A- A A+

Home » Administracja

Administracja

Oddział Administracyjny

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Monika Pawelec
pok. 205, Ip.
tel. 074 865 13 78
e-mail: adm@klodzko.sr.gov.pl
(skargi i wnioski Kierownik Oddziału przyjmuje codziennie w godzinach pracy)

Oddział kadr

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Kierownik Oddziału Kadr
Sylwia Stopyra
pok.209, Ip.
tel.74/ 865 1379
e-mail:  kadry@klodzko.sr.gov.pl

Oddział Finansowy

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Główny Księgowy
Magdalena Śliwka
pok. 131, parter
tel. 074 865 13 86
e-mail: 
o.finansowy@klodzko.sr.gov.pl

Z-ca Gł. Księgowego
Arkadiusz Kociemba
pok. 121, parter
tel. 074 865 13 56

KASA

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 15.00
(przerwa: 11.00 – 11.15)
pok. 118, parter
tel. 074 865 13 84

Sekcja Realizacji Należności Sądowych

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Kierownik Sekcji
Katarzyna Ożarowska
pok. 130, parter
tel. 074 865 13 83
e-mail: 
naleznosci@klodzko.sr.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Magdalena Patrzykąt
tel. (74) 865-14-21
e-mail: iod@klodzko.sr.gov.pl

Kontakt

ul. Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko, dolnośląskie

Telefon: +48 (74) 865 13 00
Fax: +48 (74) 865 13 01
WWW: www.klodzko.sr.gov.pl
E-mail biuropodawcze@klodzko.sr.gov.pl
NIP 883-10-09-350
REGON 000325185DRUKI I WZORY

Informujemy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł po każdym ze spadkodawców należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w BGK dla Sądu Rejonowego w Kłodzku nr:
48 1130 1033 0018 8163 1620 0004.
Opłatę należy uiścić od każdego ze spadkodawców (osoby zmarłej po której wniesiono sprawę o stwierdzenie nabycia spadku).

W tytule przelewu należy wskazać sygn. akt sprawy (jeżeli jest znana) oraz nazwisko spadkodawcy np. I Ns 201/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego.