A- A A+

Home » i-Wokanda

Wybierz wydział:

lub podaj sygnaturę sprawy w postaci "WYDZIAL REPERTORIUM NUMER ROK np. C 123 2009"

   
Data: 2017-12-12
Godzina: 10:20
Sala: 227
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 2755 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 10:30
Sala: 218
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 2780 2016
Data: 2017-12-12
Godzina: 10:40
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 3347 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 10:50
Sala: 128
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 867 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 11:0
Sala: 227
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 3438 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 11:20
Sala: 128
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 986 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 11:40
Sala: 128
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 3391 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 11:40
Sala: 227
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 798 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 12:0
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Cps 151 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 12:0
Sala: 227
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 922 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 12:10
Sala: 227
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 884 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 12:30
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 914 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 12:30
Sala: 227
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 894 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 12:45
Sala: 227
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 2892 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 13:0
Sala: 128
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 1015 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 13:5
Sala: 227
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 913 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 13:30
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 885 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 13:40
Sala: 128
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: Ns 1016 2017
Data: 2017-12-12
Godzina: 14:0
Sala: 129
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: C 3482 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.