A- A A+

Home » Rada Ławnicza

Rada Ławnicza

Rada Ławnicza 2016-2019

  1. Przewodnicząca – Irena Wiśniewska
  2. I Zastępca Przewodniczącej – Andrzej Polak
  3. II Zastępca Przewodniczącej – Dorota Kowalska
  4. o. Sekretarza – Irena Kowalska
  5. Członkowie – Krystyna Błotnicka, Grażyna Sroka, Ewa Kałużna, Dorota Sierakowska
  6. Członek honorowy – Anna Pudło

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.