A- A A+

Home » Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 4/ZP-SR/19 Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

Infomacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr 4SR-ZP2019 Usługa utrzymania czystości w obiektach SR Kłodzko.

Informacja dotycząca sprostowania Ogłoszenia i SIWZ PN4 Utrzymanie czystości 2019

Wyjaśnienia do SIWZ Sprzątanie PN nr 4 z 2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nr 4/SR-ZP/19

Ogłoszenie nr 568266-N-2019 o zamówieniu usługi utrzymania czystości z dn. 02.07.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 3/2019 – Usługa sprzątania.

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego nr 3/SR-ZP/2019 Usługa utrzymania czystości w obiektach SR Kłodzko

Informacja dot. zmiany treści SIWZ PN3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nr 3/SR-ZP/19 do Usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

Ogłoszenie nr 563541-N-2019 o zamówieniu: Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 2/SR-ZP/2019: Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

Informacja z otwarcia ofert dot. Przetargu nieograniczonego Nr  2/SR-ZP/2019: Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

Odpowiedź na wniosek do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego nr 2/SR-ZP/19r: Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

Wyjaśnienia do SIWZ dot. Przetargu nieograniczonego nr 2/SR-ZP/19r: Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

Ogłoszenie nr 557830-N-2019 o zamówieniu: Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nr 2/SR-ZP/19 do Usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019.

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.