A- A A+

Home » Rejestry Sądowe

Rejestry Sądowe

Od dnia 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania : KRS-W1 do KRS-W10, od KRS- W12 do KRS-W14, od KRS-W20 do KRS-W22 oraz KRS-WH, KRS- WM, KRS-ZM, KRS-Z30 i KRS-ZN (łącznie 21 sztuk).

Jednocześnie od dnia 15 stycznia 2015 r. ponownie zmianie ulegną następujące wzory formularzy: KRS-W1 do KRS-W10, od KRS-W12 do KRS-W14, KRS-W22 oraz KRS-Z1 do KRS-Z3, KRS-Z5 do KRS Z8, KRS-Z10, KRS-Z12 do KRS-Z14 i KRS-Z22.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy – http://www.ms.gov.pl/krs/krs.php

KRK – Krajowy Rejestr Karny – http://www.ms.gov.pl/krk/krk.php

RZ – Rejestr Zastawów – http://www.ms.gov.pl/rz/rz.php

NKW – Nowa Księga Wieczysta – http://www.ms.gov.pl/kw/kw.php

PPO – Punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sadowego i Gospodarczego – http://www.ms.gov.pl/monitor/monitor.php

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.