A- A A+

Home » Ośrodki Kuratorskie

Ośrodki Kuratorskie

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Nowej Rudzie
ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
Kierownik – Dorota Jażdrzyk – Staniszewska

Ośrodek Kuratorski nr 3 w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko
Kierownik – Krystyna Rubasz

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.