A- A A+

Home » i-Wokanda

Wybierz wydział:

lub podaj sygnaturę sprawy w postaci "WYDZIAL REPERTORIUM NUMER ROK np. C 123 2009"

   
Data: 2018-03-19
Godzina: 9:0
Sala: 102
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Co 1944 2016
Data: 2018-03-19
Godzina: 9:0
Sala: 128
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 4002 2017
Data: 2018-03-19
Godzina: 9:0
Sala: 326
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 460 2017
Data: 2018-03-19
Godzina: 9:45
Sala: 326
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 80 2017
Data: 2018-03-19
Godzina: 10:15
Sala: 326
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Cps 134 2017
Data: 2018-03-19
Godzina: 11:30
Sala: 326
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 2576 2017
Data: 2018-03-19
Godzina: 12:15
Sala: 326
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Co 2175 2017
Data: 2018-03-19
Godzina: 12:45
Sala: 326
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 306 2017
Data: 2018-03-19
Godzina: 13:15
Sala: 326
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 1248 2016
Data: 2018-03-20
Godzina: 9:0
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 62 2018
Data: 2018-03-20
Godzina: 11:10
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 22 2018
Data: 2018-03-20
Godzina: 11:50
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 3639 2017
Data: 2018-03-20
Godzina: 12:30
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 27 2018
Data: 2018-03-20
Godzina: 13:0
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 45 2015
Data: 2018-03-21
Godzina: 9:0
Sala: 128
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 57 2018
Data: 2018-03-21
Godzina: 9:0
Sala: 318
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 106 2018
Data: 2018-03-21
Godzina: 10:0
Sala: 128
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 1535 2015
Data: 2018-03-21
Godzina: 11:30
Sala: 318
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 122 2018
Data: 2018-03-21
Godzina: 12:30
Sala: 318
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 2850 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.