 2890/2016 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-27 11:15:00
I Co 1540/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-27 11:30:00
I C 2272/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-27 12:00:00
I Co 1409/2016 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-27 12:00:00
I Ns 272/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-27 12:20:00
I C 464/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-27 12:30:00
I Ns 452/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-27 12:40:00
I Ns 343/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-27 12:50:00
I Ns 455/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-06-27 12:50:00
I C 1601/2015 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-06-27 13:00:00
I Ns 375/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-27 13:10:00
I C 655/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-06-27 13:30:00
I Ns 453/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-27 13:30:00
I Ns 195/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-06-27 13:35:00
I C 608/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 09:00:00
I Ns 444/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-28 09:00:00
I C 2460/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 09:20:00
I Ns 190/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-28 09:30:00
I C 610/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 09:50:00
I Ns 329/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-28 09:50:00
I C 237/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-28 10:00:00
I Ns 124/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-28 10:10:00
I C 3868/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 10:30:00
I Co 589/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-28 10:30:00
I Ns 472/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-28 10:45:00
I Co 2073/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-28 11:10:00
I Ns 439/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 11:10:00
I C 755/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 11:30:00
I Co 929/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-28 11:30:00
I Ns 469/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-28 11:30:00
I Ns 474/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-28 11:45:00
I C 3100/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 12:00:00
I Co 1032/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-28 12:00:00
I C 2548/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 12:20:00
I Ns 458/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-06-28 12:30:00
I C 4040/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 13:00:00 odwołano termin rozprawy
I C 325/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 13:20:00
I C 1263/2015 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-06-28 14:00:00
I Co 528/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-06-29 10:00:00
I C 31/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-07-02 09:00:00
I C 693/2013 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-02 09:00:00
I Co 979/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-07-02 09:00:00
I Ns 353/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-07-02 09:30:00
I Ns 496/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-02 09:30:00
I Co 978/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-07-02 10:00:00
I C 181/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-02 10:15:00
I C 133/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-07-02 10:20:00
I Co 1098/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-07-02 10:30:00
I C 164/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-07-02 11:00:00
I C 947/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-02 11:00:00
I C 1669/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-02 11:00:00
I Ns 440/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-07-02 11:00:00
I C 480/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-07-02 11:10:00
I C 803/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-02 11:30:00
I Ns 477/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-02 12:00:00
I Ns 407/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-02 12:15:00
I C 829/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-02 12:30:00
I Ns 345/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-07-02 12:30:00
I Ns 634/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-07-02 12:30:00
I C 1396/2016 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 326 2018-07-02 13:10:00
I Ns 424/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-02 13:15:00
I C 53/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 09:00:00
I Ns 400/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 09:00:00
I Ns 1035/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 09:00:00 zawieszono
I Ns 301/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 09:30:00
I C 184/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 10:00:00 zawieszono postępowanie
I C 3539/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 10:00:00
I Co 1031/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 10:00:00
I Ns 307/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 10:30:00
I Ns 316/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 10:45:00
I C 1398/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 11:00:00
I C 3260/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 11:00:00
I Co 327/2016 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 12:00:00
I Co 1459/2016 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 12:15:00
I C 797/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 12:30:00
I Cps 70/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 12:30:00
I C 800/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 12:50:00
I C 2493/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-03 13:00:00
I Ns 454/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-03 13:20:00
I Nc 3728/2014 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-07-04 09:00:00
I Nc 5098/2014 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Piotr Kinel I Wydział Cywilny 2018-07-04 10:00:00
I Ns 371/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-04 10:40:00 odwołano termin rozprawy i wyznaczono nowy
I Ns 415/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-04 10:40:00
I C 3524/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 2018-07-04 11:20:00
I Ns 426/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Joanna Jurewicz I Wydział Cywilny 2018-07-04 11:30:00
I C 593/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-04 12:00:00
I C 2439/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-04 13:00:00
I C 209/2012 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-05 09:00:00
I C 3945/2017 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-07-05 09:00:00
I C 243/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-07-05 09:30:00
I C 209/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-05 10:00:00
I C 84/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-07-05 11:00:00
I Ns 324/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-07-05 11:30:00
I C 328/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-05 11:40:00
I Ns 80/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-07-05 11:40:00
I C 744/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-05 12:20:00
I Ns 314/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-07-05 12:50:00
