Home » Wlasciwosc miejscowa i rzeczowa

Wlasciwosc miejscowa i rzeczowa

Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu Rejonowego w Kłodzku

Sąd Rejonowy w Kłodzku funkcjonuje jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie ustalenia siedziby i obszarów właściwości sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 2548 ).

Sąd Rejonowy w Kłodzku jest sądem powszechnym i stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku Nr 78 poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. tekst jednolity z 2016 r. poz. 2062 z późn.zm.),a ponadto w szczególności:

-Regulamin urzędowania sądów powszechnych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku (Dz.U. 2015 poz. 2316),

-Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 roku Nr 5 poz. 22).

Sąd Rejonowy w Kłodzku swoją właściwością obejmuje miasta: Duszniki Zdrój, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Nowa Ruda, Polanica Zdrój oraz gminy: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Radków, Stronie Śląskie i Szczytna,

Wydziały w Sądzie Rejonowym w Kłodzku:

I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu.

II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe
z obszaru właściwości tego Sądu.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw ustawy z obszaru właściwości tego Sądu.

IV Wydział Pracy – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu.

V Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu

Kontakt



Głuchoniemi

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185



DRUKI I WZORY

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT


Zarządzenie dot. zamknięcia KASY SĄDU od dnia 13.03.2020r.
Zarządzenie-dot.-zamknięcia-KASY-SĄDU-od-dnia-13.03.2020r.-2

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.



Zawiadomienie pokrzywdzonych

Sąd Rejonowy w Kłodzku zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie II K 1684/19 (PR 2 Ds. 957.2018.D), że w dniu 09 lipca 2020r. o godzinie 11.00 w sali 226 odbędzie się rozprawa przeciwko Wioletcie Z. oskarżonej o dokonanie szeregu oszustw za pośrednictwem Internetu w okresie od 25 lipca 2017r. do 01 marca 2019r., tj. o czyny z art. 286§1 kk i inne.