A- A A+

Home » Portal Informacyjny

Portal Informacyjny

Informujemy, że Zarządzeniem  Nr 16/ A-011-18/2014 Prezesa Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 05 marca 2014 roku uruchamia się z dniem 06 marca 2014 r. Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Kłodzku.
Głównym zadaniem Portalu jest ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Kłodzku.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Kłodzku szczegółowo określa Regulamin opublikowany na stronie serwisu.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy dokonać rejestracji wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem https://portal.wroclaw.sa.gov.pl. Następnie należy zgłosić się osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15 wraz z aktualnym dokumentem tożsamości lub – w przypadku profesjonalnego pełnomocnika – z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracownika  Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.