I Ns 299/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-05 13:00:00
I C 494/2018 Przewodniczący: SSR Kuriata Grzegorz I Wydział Cywilny 102 2018-07-05 13:10:00
I Ns 419/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-05 13:15:00
I Ns 125/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-06 09:00:00
I C 596/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-06 09:30:00
I Ns 409/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-06 10:30:00
I C 3540/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-06 11:30:00
I Co 1053/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-06 13:00:00
I C 399/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-07-09 09:00:00
I Ns 423/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-09 09:00:00
I C 863/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-07-09 09:40:00
I C 3348/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-09 10:00:00
I C 1016/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-09 10:40:00
I C 2769/2017 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-07-09 10:40:00
I Ns 203/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 129 2018-07-09 11:40:00
I C 663/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-10 09:00:00
I C 831/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-10 09:00:00
I C 901/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-10 09:00:00
I C 664/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-10 09:30:00
I C 668/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-10 09:50:00
I Ns 234/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-10 10:00:00
I C 940/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-10 10:20:00
I Cps 80/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-10 10:50:00
I C 760/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-10 11:10:00
I Ns 140/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-10 11:10:00
I Ns 442/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-10 11:25:00
I C 824/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-10 11:40:00
I Ns 91/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-10 12:00:00
I C 72/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-10 12:20:00
I Cps 54/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-10 12:20:00
I Cps 83/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-10 12:30:00
I Ns 363/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-10 13:00:00
I Ns 410/2018 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-07-10 13:00:00
I C 868/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-11 09:00:00
I Cps 59/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-11 09:00:00 odwołano termin posiedzenia
I Ns 110/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-11 09:00:00
I Ns 2404/2016 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 2018-07-11 09:00:00
I Ns 470/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-11 10:10:00
I Ns 2391/2015 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-11 10:30:00
I Ns 427/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-11 10:40:00
I Cps 62/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-11 10:45:00
I C 976/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-11 11:00:00
I Ns 522/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-11 12:30:00
I Ns 57/2018 Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń I Wydział Cywilny 2018-07-11 12:50:00
I Ns 220/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-11 13:00:00
I Cps 68/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-11 13:30:00
I Ns 154/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-11 14:00:00
I C 1266/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-11 14:10:00
I C 495/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-12 09:00:00
I Cps 76/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-07-12 09:00:00
I Ns 337/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-07-12 09:00:00
I Ns 347/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-07-12 09:00:00
I Ns 398/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-12 09:00:00 zmieniono termin rozprawy
I Ns 370/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-07-12 09:20:00
I Co 1027/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-07-12 09:40:00
I C 796/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-12 10:00:00
I Ns 344/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-07-12 10:00:00
I Ns 438/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-07-12 10:00:00
I C 595/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-07-12 10:40:00
I Ns 18/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-07-12 10:40:00
I C 132/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-12 11:00:00
I C 3559/2017 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-12 11:00:00
I Ns 355/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-07-12 11:00:00
I C 564/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-07-12 11:30:00
I C 822/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-07-12 11:40:00
I C 4118/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-12 11:45:00
I Ns 489/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 218 2018-07-12 12:00:00
I Ns 621/2017 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-07-12 12:00:00
I C 777/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-07-12 12:30:00
I C 907/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-07-12 12:30:00
I Ns 1021/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-07-12 12:40:00
I C 45/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-12 13:00:00
I C 801/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-07-12 13:00:00
I Ns 166/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 227 2018-07-12 13:00:00
I C 754/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 129 2018-07-12 13:45:00
I C 196/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-17 09:00:00
I C 225/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-17 10:20:00
I Ns 371/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-17 11:20:00
I C 1261/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-17 12:00:00
I Ns 41/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-17 12:30:00
I Co 1054/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-17 12:40:00
I Co 1093/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-17 13:00:00 odwołano termin licytacji
I Co 1235/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 129 2018-07-17 13:00:00
I C 232/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-18 09:00:00
I C 699/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-18 09:00:00
I Ns 325/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-18 09:00:00
I C 198/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-18 10:00:00
I Ns 446/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-18 10:00:00
I C 138/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-18 10:15:00
I Ns 309/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-18 10:20:00
I C 756/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-18 11:00:00
I Ns 230/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-18 11:00:00
I Ns 282/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-18 11:00:00
I C 2336/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-18 11:20:00
I C 761/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-18 12:00:00
I C 1051/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-18 12:00:00
I Ns 114/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-18 12:30:00
I C 653/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-18 12:50:00
