www.klodzko.sr.gov.pl
+A A -A
Biuletyn Informacji Publicznej    |   
Druki i wzory
Władze Sądu
Wpisał: Administrator   
25.04.2008.

Prezes Sądu -  SSR Aleksandra Rembiasz

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w:
poniedziałki od godz. 10:00 do godz. 13:00.
środy od godz. 12:00 do godz. 14:00.
 


Wiceprezes Sądu -  SSR Stanisław Andrzej Żmuda

Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w:
wtorki od godz. 12:00 do godz. 14:00.
środy od godz. 10:00 do godz. 13:00.


Dyrektor

Regina Dobniak
pok. 215, I p.
tel. 074 865 13 88

Kierownik Oddziału Kadr Sylwia Stopyra - za zgodą Ministra Sprawiedliwości - wyznaczona została do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Rejonowego w Kłodzku Reginy Dobniak, w czasie jej nieobecności, w pełnym zakresie kompetencji.

Tel. 748651379

e-mail: sylwia.stopyra@klodzko.sr.gov.pl

 

Sekretariat - dane kontaktowe 
ul. Bohaterów Getta 15 
57-300 Kłodzko 
pok. 205, I piętro

Tel.: 074 865 13 00
Fax: 074 865 13 01
e-mail:  adm@klodzko.sr.gov.pl

 
Projekt i wykonanie Optikom-Bis