Home » Archiwalne

Archiwalne

 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Obwieszczenie o migracji Ksiąg Wieczystych
Zarządzenie nr 42/A-011-50/2013
Zarządzenie
Zarządzenie Nr 38/A-10/2/2013
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku 12.06.2013r.
Zarządzenie Nr 19/A-011-24/2013

W związku z obchodzonym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw  w okresie 25.02 – 01.03.2013r, Prezes Sądu Rejonowego w Kłodzku będzie przyjmował zainteresowane strony w dniach 25,27 lutego oraz  1 marca 2013 roku w godzinach 1000-1200 pokój 205.

Stosownej pomocy w zakresie kompetentnej informacji udzielać również będą w dniach od 25 lutego do 01 marca 2013 roku w godzinach 900-1400:
-Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach  Karnych,
-Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
Kłodzko przy ul. Grunwaldzkiej  2.

w dniu 02.03.2013 r. godz. 09.00-14.00
– Adwokat Lucyna Boczar
Kancelaria Adwokacka
ul. Harcerzy 3
57-300 Kłodzko
tel. 603195950

Organizacje społeczne zainteresowane współpracą przy organizacji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw prosimy o kontakt z Prezesem Sądu Rejonowego w Kłodzku
tel. 74/ 865 13 81.

Obwieszczenie o zakończeniu migracji ksiąg wieczystych

Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna – Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

   Transition Facility 2006/018-180. – 01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.
Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

   „Z dniem 1 sierpnia 2008r w związku z rozpoczęciem migracji ksiąg wieczystych (przeniesieniem treści dotychczasowych ksiąg wieczystych do struktury ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym) Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych znajdować się będzie w pok. 116 na parterze. Interesanci przyjmowani będą codziennie w godz. 8.00-14.30 z przerwą o godz. 10.45-11.15.
Ponadto przy tut. Sądzie również w pok. 116 działać będzie Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Interesanci przyjmowani będą w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00, a w pozostałe dni w godz. 8.00-14.30 z przerwą o godz. 10.45-11.15.”

OGŁOSZENIE o zbędnych składnikach majątku 24.10.2012r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kłodzku

Zarządzenie w sprawie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Kłodzku i godzin przyjmowania interesantów w dniu 31 grudnia 2012.

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu – stażysta w Wydz. III RiN

pobierz: 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw –  22-27 lutego 2010r.

– INFORMACJA O PARKINGU 

– UWAGA – WAŻNE

– Ogłoszenie dotyczące korzystania z Rejestrów

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

pobierz:

Ogłoszenie w sprawie konkursu na staż urzędniczy

pobierz:

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stażysty

pobierz:

Ogłoszenie o wyborze kandydata na staż urzędniczy w VII Wydziale Zamiejscowym KW w Nowej Rudzie

pobierz:

Ogłoszenie o organizowanym konkursie na staż (więcej w załączniku)

pobierz:

I etap konkursu na staż urzędniczy do wydziału karnego

pobierz: 

Ogłoszenie z wynikami konkursu na staż urzędniczy stanowisko referenta – stażysty w II Wydziale Karnym

pobierz: 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

pobierz:

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

– stanowisko Administratora Systemu Informatycznego

pobierz:

 Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu

L. p. Nazwa druku pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego  

KontaktGłuchoniemi

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185

KOMUNIKAT

Zarządzenie dot. zamknięcia KASY SĄDU od dnia 13.03.2020r.

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.

Zawiadomienie pokrzywdzonych
Sąd Rejonowy w Kłodzku zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie II K 1684/19 (PR 2 Ds. 957.2018.D), że w dniu 09 lipca 2020r. o godzinie 11.00 w sali 226 odbędzie się rozprawa przeciwko Wioletcie Z. oskarżonej o dokonanie szeregu oszustw za pośrednictwem Internetu w okresie od 25 lipca 2017r. do 01 marca 2019r., tj. o czyny z art. 286§1 kk i inne.