I C 331/2018 Przewodniczący: SSR Anna Poryzała I Wydział Cywilny 128 2018-07-18 13:30:00
I Ns 407/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-18 13:30:00
I Ns 429/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-18 13:50:00
I Ns 932/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-19 09:00:00
I C 762/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-19 10:20:00
I C 867/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-19 11:20:00 odwołano termin rozprawy
I C 1202/2016 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-19 11:20:00
I C 2321/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-19 11:50:00
I C 725/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-19 12:30:00
I C 3822/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-19 13:10:00
I C 607/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-23 09:00:00
I C 123/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-23 11:00:00
I C 1003/2018 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-23 11:30:00
I C 2225/2017 Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski I Wydział Cywilny 2018-07-23 12:00:00
I Ns 399/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-23 12:00:00
I C 3423/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-23 12:20:00
I C 567/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-23 13:00:00
I C 776/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-23 14:00:00 odwołano termin rozprawy
I Ns 2369/2015 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-24 09:00:00
I C 240/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-24 09:30:00
I Ns 425/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-24 11:20:00
I Ns 24/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-24 12:20:00
I Co 158/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-07-24 13:00:00
I C 484/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 09:00:00
I Ns 198/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-25 09:00:00
I Ns 5/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 09:30:00
I Ns 467/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 10:00:00
I Ns 185/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 10:20:00
I Cps 60/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 10:40:00
I Ns 350/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 11:10:00
I C 1001/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 11:30:00
I Ns 473/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-25 11:40:00
I C 3759/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-25 11:55:00
I C 199/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 12:00:00
I C 719/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-25 12:20:00
I C 891/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-07-25 13:00:00
I Ns 378/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-25 13:20:00
I Ns 461/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-07-25 13:45:00
I C 978/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-27 09:00:00
I C 985/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-27 09:30:00
I C 900/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-27 10:15:00
I Cps 82/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-27 11:00:00
I C 314/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-27 11:30:00
I C 949/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 128 2018-07-27 12:00:00
I Co 801/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-30 09:00:00
I Ns 76/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-30 10:00:00
I Ns 790/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-30 10:40:00
I C 1987/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-30 11:20:00
I C 799/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-30 12:20:00
I C 48/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-30 12:40:00
I Ns 387/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 102 2018-07-30 13:40:00
I C 478/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-07-31 09:00:00
I Ns 219/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-31 09:00:00
I Ns 747/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-07-31 09:45:00
I C 163/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-07-31 10:30:00
I Ns 304/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-07-31 11:15:00
I Co 756/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-31 12:00:00
I Ns 379/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-07-31 12:00:00
I Ns 396/2018 Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka I Wydział Cywilny 227 2018-07-31 12:15:00
I C 812/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-07-31 12:20:00
I Ns 847/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-07-31 13:00:00
I Ns 323/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-07-31 13:40:00 odwołano termin rozprawy
I C 2477/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-01 09:00:00
I C 827/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-01 10:00:00
I Ns 630/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-01 11:00:00
I Ns 368/2017 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-01 11:20:00
I Ns 2439/2016 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-01 12:00:00
I C 12/2018 Przewodniczący: SSR Damian Czajka I Wydział Cywilny 126 2018-08-01 12:20:00
I C 964/2018 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-08-02 09:00:00
I Co 977/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-08-02 09:30:00
I Ns 310/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-08-02 09:50:00
I Ns 339/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-08-02 10:10:00
I Co 851/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Kamila Brandt - Zając I Wydział Cywilny 2018-08-02 10:30:00
I C 614/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-07 09:00:00
I Ns 113/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-07 09:00:00
I C 757/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-07 09:20:00
I Ns 510/2018 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 2018-08-07 09:30:00
I C 4040/2017 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-07 09:40:00
I C 658/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-07 10:30:00
I C 312/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-07 11:00:00
I Ns 462/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-07 11:20:00
I Ns 79/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-07 11:30:00
I C 984/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-07 11:40:00
I C 4085/2017 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 218 2018-08-07 11:45:00
I Ns 859/2017 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-07 12:20:00
I C 745/2018 Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska I Wydział Cywilny 2018-08-07 13:00:00
I Ns 557/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-08-08 09:00:00
I Co 1057/2017 Przewodniczący: SSR Izabela Kosińska - Szota I Wydział Cywilny 318 2018-08-08 13:20:00
I Ns 1074/2014 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-09 09:00:00
I Ns 2835/2016 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-09 09:00:00
I C 1033/2018 Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska I Wydział Cywilny 226 2018-08-09 10:00:00
I Ns 1487/2016 Przewodniczący: SSR Ewa Karp I Wydział Cywilny 128 2018-08-09 11:30:00
I Co 193/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2018-08-10 10:00:00
I Co 345/2017 Przewodniczący: Referendarz Sądowy Agnieszka Jakubowska I Wydział Cywilny 129 2018-08-10 12:00:00