www.klodzko.sr.gov.pl
+A A -A
Biuletyn Informacji Publicznej    |   
Druki i wzory
Wpisał: Administrator   
25.04.2008.
http://www.ms.gov.pl/formularze/formularze.php
http://www.swidnica.so.gov.pl/www/indexstart.html

L. p.Nazwa druku pliki do pobrania
1.Pozew o alimenty
2.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
3.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
4.
Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim
5.
Wniosek o wydanie pozwolenia na paszport
6.
Apelacja od postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku
7.
Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
8.
Zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy Wydział III Rodzinny i Nieletnich
9.
Pozew o zapłatę kwoty
10.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
11.
Wniosek o dział spadku
12.
Pozew o ustalenie wstąpenia w stosunek najmu
13.
Zażalenie powoda/pozwanego wnioskodawcy/uczestnika postępowania
14.
Apelacja
15.
Wniosek o ustalenie pełnomocnika z urzędu
16.
Pozew o rozwód
17.
Zgodny wniosek o separacje
18.
Pozew o separację
19.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
20.
Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego
21.
Wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności
22.
Wniosek o wydanie odpisu wyroku/postanowienia z uzasadnieniem.
23.
Wniosek zwolnienie od kosztów sądowych
24.
Wniosek o wyznaczenie obrońców z urzędu
25.
Wniosek o zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu
26.
Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności
27.
Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności
28.
Wniosek o rozłożenie grzywny na raty
29.
Sprzeciw od wyroku nakazowego
30.
Wniosek o warunkowe zwolnienie
31.
Wniosek o wydanie wyroku łącznego
32.
Wniosek o wydanie wyroku/ postanowienia z uzasadnieniem
33.
Wniosek o zatarcie skazania
34.
Zażalenie
35.
Zażalenie
36.
Apelacja
37.
Apelacja
38.
Odwołanie
39.
Wniosek o wydanie odpisu wyroku
40.
Zażalenie
41.
Zażalenie
42.
Apelacja
43.
Apelacja
44.
Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej   
45.
Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
  
46.
Załącznik – Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
  
47.
Wniosek o wpis w księdze wieczystej
  
48.
Załącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowania
  
49.
Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
  
50.
Wniosek o założenie księgi wieczystej   
 51.Oświadczenie o stenie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania    
 
Projekt i wykonanie Optikom-Bis