Home » Komornicy

Komornicy

http://www.komornik.pl


Dane adresowe:


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki

Kancelaria Komornicza nr I w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 8/1, 57-300 Kłodzko

 • Telefon: 74 869 18 90
 • e- mail: bartecki@klodzko-komornik.pl
 • Strona internetowa:  klodzko-komornik.pl
 • Nr konta: BGŻ S.A. 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970

Komornik Sądowy Jarosław Bartecki zawiadamia, że w roku 2020 zaistniały przesłanki wynikające z treści art. 10 ustawy o komornikach sądowych (t.j Dz.U. 2020 poz.121) dotyczące odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk

Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3A, 57-300 Kłodzko

 • Telefon: 74 640 08 82
 • e-mail: klodzko1@komornik.pl
 • Strona internetowa:   komornikklodzko.pl
 • BANK: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Kłodzku

Nr konta:  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Komornik Sądowy Marcin Bąk zawiadamia, że w roku 2020 zaistniały przesłanki wynikające z treści art. 10 ustawy o komornikach sądowych (t.j Dz.U. 2020 poz.121) dotyczące odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Katarzyna Pawnuk

Kancelaria Komornicza nr III w Kłodzku

ul. Grunwaldzka 2, 57-300 Kłodzko

 • Telefon: 74 865 71 51
 • e-mail:  klodzko.pawnuk@komornik.pl
 • Nr konta: Santander Bank Polska S.A.- 56 1090 2327 0000 0001 1253 7720

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Kłubowicz

Kancelaria Komornicza nr IV w Kłodzku

ul. Grunwaldzka 2, 57-300 Kłodzko

 • Telefon: 74 865 71 19
 • e-mail:  klodzko.klubowicz@komornik.pl
 • Nr konta: BNP Paribas Bank Polska SA – 03 1600 1462 1823 0341 4000 0001

Komornik Sądowy Anna Kłubowicz zawiadamia, że w roku 2020 zaistniały przesłanki wynikające z treści art. 10 ustawy o komornikach sądowych (t.j Dz.U. 2020 poz.121) dotyczące odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Tomasz Miliszewski

Kancelaria Komornicza nr V w Kłodzku

ul. Grottgera 3/1, 57-300 Kłodzko

 • Telefon: 74 811 61 20
 • e-mail:  klodzko.miliszewski@komornik.pl
 • Nr konta: BNP Paribas – 98 2030 0045 1110 0000 0257 4370

Komornik Sądowy Tomasz Miliszewski zawiadamia, że w roku 2020 zaistniały przesłanki wynikające z treści art. 10 ustawy o komornikach sądowych (t.j Dz.U. 2020 poz.121) dotyczące odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud

Kancelaria Komornicza nr VI w Nowej Rudzie

ul. Armii Krajowej 4, 57-400 Nowa Ruda

 • Telefon: 74 872 23 42
 • e-mail: nowa.ruda@komornik.pl
 • Nr konta: Santander Bank Polska S.A – 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908

Komornik Sądowy Zbigniew Obrzud zawiadamia, że w roku 2020 zaistniały przesłanki wynikające z treści art. 10 ustawy o komornikach sądowych (t.j Dz.U. 2020 poz.121) dotyczące odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki

Kancelaria Komornicza nr VII w Kłodzku

ul. Okrzei 11/3, 57-300 Kłodzko

 • Telefon: 74 640 07 43
 • Nr konta: BNP Paribas Bank Polska SA – 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560

Komornik Sądowy Andrzej Suszycki zawiadamia, że w roku 2020 zaistniały przesłanki wynikające z treści art. 10 ustawy o komornikach sądowych (t.j Dz.U. 2020 poz.121) dotyczące odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela


Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anny Garczyńskiej – komornik Anna Kłubowicz


Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku – komornik Paweł Tyliszczak


Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Dariusza Styczyrza – komornik Tomasz Miliszewski


Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryka Suszyckiego – komornik Andrzej Suszycki


http://www.izba-komornicza.pl/​

KontaktGłuchoniemi

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT


Zarządzenie dot. zamknięcia KASY SĄDU od dnia 13.03.2020r.
Zarządzenie-dot.-zamknięcia-KASY-SĄDU-od-dnia-13.03.2020r.-2

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.Zawiadomienie pokrzywdzonych

Sąd Rejonowy w Kłodzku zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie II K 1684/19 (PR 2 Ds. 957.2018.D), że w dniu 09 lipca 2020r. o godzinie 11.00 w sali 226 odbędzie się rozprawa przeciwko Wioletcie Z. oskarżonej o dokonanie szeregu oszustw za pośrednictwem Internetu w okresie od 25 lipca 2017r. do 01 marca 2019r., tj. o czyny z art. 286§1 kk i inne.