A- A A+

Home » Zespoły Kuratorskie

Zespoły Kuratorskie

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

ul. Grunwaldzka 2
57-300 Kłodzko

Kierownik I Zespołu – Waldemar Wróblewicz

przyjmuje interesantów:
od poniedziałku do czwartku
9:00 – 14:00

Sekretariat Zespołu – dane kontaktowe

ul. Grunwaldzka 2
57-300 Kłodzko

Tel: 074 862 18 11
Fax: 074 862 18 42

e-mail: kuratorzy@klodzko.sr.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul. Grunwaldzka 2
57-300 Kłodzko

Kierownik II Zespołu – Roman Macherzyński

przyjmuje interesantów:
od poniedziałku do czwartku
9:00 – 15:00

Sekretariat Zespołu – dane kontaktowe

ul. Grunwaldzka 2
57-300 Kłodzko

Tel.: 074 862 18 10
Fax: 074 862 18 13

e-mail: kurator@klodzko.sr.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

Ośrodki:

Ośrodek Kuratorski nr 3 w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko
Kierownik – Alicja Wyrwas

Ośrodek Kuratorski nr 3 w Kłodzku w trakcie roku szkolnego 2019/2020, tj. od dnia 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r. będzie czynny od poniedziałku do czwartku, od godz. 13:00 do godz. 18:00

Dnia 23.09.2019 r. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Kłodzku będzie nieczynny z powodu obowiązkowego szkolenia kuratorów we Wrocławiu

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.